ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Επικοινωνία με ΠρωθυπουργόΑγαπητοί μας ασφαλισμένοι,

το ότι δεν αναρτούσαμε ειδήσεις το τελευταίο διάστημα δεν σημαίνει ότι είχαμε σταματήσει να αγωνιζόμαστε. Οι πιέσεις είναι συνεχείς και ασταμάτητες σε όλα τα μέτωπα. Ο αγώνας συνεχίζεται ασταμάτητος μέχρι τελικής δικαίωσης. Κύριος σκοπός μας είναι να εκκινήσει επιτέλους η χρηματοδότηση του εγγυητικού κεφαλαίου προκειμένου με τη σειρά του να ξεκινήσει να αποζημιώνει. Πιο συγκεκριμένα οι τελευταίες προτάσεις μας οι οποίες έχουν σταλεί και έχουν ληφθεί υπόψη από τον ίδιο το Πρωθυπουργό είναι: 
  • Τμηματική, ποσοστιαία και αναλογική καταβολή αποζημιώσεων στους ασφαλισμένους  αναλόγως του χρόνου λήξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων από τα υφιστάμενα ρευστά διαθέσιμα και από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και με κάποιο συγκεκριμένο ποσό ετησίως για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τον κρατικό προϋπολογισμό, ή από οπουδήποτε αλλού εναλλακτικά αναζητηθεί και κριθεί αναγκαίο και σκόπιμο προς τούτο. 
  • Αξιοποίηση του νομικού καθεστώτος της τιτλοποίησης απαιτήσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλιστηρίων συμβολαίων και παροχές ίσως φορολογικών ή άλλων κινήτρων.
Κύριε Πρωθυπουργέ, το θέμα μας δεν είναι χαώδες ως παρουσιάζεται από συγκεκριμένους υπηρεσιακούς παράγοντες. Αντιθέτως μέσω σταδιακής ποσοστιαίας και τμηματικής καταβολής σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα περιορισμένου ετησίου ποσού με σκοπό την σε βάθος  ικανοποίηση των απαιτήσεων μας δίνεται λύση σε ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Εξάλλου, τα χρήματα που θα δοθούν στους ασφαλισμένους να είστε σίγουρος ότι θα γυρίσουν στην πραγματική οικονομία και κατανάλωση συντελώντας στην εκκίνηση της οικονομίας μας. Αναμένουμε οι πρωτοβουλίες σας να γίνουν επιτέλους πράξη.