ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

Αγαπητοί μας ασφαλισμένοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι προεκλογικές πιέσεις του Σωματείου είναι ασφυκτικές προς τα περισσότερα κόμματα και τους εμπλεκόμενους φορείς. Δεν έχουμε σταματήσει ούτε λεπτό την προσπάθεια. Αυτό που έχει γίνει σαφές πλέον σε όλους μας είναι πως το κόμμα του μνημονίου, το κόμμα της καταστροφής, το κόμμα της προδοσίας δεν είναι διατεθειμένο να βοηθήσει με κανένα τρόπο. Αντιθέτως προσπαθεί εδώ και πολύ καιρό να κερδίζει χρόνο, να κοροϊδεύει πονεμένο κόσμο, να κερδοσκοπεί σε βάρος των ελλήνων πολιτών, να προδίδει το ελληνικό έθνος. Το όνομα αυτού ΠΑΣΟΚ με φυσικό αυτουργό της καταστροφής μας τον κο φίλιππο σαχινίδη.

Περιμένουμε άμεσα εξελίξεις όπως κάποιες υλοποιήσιμες και ρεαλιστικές προτάσεις από ανθρώπους της αγοράς, έμπειρους οικονομολόγους που ξέρουν να δουλεύουν και μπορούν να μας βοηθήσουν. Μια πρώτη προσέγγιση έχει ήδη γίνει με στόχο την τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, ενός νόμου πολύπλοκου, ασαφή, με πολλά κενά και γραφειοκρατικά αδιέξοδα. Είμαστε αισιόδοξοι, ωστόσο πριν ολοκληρωθεί κάποιο προσχέδιο δεν μπορούμε να σας ανακοινώσουμε κάτι. Οι εκλογές είναι καταλυτικός παράγοντας και απαιτείται εγρήγορση. Για την ώρα δεν θα θέλαμε να σας προτείνουμε κάποιο κομματικό σχηματισμό, ωστόσο είμαστε σίγουροι ποιον πρέπει να αποφύγουμε.

Ασφαλιστάκια όπως πάντα η τελευταία παράγραφος αφιερωμένη εξαιρετικά σε εσάς. Ευχαριστούμε θερμά για την συμπαράσταση σας, για τις προσπάθειες που καταβάλετε να υποστηρίξετε τα συμφέροντα ΣΑΣ, για τους ευγενικούς χαρακτηρισμούς προς εμάς τους τοκογλύφους πελάτες σας που ακουμπούσαν τις περιουσίες τους για να τρώτε μερικοί από εσάς μαζί με το αφεντικούλη σας με χρυσά κουτάλια. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι άνθρωποι της καταστροφής δεν μπορούν να μεταμορφωθούν σε σωτήρες. Παρακαλούμε πολύ αποσυρθείτε και αποδεχτείτε με γαλήνη το δύσκολο μέλλον που εμείς οι ασφαλισμένοι αλλά και η ίδια η κοινωνία σας ετοιμάζουμε.

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Παράταση 2 μηνών για εύρεση ΜΗ αναδόχου

Αγαπητοί μας ασφαλισμένοι,

τελικά όλοι οι κρατικοί και μη φορείς που είναι υποχρεωμένοι να επιλύσουν το θέμα Ασπίς προσπαθούν με κάθε τρόπο να καθυστερούν, να κωλυσιεργούν και να μεταφέρουν το θέμα με κάθε τρόπο για το αόριστο μέλλον.  Αρχικά το υπουργείο οικονομικών με την αψυχολόγητη απόφαση για δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και τώρα η τράπεζα της ελλάδος με την 2μηνη παράταση που επέτυχε της προθεσμίας έναρξης της εκκαθάρισης για τέλος Μαΐου 2012.

Το Σωματείο διάβασε όλες τις σχετικές νομικές διατάξεις που αναφέρονται στην περίοδο μετά την έναρξη της εκκαθάρισης και παραθέτει όλα τα σχετικά άρθρα/παραγράφους που θέτουν την τράπεζα της ελλάδος και το εγγυητικό ταμείο υπεύθυνους για την αποζημίωση μας κατά 70% της απαίτησης που δεν ικανοποιείται από την ασφαλιστική εκκαθάριση. Ο κ. σαχινίδης έριξε με έξυπνο τρόπο την ευθύνη στην τράπεζα της ελλάδος η οποία είναι υποχρεωμένη με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να αποζημιώνει. Πιο συγκεκριμένα:

Νόμος σαχινίδη 3867/2010, Άρθρο 2, παράγραφος 3, περίπτωση θ':
Αν η διαδικασία περατωθεί χωρίς να αναληφθεί το χαρτοφυλάκιο ζωής από ανάδοχο ασφαλιστική εταιρία, το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση που δεν ικανοποιείται από το προϊόν της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ικανοποιείται κατά ποσοστό 70% από το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής και εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου.

Οι διατάξεις της περίπτωσης θ' σύμφωνα με την τροποποίηση του βενιζέλου είναι:

Τροποποίηση νόμου σαχινίδη 3867/2010, Άρθρο 17, παράγραφος 3 & 4:
3. To πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128) αντικαθίσταται ως εξής:
«θ) Το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση ζωής που δεν αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου αυτής, ικανοποιείται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής κατά το χρόνο λήξης του αρχικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ατόκως, κατά ποσοστό 70%. Όσα ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν ημερομηνία λήξης μετά το έτος 2024 θεωρείται ότι λήγουν στις 31.12.2024. Η απαίτηση υπολογίζεται όπως είχε διαμορφωθεί κατά την ημέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δύναται να ικανοποιεί αιτήσεις πρόωρης εξόφλησης, μετά από συμβιβαστική μείωση της απαίτησης του ενδιαφερόμενου.

4. Στο τέλος της περίπτωσης θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Για την εκπλήρωση του παραπάνω ειδικού σκοπού, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί δάνεια προς το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής μέχρι του συνολικού ποσού των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000,00) ευρώ με την έκδοση και παράδοση, αντί μετρητών, ομολόγων αντίστοιχης αξίας. Η εξόφληση του δανείου θα γίνεται σε δέκα άτοκες ετήσιες δόσεις με περίοδο χάριτος οκτώ ετών. Από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης, το Δημόσιο αποκτά αυτοδίκαια ενέχυρο επί των 2/3 των συνολικών εσόδων του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής που προέρχονται από τις εισφορές του άρθρου 10 αυτού του νόμου. Οι ειδικότεροι όροι του δανείου καθορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής καταβάλλει στους καταναλωτές τα χρηματικά ποσά, που προβλέπουν οι διατάξεις αυτού του άρθρου, με τον όρο της νομότυπης παραίτησής τους από κάθε σχετική αξίωσή τους, εκκρεμούς ή μη ενώπιον των δικαστηρίων, κατά του Ελληνικού Δημοσίου».

Το Σωματείο θα συνεχίσει τον αγώνα προς αυτή τη κατεύθυνση αναγκάζοντας την τράπεζα της ελλάδος να ενεργοποιήσει την διάταξη που αναφέρεται σε δανεισμό διαμέσου των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Επίσης συνεχίζει τις επαφές με όλα τα πολιτικά σχήματα και ήδη οι Ανεξάρτητοι Έλληνες συμπεριέλαβαν κάποιες διατάξεις στο πρόγραμμα τους που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Όπως πάντα την τελευταία κουβέντα για τους ασφαλιστές και το σωματείο τους που με τόσο ζήλο παλεύουν για τα δικαιώματα των ασφαλισμένων. Δεν σας είδαμε να παρευρίσκεστε στις δίκες του αφεντικού σας και της αξιόλογης οικογένειας του. Επίσης παρά τις πολύωρες και εξοντωτικές συναντήσεις σας με τα πολιτικά σχήματα δεν είδαμε να επιτυγχάνετε κάποια συγκεκριμένη δέσμευση. Μην ανησυχείτε και γνωρίσουμε καλά τις αγαθές προθέσεις σας αλλά ο καιρός γαρ εγγύς!!