ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014

ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

Αγαπητοί μας Ασφαλισμένοι,

Το Σωματείο μας παρά τις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για ενημέρωση της πορείας εκκαθάρισης προς τους επόπτες και προς την τράπεζα της ελλάδος δεν έχει λάβει μέχρι και σήμερα καμία ενημέρωση.  Επίσης η εφαρμογή του νόμου 3867/2010 τροποποιημένου με το άρθρο 17 του νόμου 4002/2011 που προβλέπει την αποζημίωση μας από το εγγυητικό κεφάλαιο σκοπίμως και παρανόμως δεν ξεκινάει αλλά κωλυσιεργεί εδώ και 5 ολόκληρα χρόνια από τους γνωστούς υπεύθυνο-ανεύθυνους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το Σωματείο θα προβεί μέσω δικαστικής οδού σε κατάθεση στοιχειοθετημένης  αγωγής κατά του υπεύθυνου εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής όπως και κατά παντός υπευθύνου (στελέχη τράπεζας της ελλάδος, επόπτες εκκαθάρισης) διεκδικώντας τα οριζόμενα από τους προαναφερθέντες νόμους.

Προς τούτο λοιπόν καλούνται όλοι οι ασφαλισμένοι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων ASSET και MEGA ASSET εφάπαξ καταβολής που έχουν ήδη λήξει (π.χ. έχει παρέλθει η δεκαετία λήξης για δεκαετή συμβόλαια) να επικοινωνούν άμεσα με τον κ. Βουτσά Παναγιώτη στο τηλέφωνο 6944946636 για ενημέρωση τους.

Χρήσιμο να επισημάνουμε ότι είναι διαφορετική περίπτωση η διεκδίκηση του καθενός από εμάς αποζημίωσης από το ελληνικό δημόσιο για παράνομες πράξεις και παραλείψεις κατά την διάρκεια άσκησης δημόσιας εξουσίας (έχει εκδικαστεί ήδη κατά το πλείστον από την δικηγορική εταιρία Ι. & Μ. Μαρκουλάκου και άλλους δικηγόρους, εκκρεμούσα ενώπιον Συμβουλίου της Επικρατείας) από τη συγκεκριμένη αγωγή που προετοιμάζεται κατά των ανωτέρω συνυπεύθυνων προσώπων φυσικών και νομικών αλλά και άλλων... 

Αγαπητοί μας ασφαλισμένοι μην επαναπαύεστε. Οφείλουμε στους εαυτούς μας και στην αξιοπρέπεια μας να συμμετέχουμε ΌΛΟΙ σε αυτήν την ομαδική αγωγή και να την καταθέσουμε. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε ανεύθυνο-υπεύθυνους πουλημένους και ανυπόληπτους να μας περιπαίζουν να μας αγνοούν. Παρακαλούμε επικοινωνείτε ΆΜΕΣΑ με το Σωματείο.