ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ

Αγαπητοί μας ασφαλισμένοι,

Είναι πλέον βέβαιο ότι κανένας ασφαλισμένος πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν πρόκειται να αποζημιωθεί μέσω της διαδικασίας της εκκαθάρισης και του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής εφόσον μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Ελάχιστες εξαιρέσεις αποτελούν τα συμβόλαια για τα οποία έχει συμβεί ασφαλιστική περίπτωση πριν την ανάκληση της άδειας της εταιρίας στις 21/9/2009 δηλαδή είτε ωρίμανση του συμβολαίου με κατάθεση αίτησης εξαγοράς είτε θάνατος του δικαιούχου μέχρι και αυτή την ημερομηνία. 

Ο "αγαπητός" επόπτης ο οποίος ακολουθεί πιστά τις προσταγές της πολιτείας αναφέρει ρητά στην πρόσκληση του ότι δεν καλούνται και συνεπώς δεν αναγγέλονται δικαιούχοι ασφαλίσεων ζωής για τους οποίους δεν έχει επέλθει ασφαλιστική περίπτωση έως την ανάκληση της άδειας, συνεπώς δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα δικαιούχων ασφαλίσματος, συνεπώς δεν έχουν απαίτηση ούτε από τα έσοδα της εκκαθάρισης αλλά και ούτε από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής. Τι σημαίνουν όλα αυτά με λίγα λόγια? Ότι τα συμβόλαια μας δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μάτσο παλιόχαρτα εφόσον μείνουμε με σταυρωμένα χέρια.

Αυτή είναι μια απροσδόκητη εξέλιξη, γιατί ο νόμος είναι σαφής. Ο εκκαθαριστής οφείλει μεν να καλέσει μόνον τους ασφαλισμένους για τους οποίους έχει επέλθει ασφαλιστική περίπτωση, ωστόσο δεν μπορεί να περιορίσει το ποιοί θα αναγγελθούν. Άλλωστε, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούχοι ασφαλίσματος δεν είναι μόνο οι κάτοχοι συμβολαίων που έχουν λήξει, αλλά όλοι οι ασφαλισμένοι βάσει του νομικού πλαισίου.

Ωστόσο, επειδή η Ελληνική Πολιτεία επιθυμεί να μείνει ανεφάρμοστος ο νόμος για το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, ώστε να μην χρειαστεί να αποζημιώσει η ίδια τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά 70%, γι' αυτό το λόγο τέθηκε σκόπιμα το εμπόδιο αυτό προσπαθώντας να εξαιρέσει από την εκκαθάριση πλήθος ασφαλισμένων.

Η στάση των ασφαλιστών μέσω του άλλου σωματείου είναι αρκετά ύποπτη καθώς δεν αναφέρουν πουθενά κρίσιμες διευκρινήσεις επί του καυτού θέματος, αντίθετως επαναλαμβάνουν το ποιήμα του επόπτη μη θέλοντας να ενημερώσουν σωστά. Και οι ερωτήσεις είναι οι εξής: Έχετε κάνει κάποια συμφωνία με τον επόπτη κύριοι πίσω από κλειστές πόρτες? Τα έχετε πάρει? Ξέρατε από την αρχή το παιχνιδάκι και φροντίσατε τα δικά σας συμβόλαια αλλά και των υμετέρων να τα διευθετήσετε? Διαλέγετε και παίρνετε. Εμείς απλώς μέσω του blog μεταφέρουμε κάποιες απορίες μας προκειμένου να ενημερώσουμε αλλά και να αφυπνήσουμε το κόσμο.

Με αυτά ως δεδομένα, η λύση που προτείνει το σωματείο είναι ότι όλοι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να κάνουμε ενέργειες για να αναγγελθούμε αλλά και να απευθυνθούμε σε δικηγορικό γραφείο καθώς είναι απαραίτητη η διενέργεια δικαστικών ενεργειών (προφανώς ο επόπτης θα απορρίψει όλα τα αναγγελθέντα συμβόλαια χωρίς ασφαλιστική περίπτωση), προκειμένου να διεκδικήσουμε τη θέση μας στη διαδικασία της εκκαθάρισης, και να συνεχίσουμε να έχουμε αξίωση από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής. Ωστόσο οι ενέργειες μας θα πρέπει να γίνουν το ταχύτερο δυνατό καθώς τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά. Μην ξεχνάτε ότι η προθεσμία που έχει δώσει ο επόπτης για αναγγελίες είναι μέχρι 4/10/2013.

Ως πρώτα σχόλια στην παρούσα ανάρτηση έχουμε βάλει την επιστολή του δικηγορικού γραφείου του κ. Μαρκουλάκου σχετικά με το επίμαχο θέμα η οποία είναι αρκετά διαφωτιστική. Παρακαλούμε όλους τους ασφαλισμένους να διαβάζουν με προσοχή την επιστολή αυτή στα παρακάτω σχόλια.