ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το υπό σύσταση Σωματείο με ονομασία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ" δημιουργήθηκε στις 18/2/2010 με κύριο σκοπό την υπεράσπιση, διεκδίκηση και ανάκτηση των δικαιωμάτων των πελατών της Ασπίς Πρόνοια που απολέσθησαν έπειτα από την ξαφνική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.

Το Σωματείο δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν περιλαμβάνει στις τάξεις του ασφαλιστικούς συμβούλους, πράκτορες, εργαζομένους στην εταιρία παρά μόνο αδικημένους πελάτες. Λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και την φιλανθρωπία μέσα από πνεύμα ισότητας και αλληλοσεβασμού των μελών του.

Πιο αναλυτικά οι σκοποί του Σωματείου είναι οι εξής:
  1. Προώθηση συνεργασίας των ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημιά λόγω της ανάκλησης λειτoυργίας και από κοινού αντιμετώπιση των πάσης φύσεως προβλημάτων που ανέκυψαν.
  2. Υπεράσπιση των απολεσθέντων δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και νομική αντιμετώπιση των διεκδικήσεων που προέκυψαν έναντι των ασφαλιστών, της εταιρίας και του κράτους μετά την ανάκληση της αδείας της.
  3. Διατύπωση, επεξεργασία και υποβολή συγκεκριμένων, ουσιαστικών και ρεαλιστικών προτάσεων για την άμεση και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων των ασφαλισμένων με κυρίαρχο ζήτημα την πλήρη επιστροφή των επενδεδυμενων ποσών εις έκαστο ασφαλισμένο.
  4. Συνεργασία με πάσης φύσεως σωματεία, συλλόγους, νόμιμους φορείς με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων του Σωματείου όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.
  5. Οργάνωση εκδηλώσεων, έκδοση εντύπων και δελτίων τύπου και όλων των νόμιμων μέσων που συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

Το επίσημο καταστατικό του Σωματείου που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών στις 18/2/2010 μπορείτε να το διαβάζετε διαμέσου του συνδέσμου:

Καταστατικό Σωματείου Ασφαλισμένων Ομίλου Ασπίς

Προτρέπουμε όλους τους ζημιωθέντες πελάτες να συμμετάσχουν στην μεγάλη αυτή προσπάθεια που καταβάλει το Σωματείο κάτω από αντίξοες συνθήκες διαμέσου εγγραφής τους στο Σωματείο.

1 σχόλιο: