ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Χριστουγεννιάτικο δώρο από την εκκαθάριση

Αγαπητοί μας ασφαλισμένοι,

με μια απλή, σύντομη και ενημερωτική ανάρτηση σας πληροφορούμε ότι για κάποιους από εμάς υπάρχει ένα ευχάριστο νέο καθώς έπειτα από 9 περίπου χρόνια αναμονής, εκκίνησαν οι διαδικασίες αποζημιώσεων.

Ήδη έχουν απεσταλεί σε πληρώτριες Τράπεζες οι εντολές πληρωμής ποσού προσωρινής διανομής στους δικαιούχους για 1.488 συμβόλαια της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ που έχουν πιστοποιηθεί και για 1.856 συμβόλαια της COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ που έχουν πιστοποιηθεί συνολικής αξίας 10.000.000€ και για τις δύο εταιρείες.

Ο «μποναμάς» αυτός έγινε πράξη μετά από συντονισμένες προσπάθειες της κας Ελπινίκης Καράμπαλη (ασφαλιστικός εκκαθαριστής) και του Γεώργιου Πάσχα Διευθυντή Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της ΤτΕ, που προΐσταται και των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών.

Η παραπάνω είδηση δημοσιεύθηκε άμεσα από το ασφαλιστικό site Next Deal του κ. Σπύρου μέσω του παρακάτω συνδέσμου:


Η είδηση επίσης έχει ήδη βγει επίσημα στη σελίδα του εκκαθαριστή και μπορείτε να την διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:


Το σωματείο θεωρεί πολύ σημαντική την εκκίνηση της διαδικασίας αποζημιώσεων καθώς όπως είχε αναφέρει και ο Πλάτωνας "Αρχή ήμισυ παντός".

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Έναρξη αποζημιώσεων για τους δικαιούχους

Αγαπητοί μας ασφαλισμένοι,

η εφαρμογή του Ν. 3867/2010, ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα με τον Ν. 4364/2016, λαμβάνει τελικά σάρκα και οστά, όπως εξ αρχής αγωνιζόταν το σωματείο μας, και υποστήριζε δια των μελών του και της Προέδρου του. Έπειτα από 7 χρόνια απόγνωσης και 96 δυσάρεστων αναρτήσεων έρχεται η ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ είδηση τουλάχιστον για κάποιους από εμάς. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το σωματείο μας έχει βάλει ένα μικρό λιθαράκι συνεισφοράς σε αυτή τη θετική έκβαση μέσω των ασταμάτητων υπεράνθρωπων αγώνων που έχει καταβάλει.

Πιο συγκεκριμένα, θα αρχίσει η σταδιακή προσωρινή διανομή-αποζημίωση από το προϊόν εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ A.E.Γ.A ΚΑΙ COMMERCIAL VALUE A.A.E για τους δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής που συμπεριλαμβάνονται στην επίσημα ανακοινωθείσα στις 20/11/2015 Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσεως Ζωής (Κ.Δ.Α) καθώς και στους δικαιούχους που εντάσσονται στην Κ.Δ.Α με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Οι προσωρινές διανομές θα αφορούν σε καταβολή ποσοστού επί της συνολικής αναγνωρισμένης απαίτησης στην Κ.Δ.Α.

Διευκρινίζεται προς όλους τους δικαιούχους ότι το ποσό για το οποίο έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής, δεν είναι το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή κατά τη διαδικασία της καταβολής, αλλά ποσοστό της συνολικής αναγνωρισθείσας απαίτησης.

Όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, οι ασφαλισμένοι θα ικανοποιηθούν συμμέτρως τόσο από το ενεργητικό των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών, όσο και ποσοστό 70% επί του τελικού υπολοίπου (μη διανεμηθέντος), αποζημίωση από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής κι όχι αναγκαία μετά το πέρας των ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων. Υπάρχει η πρόβλεψη σε συνεννόηση με την εκκαθάριση και την εποπτεία της να αρχίσει άμεσα η σύγχρονη και παράλληλη με την εκκαθάριση, προσωρινή και έναντι της τελικής απαίτησής μας, αποζημίωση με περιοδικές και σταδιακές συνεχείς καταβολές έστω και μακροπρόθεσμα, από τις καταβολές των ασφ. εισφορών που συγκεντρώνει ετησίως, βάσει Νόμου.

Πληρέστερη και ορθή πληροφόρηση για την πίστωση του ποσού κάθε δικαιούχου και για λοιπά σχετικά θέματα, υπάρχει στην επίσημη ανακοίνωση στην παρακάτω ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση εταιριών:


Ευχόμαστε δε οι επίδικες απαιτήσεις να τύχουν ευόδωσης.

Κλείνοντας, το Σωματείο μας θα ήθελε ΔΗΜΟΣΙΑ να ευχαριστήσει
την Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω του κ. Γεώργιου Πάσχα Διευθυντή Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της ΤτΕ και όλων των ασφ. εταιρειών, τα όργανα της εκκαθάρισης, και συγκεκριμένα την νεοδιορισθείσα εκκαθαριστή κα Ελπινίκη Καράμπαλη, που καταβάλλοντας  τεράστια προσπάθεια, δυναμική, πείρα, γνώσεις και εργατικότητα, κατόρθωσε εντός μικρού χρονικού διαστήματος αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της ως εκκαθαριστής, με την εποπτεία της Τ.τ.Ε μέσω του κ Πάσχα να εκκινήσουν τις διαδικασίες αποζημιώσεων.

Αναμένουμε με αγωνία και άλλες θετικές και εποικοδομητικές ενέργειες από πλευράς τους με την σε συνεχή και τακτική βάση περιοδικές καταβολές-προσωρινών εφεξής διανομών, ως και την συμβολή τους στην παράλληλη και σύγχρονη αποζημίωσή μας και έως του 70% στο υπόλοιπο του μη διανεμηθέντος ποσοστού και έναντι της αναγνωρισμένης απαίτησής μας βάσει προβλέψεων και μελέτης αναλογιστικής.

Τέλος νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε για την έναρξη αυτής της διαδικασίας των προσωρινών διανομών την πολιτική κυβερνώσα σκηνή που συνεπικούρησε προς τούτο με την προσδοκία υλοποίησης της αποζημίωσής μας βάσει νόμου συγχρόνως και παραλλήλως με την εκκαθάριση και έναντι της εξοφλήσεως της απαιτήσεως μας και από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ - ΥΣΤΑΤΗ ΕΛΠΙΔΑ Η ΑΝΑΚΟΠΗ


Αγαπητοί μας ασφαλισμένοι,

Όπως όλοι πληροφορηθήκαμε, ανακοινώθηκαν οι οριστικές καταστάσεις δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής για τις ασφαλιστικές εταιρίες Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων της επαληθευμένης απαίτησης τους με βάση τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης (Ασφαλιστική Εταιρεία, Είδος Συμβολαίου, Αριθμός Συμβολαίου, Ημερομηνία Γέννησης Δικαιούχου) στην κάτωθι ιστοσελίδα:


Η οριστική αυτή κατάσταση επιφυλάσσει τεράστιες δυσάρεστες εκπλήξεις καθώς τα συμβόλαια Asset ασφαλιστικής και όχι επενδυτικής φύσης ετών 2008 και 2009 με κωδικούς κάλυψης ΑΑ1 & ΑΑ2 εκδόσεως 001 & 002 δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν. Τα ίδια συμβόλαια ο κ. Παντελίδης κατά την σύνταξη του προσωρινού χαρτοφυλακίου ζωής πριν μερικά χρόνια τα είχε συμπεριλάβει. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά ότι τα συγκεκριμένα συμβόλαια τα οποία είναι πάρα πολλά δεν θα αποζημιωθούν καθόλου από την ασφαλιστική εκκαθάριση και από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής όπως επιτάσσει ο νόμος Σαχινίδη 3867/2010 και συνεπώς θα πορευθούν προς κοινή εκκαθάριση δηλαδή μηδενισμό.

Το μόνο όπλο που απομένει σύμφωνα με το βασικό νόμο περί ασφαλιστικού δικαίου 400/1970 άρθρο 10 παράγραφος 3 είναι οι ανακοπές μέσω δικηγορικών γραφείων, δηλαδή η εναντίωση μας στην όποια αυθαίρετη και μη τεκμηριωμένη νομικά απόφαση της νομικής υπηρεσίας της Τράπεζας της Ελλάδος και της εκκαθάρισης μέσω δικαστικής οδού.

Όποιος δεν προβεί εντός 45 ημερών από τη δημοσίευση της κατάστασης (αρχές Δεκεμβρίου) σε ανακοπή, έχει ολοσχερώς χάσει την ασφαλιστική του αποζημίωση κατά 70% από το Εγγυητικό Κεφάλαιο και την εκκαθάριση. Συνεπώς όπως καταλαβαίνετε οι καταστάσεις είναι πολύ λεπτές, έκρυθμες και απαιτείται πολύ ειδική γνώση για μια ορθά τεκμηριωμένη ανακοπή που θα καταρρίπτει τους ισχυρισμούς των νομικών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Καλή μας τύχη.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Φως στην άκρη του σκοτεινού τούνελ - Ύστατη αναγγελία

Αγαπητοί μας ασφαλισμένοι,
Το σωματείο συνεχίζει αδιάλειπτα, αδιάκοπα μέσω της Προέδρου του αλλά και των υπολοίπων μελών να αγωνίζεται, να επικοινωνεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την βέλτιστη δυνατή λύση στη μάστιγα που μας επέβαλαν οι προδοτικές κυβερνήσεις νδ και πασοκ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πιστή στις προεκλογικές της δεσμεύσεις αφουγκράζεται, καταλαβαίνει, δεν αδιαφορεί για τις προσπάθειες μας και εργάζεται προς την κατεύθυνση μιας τελικής λύσης. 
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας έχει επιβάλλει στους επόπτες ασφαλιστικής εκκαθάρισης και εκκαθαριστές την επιτάχυνση των εργασιών τον τερματισμό των εσκεμμένων κωλυσιεργιών προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της εκκαθάρισης. 
Mε δημόσιες προσκλήσεις τους οι εκκαθαριστές των ασφαλιστικών εταιριών Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value γνωστοποιούν σε πρώην ασφαλισμένους των δύο εταιριών να υποβάλουν μέχρι της 17 Σεπτεμβρίου 2015 αιτήσεις για αναγγελία απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής.
Συγκεκριμένα με τις δύο προσκλήσεις καλούνται να κάνουν αναγγελία απαιτήσεων μόνο όσοι μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει αναγγελία απαιτήσεων στον Επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης, προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία.

Συνεπώς όσοι έχουν υποβάλει αναγγελίες απαιτήσεων με τις προηγούμενες προσκλήσεις αναγγελίας απαιτήσεων από τους επόπτες εκκαθάρισης των χαρτοφυλακίων ζωής, δεν χρειάζεται να επαναλάβουν την αναγγελία

Που υποβάλλονται οι αναγγελίες:
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 
Οι αναγγελίες των απαιτήσεων υποβάλλονται στα γραφεία της εκκαθάρισης ‘Οθωνος 4, 10557 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 800 500 0018, ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aspispronia.gr, φαξ: 210 6180622

COMMERCIAL VALUE 
Οι αναγγελίες των απαιτήσεων υποβάλλονται στα γραφεία της εκκαθάρισης ‘Οθωνος 4,10557 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 800 500 0018, ηλεκτρονική διεύθυνση: www.commercialvalue.gr, φαξ: 210 6180622

Τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στους κάτωθι συνδέσμους:Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ για ΕΠΙΛΥΣΗ

Αναδημοσίευση από Next Deal: 

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του www.nextdeal.gr αυξημένη κινητικότητα διαπιστώνεται γύρω από την πολύχρονη αδράνεια προβλήματος ΑΣΠΙΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ και τη δρομολόγηση επίλυσής του.
Ο νέος γενικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών καθηγητής κ. Ν. Φράγκος πραγματοποίησε την πρώτη ουσιαστική συνάντηση με συναρμόδιους φορείς την περασμένη Παρασκευή 3/4/2015 όπου έθεσε το θέμα του επείγοντος ζητώντας μέχρι τέλος Ιουνίου τουλάχιστον συγκεκριμένα στοιχεία και προτάσεις ώστε να ανακοινωθούν επισήμως ποιοι και τι δικαιούνται και οι ενδιαφερόμενοι να πράξουν αναλόγως.
Η συνάντηση ήταν με συγκεκριμένη ατζέντα και πρακτικά και όχι ενημερωτική-εθιμοτυπική. Παρόντες άνθρωποι από την Τράπεζα Ελλάδος, από τα επικουρικά – εγγυητικά κεφάλαια, εκκαθαριστές της ΑΣΠΙΔΟΣ και υπηρεσιακοί παράγοντες με στόχο την υλοποίηση επιθυμίας των υπουργών, οικονομικών και αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κκ. Γιάνη Βαρουφάκη και Γιάννη Δραγασάκη για τέλος εκκρεμότητας αποζημιώσεων ΑΣΠΙΣ.
Ο κ. Ν. Φράγκος, γνώστης της ασφαλιστικής αγοράς κάλεσε τους φορείς για άμεσες ενέργειες κάτι που έγινε κατανοητό. Ήταν παρόντες οι κκ Πάσχας, Παυλόπουλος, Βάσσης, Ραουνάς. Καράμπαλη και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών.
Τονίσθηκε επίσης ότι η επίλυση του θέματος ήταν και προεκλογική εξαγγελία και δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ειδικότερα, αρμόδιος κυβερνητικός παράγοντας για το θέμα της ΑΣΠΙΔΟΣ είναι ο κ. Γιώργος Σταθάκης, Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Εκ του σωματείου

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΣΥΡΙΖΑ

Αγαπητοί μας Ασφαλισμένοι,

σας ενημερώνουμε ότι το Σωματείο μας μέσω της Προέδρου μας Κατερίνας Σιδέρη και των μελών του πραγματοποίησε συνάντηση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ με επιτυχή έκβαση. Πιο συγκεκριμένα έπειτα από εντατικές επαφές με το τμήμα Οικονομικής Πολιτικής του κόμματος επικεφαλής του οποίου είναι ο κ. Ιωάννης Μηλιός επιτεύχθει συμφωνία για εύρεση ρεαλιστικής λύσης βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Προχώρησαν δε σε από κοινού με το Σωματείο μας ανακοίνωση πολιτικής δέσμευσης για λύση μετά τις εκλογές βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου ως αυτό τροποποιηθεί και εφαρμοσθεί προς το συμφέρον των ασφαλισμένων.

Στον κάτωθι σύνδεσμο παραθέτουμε την επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για όλους εμάς τους ασφαλισμένους:


Οι ασφαλισμένοι συλλογικά ευχαριστούμε τον ριζοσπαστικό συνδυασμό το οποίο με ανθρώπινο και κοινωνικά ευαισθητοποιημένο πρόσωπο ενέσκυψε στο τόσο σημαντικό για την επιβίωση εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων συμπολιτών μας και δεσμεύεται να προχωρήσει διαδικασίες αποζημίωσης. Λυπούμεθα συγχρόνως δείχνοντας την πλήρη αδιαφορία μας στην κυβέρνηση που μας απαξίωσε πλήρως και μας κατέστρεψε.

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΜΒΑ - ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑ 70%

Αγαπητοί μας ασφαλισμένοι,

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ 3783/3-11-2014 η ευθύνη αποζημίωσης μας ανατίθεται στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (Ε.Κ.Ζ) προκειμένου να μας αποκαταστήσει το 70% της απαίτησης μας βάσει των υφιστάμενων νόμων και συνταγματικότητας. Το δικαστήριο αν και αποδέχτηκε την ευθύνη πλημμελούς άσκησης κρατικής εποπτείας του κράτους ωστόσο δεν έδωσε την δυνατότητα στα θύματα να διεκδικήσουν την αποζημίωση από το Δημόσιο μέσω του άρθρου 105 εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα, και του Νομοθετικού Διατάγματος 400/1970 που προβλέπει ειδικό μηχανισμό για τις περιπτώσεις αυτές.

Το Σωματείο μας βάσει της οριστικής απόφασης του ΣΤΕ παραθέτει τις παρακάτω προτάσεις προκειμένου τάχιστα να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης των εξαθλιωμένων ασφαλισμένων από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (Ε.Κ.Ζ).

1) Εκχώρηση/μεταβίβαση του Οριστικού Χαρτοφυλακίου Ζωής, ως έχει παραδοθεί στην Τ.τ.Ε, υπό του Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής κ. Ιωάννη Παντελίδη, των ασφαλιστικών εταιρειών Ασπίς και Commercial και των υποχρεώσεών των στο Ε.Κ.Ζ, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω πλέον –ήδη από το 2012-, οι άσκοπες καθυστερήσεις εκκαθάρισης. Έτσι με ευθύνη του Δημοσίου θα ενεργοποιηθούν οι απαραίτητοι σχεδιασμοί, προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα και αποδοτικότερα η περιουσία των υπό εκκαθάριση εταιριών, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση από την εκμετάλλευσή τους και τα έσοδα να χρησιμοποιηθούν για την τμηματική ικανοποίηση των υποχρεώσεων προς τους ασφαλισμένους .

2) Η χρηματοδότηση του Ε.Κ.Ζ μέσω των εισφορών των ασφαλιστικών εταιριών, ως τούτο ήδη ορίζεται στον προαναφερθέντα νόμο (3867/2010). ΑΚΟΜΑ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

3) Εξασφάλιση άμεσα της δανειοδότησης του Ε.Κ.Ζ, μέσω της ενδεικνυομένων παρεμβάσεων από την πολιτεία,  προκειμένου να έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στο σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε, της ικανοποίησης δηλαδή των απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής με τη υλοποίηση της διαδικασίας των τακτικών και αναλόγων τμηματικών καταβολών των οφειλομένων απαιτήσεων προς τους δικαιούχους κατά ποσοστό  70%, αναλόγως του χρόνου λήξεως εκάστου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και με απώτατο χρόνο λήξης το 2024 σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 17 παρ. 3 και 4 του Ν. 4002/2011).

4) Ταυτόχρονα να διερευνηθούν και εναλλακτικοί  τρόποι χρηματοδότησής του Ε.Κ.Ζ ( π.χ. μέσω του Συνεγγυητικού ταμείου των τραπεζών κλπ).

Αγαπητοί μας ασφαλισμένοι αν και η απόφαση δεν ήταν η καλύτερη δυνατή ωστόσο καθιστά πλέον και συνταγματικά υπεύθυνο το Ε.Κ.Ζ για την ανάκτηση έστω ενός μέρους των κλεμμένων μας περιουσιών. Ο αγώνας θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.