ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ

Αγαπητοί μας ασφαλισμένοι,

Είναι πλέον βέβαιο ότι κανένας ασφαλισμένος πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν πρόκειται να αποζημιωθεί μέσω της διαδικασίας της εκκαθάρισης και του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής εφόσον μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Ελάχιστες εξαιρέσεις αποτελούν τα συμβόλαια για τα οποία έχει συμβεί ασφαλιστική περίπτωση πριν την ανάκληση της άδειας της εταιρίας στις 21/9/2009 δηλαδή είτε ωρίμανση του συμβολαίου με κατάθεση αίτησης εξαγοράς είτε θάνατος του δικαιούχου μέχρι και αυτή την ημερομηνία. 

Ο "αγαπητός" επόπτης ο οποίος ακολουθεί πιστά τις προσταγές της πολιτείας αναφέρει ρητά στην πρόσκληση του ότι δεν καλούνται και συνεπώς δεν αναγγέλονται δικαιούχοι ασφαλίσεων ζωής για τους οποίους δεν έχει επέλθει ασφαλιστική περίπτωση έως την ανάκληση της άδειας, συνεπώς δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα δικαιούχων ασφαλίσματος, συνεπώς δεν έχουν απαίτηση ούτε από τα έσοδα της εκκαθάρισης αλλά και ούτε από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής. Τι σημαίνουν όλα αυτά με λίγα λόγια? Ότι τα συμβόλαια μας δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μάτσο παλιόχαρτα εφόσον μείνουμε με σταυρωμένα χέρια.

Αυτή είναι μια απροσδόκητη εξέλιξη, γιατί ο νόμος είναι σαφής. Ο εκκαθαριστής οφείλει μεν να καλέσει μόνον τους ασφαλισμένους για τους οποίους έχει επέλθει ασφαλιστική περίπτωση, ωστόσο δεν μπορεί να περιορίσει το ποιοί θα αναγγελθούν. Άλλωστε, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούχοι ασφαλίσματος δεν είναι μόνο οι κάτοχοι συμβολαίων που έχουν λήξει, αλλά όλοι οι ασφαλισμένοι βάσει του νομικού πλαισίου.

Ωστόσο, επειδή η Ελληνική Πολιτεία επιθυμεί να μείνει ανεφάρμοστος ο νόμος για το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, ώστε να μην χρειαστεί να αποζημιώσει η ίδια τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά 70%, γι' αυτό το λόγο τέθηκε σκόπιμα το εμπόδιο αυτό προσπαθώντας να εξαιρέσει από την εκκαθάριση πλήθος ασφαλισμένων.

Η στάση των ασφαλιστών μέσω του άλλου σωματείου είναι αρκετά ύποπτη καθώς δεν αναφέρουν πουθενά κρίσιμες διευκρινήσεις επί του καυτού θέματος, αντίθετως επαναλαμβάνουν το ποιήμα του επόπτη μη θέλοντας να ενημερώσουν σωστά. Και οι ερωτήσεις είναι οι εξής: Έχετε κάνει κάποια συμφωνία με τον επόπτη κύριοι πίσω από κλειστές πόρτες? Τα έχετε πάρει? Ξέρατε από την αρχή το παιχνιδάκι και φροντίσατε τα δικά σας συμβόλαια αλλά και των υμετέρων να τα διευθετήσετε? Διαλέγετε και παίρνετε. Εμείς απλώς μέσω του blog μεταφέρουμε κάποιες απορίες μας προκειμένου να ενημερώσουμε αλλά και να αφυπνήσουμε το κόσμο.

Με αυτά ως δεδομένα, η λύση που προτείνει το σωματείο είναι ότι όλοι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να κάνουμε ενέργειες για να αναγγελθούμε αλλά και να απευθυνθούμε σε δικηγορικό γραφείο καθώς είναι απαραίτητη η διενέργεια δικαστικών ενεργειών (προφανώς ο επόπτης θα απορρίψει όλα τα αναγγελθέντα συμβόλαια χωρίς ασφαλιστική περίπτωση), προκειμένου να διεκδικήσουμε τη θέση μας στη διαδικασία της εκκαθάρισης, και να συνεχίσουμε να έχουμε αξίωση από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής. Ωστόσο οι ενέργειες μας θα πρέπει να γίνουν το ταχύτερο δυνατό καθώς τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά. Μην ξεχνάτε ότι η προθεσμία που έχει δώσει ο επόπτης για αναγγελίες είναι μέχρι 4/10/2013.

Ως πρώτα σχόλια στην παρούσα ανάρτηση έχουμε βάλει την επιστολή του δικηγορικού γραφείου του κ. Μαρκουλάκου σχετικά με το επίμαχο θέμα η οποία είναι αρκετά διαφωτιστική. Παρακαλούμε όλους τους ασφαλισμένους να διαβάζουν με προσοχή την επιστολή αυτή στα παρακάτω σχόλια.

399 σχόλια:

 1. ΕΠΕΙΓΟΝ, ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ -

  Αγαπητοί πελάτες,

  Όπως ενδεχομένως έχετε πληροφορηθεί ο νέος επόπτης εκκαθάρισης της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α., κ. Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος, εξέδωσε την από 19.6.2013 πρόσκληση με την οποία καλεί τους δικαιούχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οποίων έχει επέλθει ασφαλιστική περίπτωση (π.χ. λήξη χρόνου, θάνατος κ.λπ.) να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους μέχρι και την 4.10.2013. Ρητά μάλιστα ο ίδιος αναφέρει στην πρόσκλησή του ότι «δεν καλούνται και συνεπώς δεν αναγγέλλονται» όσοι δικαιούχοι ασφαλίσεων ζωής για τους οποίους δεν έχει επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση έως την ανάκληση της άδειας της εταιρίας την 21.9.2009. Στην τελευταία αυτή περίπτωση υπάγεται η πλειοψηφία των ασφαλισμένων της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α., δηλαδή τα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν είχαν λήξει την 21.9.2009.

  Σε επικοινωνία μάλιστα που είχαμε με τον ίδιο τον εκκαθαριστή, μας γνώρισε ότι δεν θα συμπεριληφθούν στον πίνακα που θα καταρτισθεί οι δικαιούχοι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που δεν είχαν λήξει την 21.9.2009 (ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της ασφαλιστικής εταιρίας) και ότι αυτοί θα καταταγούν στην ελεύθερη περιουσία, πλην των αποθεμάτων. Η σημασία της πράξης αυτής είναι τεράστια:

  α) Γιατί η εταιρία έχει έλλειμμα στα αποθέματα των ασφαλίσεων ζωής ύψους περίπου 600.000.000ευρώ, και με τον τρόπο αυτό ο εκκαθαριστής πετυχαίνει να μειώσει πλασματικά τον αριθμό των δικαιούχων ασφαλίσματος, και αντίστοιχα να μειώσει πλασματικά τα χρήματα που χρειάζεται για να καλύψει τους ασφαλισμένους που έχουν συμβόλαια τα οποία έχουν λήξει (μόνο το 15-20% περίπου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων έχει λήξει, έτσι ο εκκαθαριστής θα χρειαστεί μόνο 80.000.000ευρώ για να τους ικανοποιήσει).

  β) Γιατί με τον τρόπο αυτό το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, το οποίο θα αποζημίωνε (θεωρητικά κατά 70%) όσους δικαιούχους ασφαλίσματος δεν θα πληρώνονταν από την εταιρία, δεν θα χρειαστεί να πληρώσει κανέναν, γιατί τα αποθέματα της εταιρίας (περίπου 100-130.000.000ευρώ) θα εξαντληθούν στους δικαιούχους ασφαλίσματος, τα συμβόλαια των οποίων είχαν λήξει μέχρι την 21.9.2009.

  (συνεχίζεται στο επόμενο σχόλιο)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. (συνέχεια από το προηγούμενο)

  Σε επικοινωνία μάλιστα που είχαμε με τον ίδιο τον εκκαθαριστή, μας γνώρισε ότι δεν θα συμπεριληφθούν στον πίνακα που θα καταρτισθεί οι δικαιούχοι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που δεν είχαν λήξει την 21.9.2009 (ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της ασφαλιστικής εταιρίας) και ότι αυτοί θα καταταγούν στην ελεύθερη περιουσία, πλην των αποθεμάτων. Η σημασία της πράξης αυτής είναι τεράστια:

  α) Γιατί η εταιρία έχει έλλειμμα στα αποθέματα των ασφαλίσεων ζωής ύψους περίπου 600.000.000ευρώ, και με τον τρόπο αυτό ο εκκαθαριστής πετυχαίνει να μειώσει πλασματικά τον αριθμό των δικαιούχων ασφαλίσματος, και αντίστοιχα να μειώσει πλασματικά τα χρήματα που χρειάζεται για να καλύψει τους ασφαλισμένους που έχουν συμβόλαια τα οποία έχουν λήξει (μόνο το 15-20% περίπου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων έχει λήξει, έτσι ο εκκαθαριστής θα χρειαστεί μόνο 80.000.000ευρώ για να τους ικανοποιήσει).

  β) Γιατί με τον τρόπο αυτό το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, το οποίο θα αποζημίωνε (θεωρητικά κατά 70%) όσους δικαιούχους ασφαλίσματος δεν θα πληρώνονταν από την εταιρία, δεν θα χρειαστεί να πληρώσει κανέναν, γιατί τα αποθέματα της εταιρίας (περίπου 100-130.000.000ευρώ) θα εξαντληθούν στους δικαιούχους ασφαλίσματος, τα συμβόλαια των οποίων είχαν λήξει μέχρι την 21.9.2009.

  Αυτή είναι μία απροσδόκητη εξέλιξη, γιατί ο νόμος είναι σαφής. Ο εκκαθαριστής οφείλει μεν να καλέσει μόνον τους ασφαλισμένους για τους οποίους έχει επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, πλην όμως δεν μπορεί να περιορίσει το ποιοι θα αναγγελθούν. Άλλωστε, σύμφωνα με το νόμο, δικαιούχοι ασφαλίσματος (δηλαδή μαθηματικού αποθέματος) δεν είναι μόνο οι κάτοχοι συμβολαίων που έχουν λήξει, αλλά όλοι οι ασφαλισμένοι της εταιρίας. Μάλιστα ο Ν.400/1970 στο αρ. 10 παρ. 3 είναι σαφής: ο εκκαθαριστής καλεί τους δικαιούχους ασφαλίσματος για τους οποίους έχει επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, όμως στον πίνακα που συντάσσει κατατάσσει εκτός από αυτούς που αναγγέλθηκαν και τους υπόλοιπους δικαιούχους ασφαλίσματος ζωής. Θεωρητικά μάλιστα εάν θεωρηθούν ότι τα συμβόλαια σας είναι ενεργά όπως προβλέπει το αρ. 3 παρ. 6 του ν.400/70 τότε δικαιούστε το μαθηματικό απόθεμα που έχει συμπληρωθεί και για εσάς κατά το αρ. 7 του ν. 2496/1997 (και δεν μπορεί να το παρακρατήσει παράνομα, δίδοντάς το μόνο στους ασφαλισμένους των οποίων τα συμβόλαια είχαν λήξει μέχρι την 21.9.2009), ενώ εάν θεωρηθούν ότι τα συμβόλαιά σας έχουν λήξει την 21.9.2009 εφαρμόζοντας αναλογικά της διατάξεις της ασφαλιστικής πτώχευσης, όπως προβλέπει το αρ. 179 του Πτωχευτικού Κώδικα, θεωρείται ότι έχει επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση κατά την 21.9.2009 αφού δεν ευρέθη ανάδοχος των συμβολαίων σας. Μάλιστα κατά το αρ. 7 παρ. 7 του ν. 2497/1997 η ασφαλιστική εταιρία έχει υποχρέωση σε κάθε περίπτωση λύσης της ασφαλιστικής σύμβασης όπως αποδώσει την αξία εξαγοράς ήτοι το μαθηματικό απόθεμα στον ασφαλισμένο, ενώ κατά το αρ. 29 παρ. 4 ως ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται και η εξαγορά των ασφαλιστηρίων συμβολαίων η οποία κατά το αρ. 7 εξομοιώνεται ως προς τις συνέπειές της με τη λύση της σύμβασης. Δηλαδή όπως και να έχει θα πρέπει να λάβετε ποσοστό των αποθεμάτων ζωής, και όχι να αποκλειστείτε, όπως επιθυμεί, περιέργως, η εκκαθάριση, τα όργανα της οποίας σας γνωρίζουμε ότι θα φροντίσουμε να ελεγχθούν προσωπικά για τις πράξεις τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. (συνέχεια από το προηγούμενο)

  Είναι προφανές ότι η Ελληνική Πολιτεία επιθυμεί να μείνει ανεφάρμοστος ο νόμος για το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, ώστε να μην χρειαστεί να αποζημιώσει η ίδια τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά 70% (όπως ο νόμος αυτός προβλέπει), λόγο για τον οποίο τέθηκε το εμπόδιο αυτό προσπαθώντας να εξαιρέσει από την εκκαθάριση πλήθος ασφαλισμένων.

  Με αυτό σαν δεδομένο, είναι απαραίτητη η διενέργεια δικαστικών ενεργειών εκ μέρους σας, προκειμένου να διεκδικήσετε τη θέση σας στη διαδικασία της εκκαθάρισης, και να συνεχίσετε να έχετε αξίωση από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής. Συγκεκριμένα απαιτείται: α) αναγγελία στην ασφαλιστική εταιρία (έγγραφο αναγγελίας, επικυρωμένα αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σας, υπεύθυνη δήλωση και ειδική εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής πρέπει να έχει υποβληθεί στον εκκαθαριστή μέχρι την 4.10.2013), β) ανακοπή στο αρμόδιο Δικαστήριο κατά του πίνακα που θα συνταχθεί στον οποίο όπως μας δήλωσε ο εκκαθαριστής δεν θα συμπεριληφθούν όσοι δεν έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους μέχρι την 21.9.2009 καθώς και όσων έχουν λήξει αλλά δεν έχουν αναγγελθεί, γ) έφεση στο αρμόδιο Δικαστήριο κατά της τυχόν απορριπτικής απόφασης. Πέραν τούτου, επειδή προβλέπουμε ότι με τα συγκεκριμένα όργανα εκκαθάρισης μπορεί να προκύψουν και άλλα ζητήματα, που κατ’ εμάς και τη νομοθεσία, είναι αυτονόητα, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται ενεργός παρακολούθηση, συμμετοχή και τυχόν δικαστικές ενέργειες στα διάφορα στάδια της εκκαθάρισης.

  Επειδή δε ο νόμος είναι σαφής και η εταιρία μας θεωρούσε ότι η διαδικασία της εκκαθάρισης, ασχέτως αν επρόκειτο να λάβετε μικρό ποσοστό των χρημάτων σας, θα ήταν δεδομένη, μη αμφισβητήσιμη, και θα κατέληγε στην μερική αποζημίωσή σας, εξ αρχής σας είχαμε γνωρίσει ότι δε θα δικαιούμαστε αμοιβή επί των χρημάτων που πρόκειται να λάβετε από την εκκαθάριση, γιατί δεν θα σας συνδράμαμε ουδόλως στη διαδικασία, αφού δεν θα χρειαζόταν κάτι τέτοιο σε ένα ευνομούμενο κράτος.

  Καθώς, όμως, υπό τις νέες συνθήκες απαιτούνται οι παραπάνω πολλές και εξαιρετικά χρονοβόρες ενέργειες, εάν επιθυμείτε να σας εκπροσωπήσουμε στις ως άνω διαδικασίες, θα πρέπει: α) να υπογράψετε την πρόσθετη πράξη εργολαβικού δίκης που σας επισυνάπτουμε στο παρόν, σύμφωνα με την οποία: αα) εφόσον εισπράξετε το οποιοδήποτε ποσό είτε από την εκκαθάριση είτε από οποιαδήποτε αιτία θα μας καταβάλετε την συμφωνηθείσα αμοιβή του 14%, αβ) θα μας καταβάλετε 50ευρώ εφάπαξ, τα οποία καλύπτουν όλα τα έξοδα για την αναγγελία και τη δικαστική διαδικασία που περιγράφηκε ως άνω, β) να υπογράψετε με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής την εσωκλειόμενη ειδική εξουσιοδότηση προς εμάς και τους συνεργάτες μας, γ) να υπογράψετε την εσωκλειόμενη υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. (συνέχεια από το προηγούμενο)

  Η καταβολή θα πρέπει να γίνει στο λογαριασμό :

  Δικαιούχος : Ι. και Μ. Μαρκουλάκος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία

  Εθνική Τράπεζα: Αρ. Λογ. : 139/440805-58, IBAN : GR35 0110 1390 0000 1394 4080 558

  Κωδ. Swift : ETHNGRAA, Ποσό καταβολής : 50ευρώ

  Επειδή μάλιστα δεν υπάρχει πολυτέλεια χρόνου, καθώς μέχρι την 4.10.2013 πρέπει να έχετε αναγγελθεί (η προθεσμία δεν χωράει αναβολή), κι επειδή θα χρειαστούν αρκετές χιλιάδες αναγγελίες εκ μέρους μας, εμείς έχουμε ξεκινήσει αμέσως για όλους σας, και πριν ακόμη την παραλαβή από εσάς της πρόσθετης πράξης επί του εργολαβικού δίκης ή των 50ευρώ. Σας τονίζουμε πως εάν δεν αναγγελθείτε, θα θεωρηθεί ότι δεν είστε δικαιούχοι ασφαλίσματος, με τις ανωτέρω αναφερόμενες συνέπειες. Για να μπορέσει να γίνει σύννομα αναγγελία απαιτούνται επιπλέον

  i) Ειδική εξουσιοδότηση που σας επισυνάπτουμε, η οποία απαιτεί γνήσιο υπογραφής

  ii) Υπεύθυνη δήλωση γνησίου αντιγράφου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η οποία επίσης απαιτεί γνήσιο υπογραφής. Θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο πάνω μέρος και θα βάλετε την υπογραφή σας στο κάτω.

  Τα δύο αυτά έγγραφα με γνήσιο υπογραφής, την πρόσθετη πράξη εργολαβικού (τα οποία σας επισυνάπτουμε στο παρόν φάκελο) και το καταθετήριο, παρακαλούμε να τα αποστείλετε στη διεύθυνση της εταιρίας μας με ταχυδρομείο ή courier προκειμένου να τα έχουμε παραλάβει το αργότερο μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2013, γιατί οι προθεσμίες είναι ασφυκτικές. Σημειώνουμε ότι μόνον ο παραλήπτης του φακέλου που αναφέρεται με αυτοκόλλητο το όνομά του στην εξωτερική πλευρά του φακέλου θα υπογράψει όλα τα έγγραφα. Αν σε κάποια οικογένεια/διεύθυνση περιέλθουν περισσότεροι φάκελοι, αυτοί θα απευθύνονται σε διαφορετικά πρόσωπα και θα πρέπει έκαστο πρόσωπο να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα

  Εάν δεν τα έχουμε εγκαίρως, δεν θα προλάβουμε να σας αναγγείλουμε σύννομα και θα ματαιωθούν οι απαιτήσεις σας. Δίχως τα έγγραφα αυτά δεν μπορεί να γίνει αναγγελία. Εάν τυχόν δεν προλαβαίνετε μέχρι τότε για τον οποιονδήποτε λόγο, επικοινωνήστε άμεσα στα τηλέφωνα της εταιρίας μας με την κα Ανδρικοπούλου, την κα Λάμπρου ή την κα Καλαμάκη.

  Είναι εξαιρετικά επείγουσας σημασίας ζήτημα και παρακαλούμε να μην το αγνοήσετε ενόψει καλοκαιρινών διακοπών.

  Με εκτίμηση, Μαρκουλάκος Ιωάννης
  Μαρκουλάκος Μιχάλης

  Markoulakos Law Firm
  Attorneys at law
  Legal Department : 14 Aleksandras Avenue , 4rth floor
  GRC 10682 Athens , Pedion Areos, Greece
  Tel: 0030 210 3605426, 0030 210 3607379, 0030 210 3601119
  Fax: 0030 210 8837649

  Notary Public Department : 50 Omirou street , 1st floor
  GR - 10672 Athens , Kolonaki - Greece
  Tel : 0030 210 3607448, 0030 210 3607442
  Fax : 0030 210 3604958
  E-mail: info@markoulakoslaw.gr
  www.markoulakoslaw.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΟΙΟΣ ΠΟΙΟΣ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ
  ΗΛΙΟΥ ΦΑΕΙΝΟΤΕΡΟΝ
  τα 500 εκατομμύρια του παυλάρα που είναι κ..κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΩΡΕ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΦΙΛΕΝΑΔΑ ΠΟΣΑ ΣΟΥ ΕΤΑΞΕ Ο ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΑ 500

   Διαγραφή
 8. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ11 Ιουλίου 2013 - 4:28 μ.μ.

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΑΝ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΓΡΑΦΕΝΤΑ,
  ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ, ΕΔΩ ΔΥΝΑΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ!!! ΠΟΥ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ...ΧΑΛΑΩ..ΤΑ ΣΥΜΠΕΦΩΝΗΜΕΝΑ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΟΡΑΓΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ!!!! ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΑΣ.

  ΟΜΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΜΕ- ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ.
  ΟΠΩΣ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΑΜΕ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΖΗΜΙΩΘΗΚΑΜΕ ΦΡΟΝΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΤΙΣ, ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΗΜΙΑ ΜΑΣ/ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΣ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟ ΤΡΟΠΟ (ΕΦΟΣΟΝ ΑΒΙΑΣΤΑ ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΞ ΗΜΩΝ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ).
  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΛΙΓΑ..ΕΥΤΥΧΩΣ...ΔΟΤΑ...ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΙΑ..
  ΜΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΣΑΤΕ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ.

  ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ,
  ΠΑΛΙ ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΝΑΣ ΠΑΡΟΜΟΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΑΦΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν.Δ 400/70 ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΗΘΟΥΝ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΩΝ ΖΩΗΣ, ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΘΙΓΕΤΑΙ (ΕΝΟΣΟΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ/ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ), ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΧΘΕΙΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΣ. ΉΤΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΝ 12/2013.
  ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟ, ΑΣ ΜΗΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΝΑ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ.
  ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟΥΤΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΕΚΑΣΤΟΥ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.
  ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥΘΕΝΑ.
  ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΗΡΕΑΣΤΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΟΔΌ ΜΕΣΩ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΥΣΥΝΗΣ ΤΟΥ, ΑΝ ΤΟ ΚΡΙΝΕΙ ΦΡΟΝΙΜΟ, Ή ΟΧΙ.
  ΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ. ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ.
  ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΤΑΙ.
  Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΓΚΕΙΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ.

  Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΑΡΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΒΙΑΣΤΑ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. ΔΕΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΜΑΣ. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΕΝΗΛΙΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ .
  ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ?????
  ΟΠΟΙΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΘΕΛΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΙ.
  ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΙΑΣΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΑΣ, ΑΦΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣΤΑ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ.
  ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ.
  ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΑ.
  ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΓΚΗ.
  ΑΛΛΑ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΜΑΣ, ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ,
  ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΜΑΣ,ΑΓΩΝΑ ΑΕΑΝΟ ΜΙΑ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 21.9.2009......ΑΠΟΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ......

  ΠΡΟΧΩΡΕΙΣΤΕ ΑΠΑΝΤΕΣ ΣΕ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΩΡΑ ΑΜΕΣΑ, ΒΙΑΣΘΕΙΤΕ, ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ ΕΡΙΝΥΕΣ ΚΑΙ ΔΟΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ..ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ....
  ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ... .
  ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΤΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗς ΕΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ 2106180620 Κ.Λ.Π ΣΤΟ ΣΙΤΕ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ
  ΡΩΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΕΠ ΑΥΤΟΥ....
  ΚΙΝΗΘΕΙΤΕ....

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ(???!!!!) ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΕΛΕΓΕΣ
   ΟΜΟΙΩς ΟΜΟΙΩ ΑΕΙ ...ΒΕΛΑΖΕΙ

   Διαγραφή
  2. ΟΥΞΟΥ ΑΠΟ ΔΩ ΚΟΡΑΚΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

   Διαγραφή
 9. Eίνα μεγάλη ντροπή για τους ιθύνοντες της εποπτικης αρχής,που δεν βρίσκουν κάποιον τρόπον να ηρεμήσουν τα πράγματα.
  Οτι κι αν λένε οι νόμοι, που πολύ προσφιλώς τους καταπατούν σε πρώτοι ευκαιρία όλοι τους, επιβάλλεται, με κάπως να δηλώσουν ότι έρχεται οσονούπω και το δεύτερο στάδιο ,που θα αφορά στους δικαιούχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων, την πλειονότητα.
  Δεν χρειάζονται ίσως τώρα που ακόμα τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα, λεπτομέρειες, αν δεν είναι ανακοινώσιμες. Απαιτείτι όμως μιας μορφής αναδιατύπωσης και δέσμευσης ρητής ότι Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΕΝ ΨΑΧΝΕΙ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ ΣΤΟ ΚΑΝΑΒΑΤΣΟ ΤΟ 90% ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ.
  Το βέβαιο είναι ότι θα γίνουν αγριότητες,αν τολμήσουν έτσι με θράσος να παραπλανήσουν και να καταστρέψουν πάλι τοσο κόσμο.
  Τότε θα βγουν στο φως όλα τα διαπλεκόμενα. Γιατί αν πάει να γίνει αυτό, κοντός ψαλμός αλληλούια, θα μπουν εισαγγελείς τόσοι, όσοι δεν μπήκαν μέχρι τώρα και θα ξεσκεπασθούν ονόματα και συμφέροντα.\
  Τόσα έχουν σκεφτεί και επινοήσει. Καιρός να σταματήσουν την αιμορραγία οικονομική και ψυχικη/ηθική τόσων ανθρώπων,με το να επιτρέπουν να μεγαλουργεί το μικρόβιο της καχυποψίας ,ανασφάλειας και λαμογιάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Συμφωνώ απόλυτα με τον προλαλίσαντα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. τι είναι αυτό που οι ασφαλιστές θεωρούν πολλά υποσχόμενο και πρώτη φάση των αποζημιώσεων,μετά απο την πολύ καλη συνεργασία με τον εκκαθαριστή και το γραφειο μαρκουλακου θεωρεί κάθετη διαγραφή των απαιτήσεών μας;
  γιατί ολα είναι μεταφυσικά;
  συγκεκριμένα πράγματα δεν υπάρχουν;
  γιατί μας τρελαινετε;
  αυτό που είπε ο εποπτης στους ασφαλιστές είναι άλλο από αυτό που είπε στο συλλογο εδώ;
  γιατί είναι όλα υποκειμενικά; και αν είναι θολά και υποκειμενικά ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΑΣ! ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΛΥΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ.
  τι τους εμποδίζει αύριο, μεθαύριο, να ισχυρισθούν ότι οι επόπτες δεν έκαναν τελικά αυτό που έπρεπε και πάπαλα εμείς;και να την παίξουν και εξαπατημένοι;
  από την άλλη, γιατί δεν υπάρχει άλλου είδους παρέμβαση και Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ είναι ΠΑΛΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ; Πόσα πρέπει να πληρώσουμε; πόσα παραπάνω από τα δικαιώματά μας; ΄πόσο αίμα θέλει η αγορά η ασφαλιστική με τον περίγυρό της;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Πόσο καλά τα λέει το σχόλιο του φίλου 12:38μ.μ !
  Πόσο αίμα θέλει η ασφαλιστική αγορά ακόμα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ESEIS PISTEVETE TO LIKO I TA PROVATA?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ποιος ειναι ο λυκος και ποιοι τα προβατα; τα προβατα ,ως προβατα, δεν ξερουν τι τους γινεται.αν μου πειτε ποιος και γιατι ειναι ο λυκος, θα απαντησω.

   Διαγραφή
 14. o Σύλλογος των ασφαλιστών έστειλε σε γνωστή μου οικογένεια μέιλ και έλεγε περίπου, όπως μου μετέφεραν, ότι δικαιώθηκαν οι προσπάθειες μας και ότι ξεκινούν οι καταβολές.
  εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω τίποτα. είπαν ότι βρέθηκαν χρήματα και για τους υπόλοιπους, κάτι τέτοιο. προφορικά αυτό.
  ότι εμείς είμαστε στη δεύτερη φάση δηλ η πλειονότητα των συμβολαίων και ότι θα πληρωθούμε κ εμείς μετά τους πρώτους.
  ποιοι ειναι οι πρώτοι; ελπίζω οι καταστάσεις με τα ονόματα να μας διαφωτίσουν.
  ο κυριος ΕΠΟΠΤΗΣ δεν ευαρεστήθηκε ακομη να ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ; ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ; ΑΥΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ. ΑΡΚΕΤΟ ΔΟΥΛΕΜΑ ΦΑΓΑΜΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ. ας δει γυρω του τι συμβαίνει. έρχεται σε λίγο μεγάλο κύμα πραγματικό αντιδράσεων, τώρα ξεκινάει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ12 Ιουλίου 2013 - 6:04 μ.μ.

  αφου ετσι οριζει το αρθρο 10 του ν. 4 400/70 δεν δυναται να μεταβληθει τουτο.
  δηαδη άπαντες να αναγγελθουμε στον εποπτη εκκαθαρισης και εκκαθαριστη ως προς τις απαιτησεις μας συγκεκριμμενα και οχι αοριστα με απαντα τα νομιμα απαραιτητα δικαιολογητικα μας, ωστε να μπορουμε τον 12/2013 που δεν θα μας εχει συμπεριλαβει την πλειονοτητα των ασφ. συμβολαιων στην εφευρεση / επινόηση αυτών : εποπτη και Τ.τ.Ε ..."ΠΙΝΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ασφαλίσεων Ζωής" ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ Ως ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ.
  φυσικά όποιος θέλει το κάνει. άλλος δεν αναγγέλλεται πιστεύει τους ασφαλιστές,ΔΙΚΉ ΤΟΥ Η ΑΠΌΦΑΣΗ, και η ευθύνη, ΌΜΩς ΣΑΣ ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ ΕΠΏΝΥΜΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΆΘΑΡΑ, ΌΤΙ ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΕ ΕΜΈΝΑ ΤΗΝ Κ. ΣΙΔΈΡΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΉ ΜΟΥ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΟΎΛΗΣΕ ΠΟΛΎ ΜΕΓΆΛΟ ΠΟΣΌ ΣΕ 11 ASSETS και πρόεδρο τώρα του άλλου Σωματείου Ν. Κεχαγιάογλου, στις επίμονες ερωτήσεις μου, γιατί γνώριζα που θα καταλήξουν οι δοτές κατευθύνσεις της Τ.τ.Ε προς όργανα εκκαθάρισης για να μας αποκλείσουν και να μην μας αποζημιώσουν....ΤΟ ΚΑΣΤΑΛΑΒΑΤΕ!!! ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ..ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ,ΛΙΓΩΝ ΠΟΣΩΝ,,,,!!!, (που τις αναφέρουν και οι ασφαλιστές...), μας ΔΗΛΏΣΕ ΡΗΤΑ ο επόπτης εκκαθάρισης πεντακάθαρα:... εσάς δεν θα σας συμπεριλάβει ο Π.Δ.Ασφ, όταν επαληθεύσω ρτις αναγαγγελίες των απαιτήσεών σας, που δεν δικιούσθε να κάνετε!!!!!!, και παροτρύνοντας αντιδρώντας έντονα στον κ. Ν. Κεχαγιάογλου γαιτί δεν ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛ. ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦ. ΣΥΜΒ. ΖΩΗΣ, .ας μη γνωρίζοντας αυτός νομικά, ως σωματείο έστω,...αφού και ο επότης του το ξεκαθάρισε ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΣΑΣ ΠΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΛΕΩ ΑΛΗΘΕΙΑ ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΕΠΟΠΤΗ Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΟ ΤΥΗΛ,. 2106180620....ότι ΔΗΛ. εμείς δεν θάμαστε στην επαλήθευση........ΑΥΤΟΣ ΜΙΛΑΓΕ ΓΙΑ Β'...ΚΑΤΑΝΟΜΗ (επειδή άτυπα κάτι ψηθύριζε ο επόπτης!!!!!!)ΔΗΛ. ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΡΙ ΞΙ ΜΟ ΟΛΩΝ ΔΗΛ. ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΑΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ, μεθοδευεται ... ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘεΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑΧΟΥΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΟΣΥ ΠΟΥ ΕΚ ΤΟΥ Νομου., ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ, ΥΠΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ ΜΑΣ ΕΤΣΙ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. Δ 400/70 ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ...ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ ι ΑΣΦΑΛΣΙΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ , ΔΗΛ. ΘΑ ΜΑΣ ΘΕΣΕΙ ΑΥΤΟΣ!!! ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ...ΔΗΛ. ΣΤΟ Α Π. Ο. Λ Υ Τ Ο ΜΗΔΕΝ...ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΑΣ ΕΤΣΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ.
  Η Τ.τ.ε ΜΕ ΤΑ ΌΡΓΑΝΑ ΕΚΚΑΘΑ΄ΡΙΣΗς ΜΑΣ ΡΙΧΝΟΥΝ: ΤΟ !!ΤΥΡΙ ΣΤΗΝ ΦΑΚΑ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΝ...ΤΟΝ ΠΟΝΤΙΚΟ !!! ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ..ΕΞΥΠΝΟ!!!!


  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ12 Ιουλίου 2013 - 6:05 μ.μ.

  ΣΑΣ ΤΑΓΡΑΨΕ Ο Κ., ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΣ, ΑΛΛΑ ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΥΣΠΙΣΤΟΙ..ΜΕ ΟΣΟΑ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΝΑΜΕ ΑΚΟΜΑ ΠΏΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ?????
  ΕΜΕΙΣ ΒΈΒΑΙΑ ως Σωματείο ουδέποτε αποδεχθήκαμε, ότι νομικά ισχύει η σύνταξη πίνανκα δικαιούχων ασφαλίσματος, για να απζημιωθούμε, όπως θέλει και την βολεύει την Τ.τ.Ε και επέβαλε εν τέλει στα όργανα της εκακθα΄ρισης για να μην μας αποζημιώσει το Εγγυητ. Κεφ. Ζωής, ερμηνεύοντας αυτή κατά το δοκούν το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 3867/2010 που αναφέρει, ....άν δεν βρεθεί αναδοχή όλο το χαρτοφ. ζωής πηγαίνει σε ασφ. εκκαθάριση, άρα ο επόπτης για να αποζημιώσει...τότς θέλει να συνταχθεί από αυτόν κατά το άρθρο 10 ν.δ 400/70 πίονακας δικαιούχων ασφαλίσματος, ενώ ΔΗΘΕΝ,.ΚΑΤ΄ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ Τ.τ.Ε!!!,,το προσωρινώς καταρτισθέν Χαρτοφυλάκιο Ζωής από τον κ. Ι. Παντελίδη είχε προσδιορίσει τις απαιτήσεις από ασφάλιση βάει αποθέματος και έτσι δεν αναφέρεται σε ......δικαιούχους αποζημίωσης/ασφαλίσματος, ως το μόνταραν μεθοδέυοντας αυτοί πάνω!!! τώρα μετά από 1 έτος (από 1/6/2012 και κάτι...όφειλαν ναχαν αρχίσει ΗΔΗ ΤΗΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ 2 ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΥΜΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΑΣΦ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΉΔΗ ανάλογα με τα προνόμιά μας που εμάς προηγούνται κάθε άλλου βασει άρθρου 10 ν.δ 400/70 (ασφαλίσεις ζωής) και δεν θίπογονται ως ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ (I,III,VI KAI VII) σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.. 3 Ν. 4002/11 υπολογισμένες βασει αποθέματων, ως του κ. Παντελίδη οι υπολογισμοί την 21.9.2009 αντίστοιχα ανά κλάδο ζωής και ασφ. τοποθέτηση (αποθέματα), ενόψει της ικανοποίσης των απαιτήσεών μας από ασφαλίσεις ζωής, ελλείψει ως εν προκειμένω αναδοχής, από την εκκαθάριση και συγχρόνως και από το Εγγυητικό κεφάλαιο Ζωής κατά το 70% επί του λοιπού αυτής και ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΑΙ ΑΚΘΕ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟΝ 2024 Ως ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΡΗΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΑΠΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4002/11 ΠΟΥ ΙΣΧΎΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΜΑΣ ΔΗΛ. ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΓΥΗΤ. ΚΕΦ. ΖΩΗΣ.
  ΚΑΙ ΑΝΤ΄ΑΥΉςΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟς , ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΠΟΠΟΙΗΣΗ Ως ΟΡΙΖΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΣΙΗΣ ΖΩΗΣ,
  ΑΥΤΟΙ Η Τ.τ.Ε ΠΑΡΑΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΓΗΛ. ΟΠΩΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΓΓΥΗΤ. ΚΕΦ., ΖΩΗΣ, ΕΝΤΕΛΛΕΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΟΥΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΑΣΦ. ΖΩΗΣ, ΕΝΩ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΥΤΑ 2 ΑΡΘΡΑ (ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 2 -5 Ν. 3867/2010 Κ. ΣΑΧΙΝΙΔΗ ΚΑΙ Ν. 4002/17 ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡ. 7 , Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΡΟ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΑΣΦ. ΖΩΗΣ.
  ΔΗΛ. ΔΙΚΙΑ ΤΟΥΣ!! ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ.

  ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΩ ΠΑΡΑ ΠΕΡΑ ΝΟΜΙΚΑ. ΑΛΛΑ ΘΕΛΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΤΗ!!! ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΚΑ, ΑΝ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΗΣΟΥΜΕ ΕΦΟΣΟΝ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗς ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤ. ΖΩΗΣ ΟΤΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΚΑΤΑΡΗΣΘΕΝ ΧΑΡΤ. ΖΩΗΣ Ο Κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ΑΡΑ ΠΑΡΕΒΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΡ. 3 ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 3 ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ Ως ΟΦΕΙΛΕ ΤΗΣ ΔΙΑΙΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΠΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ/ΠΑΡΑΤΥΠΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΕ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ, ΑΡΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΖΧ. Ζ ΤΟΥ ΑΠΝΤΕΛΙΔΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ....,
  ΑΝ ΘΕΛΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΞΟΥΜΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΚΕΘΣΩ ΕΔΩ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΧΟΥΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΚΗΡΥΞΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ!!!
  .

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ12 Ιουλίου 2013 - 6:05 μ.μ.

  ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΕΧΕΤΕ ΑΡΑΓΕ???
  ΕΓΩ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠ' ΑΥΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΧΩ ΑΠΟΣΤΕΙΛΛΕΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΠΟΤΠΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΞ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΑΣ!!!!! ΣΤΗΝ Τ.τ.ε ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΝ Κ. ΣΚΟΡΔΆ ΚΑΙ Η Τ.τ.Ε ΟΥΔΌΛΩΣ φυσικΆ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑΈΙ!!!!, ΕΝΩ ΤΟ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΤΗΘΕΝ ΥΠ΄ΕΜΟΥ ΑΠΝΑΤΝΗΣΕ ΠΟΥ ΤΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜ. ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ/ΨΩΜΙΑΔΗ ΜΟΥ!!!!!, ΑΠ' ΟΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ...ΠΑΜΠΟΛΛΑ Σ Τ Ρ Α Β Α ΚΑΙ ΘΕΟΣΤΡΑΒΑ ΠΡΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ !! ΙΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ.., ΑΜΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑΧΕΙ Η ΤΡΑΠΕΧΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΤΑ ΣΔΩΣΟΥΝ ΑΠΟ ΕΚΕΙ..
  ΑΛΛΑ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ ΚΑΙ ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΛΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ!!!! ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΚΑΛΕΣΑΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ..
  ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΑΣ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΠΥΝ ΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΟΠΥΝ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΠΩΣ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΑΠΟΝΕΙΜΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙΤΕ ΚΥΡΙΟΙ!!!
  .
  ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΠΑΛΕΥΕΙ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΝΟΜΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΠΙ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΗΣ!!! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ....ΟΠΟΙΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΥΘΕΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ..ΑΛΛΟΣ ΟΧΙ. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΕΝΟΣ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ.ΕΧΟΥΜΕ ΜΥΑΛΟΝΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ.
  ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΦΩΝΕΣ.....ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ...ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΜΕ.
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. το υπουργειο αναπτυξης απαντησε μονον; ισως επειδη εκει παρεχει τις υπηρεσιες του ο δικηγορος επι των αγωγων των μελων του συλλογου των ασφαλιστων κ. Σελεκος. Μπορει να ηθελε να βοηθησει.οι υπολοιποι μας γραφουν, επειδη δε φαινεται να εχουμε δυναμη. και δυναμη θα δειξουμε οτι εχουμε μονο αν διαλυθει ο μυθος της ιδιωτικης ασφαλισης και δημοσιοποιησουμε προς τα εξω σε γνωστα περιοδικα και εφημεριδες το τι δρομολογειται. τοτε θα λαβετε απαντησεις. καιρος να μεθοδευσουμε να βρουμε μηχανισμους τη λασπη που μας ριχνουν να τους γυρισει επανω τους και να δει ο κοσμος τι εστι ιδιωτικη ασφαλιση. πώς δινει τον ιδρωτα του και πώς τον αρπαζουν και κρυβουν τα πτωματα κατω απο το χαλι.
   τωρα,πώς κατορθωσαν 200 χιλ πτωματα να τα κρυψουν; ευθυνονται πολλοι αλλα κυριως εμεις, που ακομα πιστευουμε καποιους.

   Διαγραφή
 18. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ12 Ιουλίου 2013 - 6:27 μ.μ.

  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΛΕΝΕ ΔΥΟ ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΗΘΕΙΣΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΧΣΩΡΙΝΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ ΑΠΟ Κ. Ι. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΚΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΕΚΙΟ ΑΘΙΗΝΩΝ, ΠΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ Τ. ΕΠΟΠΤΗ ΧΑΡΤ. ΖΩΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 2 ΠΑΡ. 2-5 ΤΟΥ Ν. 3867/2010 ΚΑΙ ΔΗ!! ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤ. ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ..ΟΤΙ:
  ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ:!!! ¨... ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω ΕΘΙ ΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. Ι ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ, ΔΗΛ. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗς Τ.τ.Ε ΠΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΑΥΤΑ!!! ΤΗΣ K.P.MG,ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ,
  ΑΥΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ /ΕΚΚΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ, ΕΝΟΨΕΙ ΓΡΑΦΕΙ....ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΜΑΣ...
  ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΣΙΜΣΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΣΙΣΜΑΣΕΩΝ ΖΩΣΗ, ΑΝ ΟΤΑΝ ΕΠΗΛΘΕ Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΜΑΣ.
  ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ Τ.τ.ε Ε ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΚΑΚΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΡΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΙΣ ΒΛΑΠΠΟΤΝΤΑΣ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΣΙΜΕΝΩΝ..
  ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΡΩΤΗΣΕΤ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΤΕΧΟΥΝ ΤΟ ΑΣΦΑΛΣΙΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΣΦΑΛΣΙΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ....ΜΕ ΟΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΑΓΑΠΞΗΤΕ ΜΟΥ ΚΕ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕ.....)
  ΜΗΠΩΣ ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 17 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4002/11 ΚΑΙ ΣΕ ΑΕΚΚΑΘΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ...ΚΑΙ ..ΚΑΙ..ΚΑΙ...!!!?????
  ΟΛΑ ΘΑ ΛΥΘΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ.....
  ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΑΣ Η ΔΟΤΗ...
  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΡΘΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΡΩΤΑΕΙ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ...ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΑΣ...????...
  ΠΕΣΤΟΥ Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ,,,....ΟΤΙ ΑΠΟ 1.000.000.000ε!!! ΠΟΥ ΗΘΕΛΕΣ ΩΕ Σ ΕΙΧΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΝΑ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙΣ ΤΙΣ ..ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΟΥ.../////
  !!!!ΤΩΡΑ ΘΑ ΤΙΣ ΦΘΑΣΕΙΣ...ΔΗΘΕΝ...ΜΟΥ !!! ΚΑΗΜΕΝΕ!! ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗς ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ ΜΟΛΙΣ ΣΤΑ 65.000.000 Ή 70.000.000 Ή ΑΝΤΕ ΤΟ ΠΟΛΥ 80.0000.0000 ΕΥΡΩΠΟΛΥΛΑΚΙΑ..????..ΒΛΕΠΕΙΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ .. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ...???
  ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΜΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΝΟΜΙΚΑ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΜΟΥ ΘΙΓΟΥΝ ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΟΥ ΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΚΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΤΣΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΟΥ...
  ΤΟ ΗΞΕΡΕΙΣ ΑΥΤΟ ΚΕ ΠΑΠΑΠΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕ ΚΑΙ ΚΕ ΡΑΟΥΝΑ...
  ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ???ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΝΟΜΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΛΕΨΩ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ???ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΜΟΥ ΤΡΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΟΥ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΟΥ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ????
  ΟΛΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΦΩΣ..
  ΔΩΣΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ...ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ Α Κ Ρ Ι Β ΩΣ ΔΙΑΙΚΑΣΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ!!! Η ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ....
  ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΟΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΤΑ ΔΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΟΔΑ....Κ.Λ.Π...
  ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΓΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ..ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΑΣΤΡΑΠΕΣ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ.
  ΔΩΣΤΑ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΞΟΔΕΥΟΝΤΑΙ.Μ, ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΛΟΓΟ, ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΤΙΟΥΣΙΑ ΜΑΣ, ΠΟΣΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ..ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΤ ΆΡΧΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΑΣ, ΕΝΑΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ...ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΖΗΜΙΩΝΕΙ..
  Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΙ..
  ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΟΛΩΝ ΕΠΑΝΩ ΣΑΣ ΠΕΦΤΟΥΝ.
  ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ ΚΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ....
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ
  ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΜΕΣΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ12 Ιουλίου 2013 - 6:33 μ.μ.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΩΡΙΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥΧΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙ ΓΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ο Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ NEXTDEAL.GR ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΠΟΥ ΙΔΙΟΥ!!! ΣΤΗΝ 15-3-2011 ΕΚΘΕΣΗ Ι. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ....

  Α ΝΑΙ ΞΕΧΑΣ....ΤΑΧΑ ΜΟΥ !!!ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ!! ΑΠΟΘΕΜΑ...ΑΝ ΤΟΥΣ ΠΕΙΤΕ ΛΙΑΝΑ ΜΟΥ ΔΙΝΕΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΑΣ ....
  8 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΓΑΝΕ...
  ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΥΛΕΓΑΝ Α!! ΠΟΣΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥ Π.
  ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ Β ΤΙ ΘΑ ΣΚΕΦΤΟΜΟΥΝ!!!????
  ΟΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΤΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ????
  ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΕΣ ΤΗΣ Τ,.τ.Ε..ΑΛΛΙΩΣ ΕΠΙΤΤΑΣΟΥΝ???? ΣΕΚΕΦΤΟΜΑΙ ΑΠΛΩΣ ΕΓΩ.....
  ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ΣΚΕΨΗΣ!!!!???

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Οσα περισσοτερα γραφετε τοσο πιο πολυ μπερδευομαστε και τοσο πιο πανικοβλημενοι.
  Ωραια θα κανουμε ανακοπες, οσοι θελουμε ο καθενας με τον δικηγορο του.
  Ολα τα αλλα ειναι αρτζι μπουρτζι.
  Ζητας ταχατες ισολογισμους και δεν σου δινουν. Στο φεκ δεν υπαρχουν?
  Ζητας να σου πουν τα εξοδα που κανουν. Μηπως δεν εχεις δικαιωμα να το κανεις πριν αναρτηθει πινακας ωστε να κανεις συνελευση πιστωτων?
  Μηπως απο τον νομο εχει πιο πολλα δικαιωματα ο ψωμιαδης απο εσενα?
  Ειναι σοβαρο να γραφεις ποσα χωρις να γνωριζεις? Το 1000000000 που το βρηκες?
  Το οτι οι αποζημιωσεις θα ειναι 80000000 που το βρηκες? Την περιουσια που την βρηκες οτι ειναι 100000000?

  Τελικα ο μαρκουλακος θα μας πει για τα 500000000 που βρηκε? Τα βρηκε? Τα εφαγε? Επεσε απο το κρεβατι και ξυπΝησε?
  Δεν ειναι εμπαιγμος να αβανταρεις ετσι εναν που παγιδεψε τοσο κοσμο χωρις να εχει το θαρρος να δηλωσει οτι ειπε ψεμματα η βλακειες και κερδισε πολλα?
  Ποτε θα μας ξανακαλεσει να παμε για την καπιταλ?
  Μηπως σας πηρανε πρεφα τους συλλογους τι καπνο φουμαρετε και μας αποτελειωνουν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ο μαρκουλακος εχει κανει μυνηση σε ασφαλιστες? Εχει ασφαληστες στο γραφειο του? Ητανε χωμενος σε ασφαλιστηκες? Γιατι μας δουλευεις ετσι προεδρε? Ο ψωμιαδης ελεγε ωραιοτερα παραμυθια
  Για τον πρωθυπουργουλη σου που τον εκθιαζεις γιατι δεν γρφεις τιποτα?
  Εσυ στον ογλου γιατι δεν κανεις μηνυση? Εκανες? Η σε κραταει με τιποτα μαυρα?
  Τον ψωμιαδη τον εχεις δει ποτε στην ζωη σου? Τον γλου εβλεπες. Τον γλου και το 6 τις 100 που επαιρνες.
  Τον παντελιδη σου γιατι τον υπερασπιζεσαι? Το δικο μου το συμβολαιο το εκοψε. Το δικο σου δεν το εκοψε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Μια ερώτηση μπορώ να σας κάνω κυρία Πρόεδρε. Να ξεκαθαρίσω πρώτα ότι δεν είμαι νομικός. Δεν υπάρχει τρόπος με κάποιο εξώδικο ή μυνητήρια αναφορά του σωματείου που εκπροσωπεί χιλιάδες ασφαλισμενων κατα του εκκαθαριστή της Ασπίδος να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης ώστε να μπλοκάρουμε τις τρέχουσες διαδικασίες. Δεν δύναμαι να πιστέψω οτι δε γίνεται να τον στριμώξουμε με μομφή για παράβαση καθήκοντος άφου γράφει στα παλαιά των υποδυμάτων του την ισχύουσα νομοθεσία. Κάτι πρέπει να υπαρχει είμαι σιγουρος. Εαν μπορείτε δείτε το θεμα αυτο.....δε γινεται ο κάθενας να κάνει οτι του θέλει.....ΕΛΕΟΣ!!!!! Σας ευχαριστώ και περιμένω κάποια απάντηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. είναι πολύ περίεργο οι δύο σύλλογοι να κρύβονται πίσω από την απόφαση και τις κινήσεις του επόπτη, χωρίς να βρίσκουν κοινό τόπο στο να διασφαλίσουν και το επόμενο βημα.
   γιατί αυτό είναι το θέμα το μείζον, αυτή είναι η διαφορά.
   να διασφαλισθεί παράλληλα και το επόμενο βήμα.
   όχι άλλες δικαστικές κινήσεις και αμοιβές, όχι άλλες αοριστίες όχι αφέλειες του άλλου συλλόγου ότι έρχονται οι επόμενες αποζημιώσεις. αυτά είναι εγκληματικά πράγματα.
   αυτό που ζητούμε είναι απλό. μία επιτροπή και από τους δύο συλλόγους στο υπουργείο και στην εποπτική αρχή να απαιτήσει κάποιες κινήσεις που να διασφαλίζουν χρονικά όλους τους ασφαλισμένους.
   οι νόμοι πολλά λένε και δε λένε και είναι αγαπηεμένο τους σπορ να τους αγνοούν επιδεικτικά και να μην τους εφαρμοζουν. γι αυτό μη μας μιλάτε για νόμους που πρέπει να εφαρμοσθούν.
   ο σύλλογος των ασφαλιστών δεν μας δίνει εχέγγυα για να μην κάνουμε αναγγελίες, παρά ισχυρίζονται ότι όλα βαίνουν καλώς. από την άλλη γνωρίζουμε καλά ότι το αποθεματικό εξαντλειται με την αποζημίωση αυτών της πρώτης φάσης, οι προθεσμίες περνούν και εύκολα πραγματικά μπορεί να περάσουμε σε πλήρη απώλεια δικαιωμάτων. ας μας δώσουν λοιπον τα στοιχεία που πρέπει να αποδεχθούμε κινήσεις σαν κι αυτές. αλλιώς είναι τόσο αναξιόπιστοι όλοι, που μοιραία πάμε στο να κάνουμε όλοι αναγγελίες. μια επιχειρηματολογια, κάτι δεν ακούσαμε.
   από την άλλη έλεος πια με τις αμοιβες των δικηρόρων και τις κινήσεις αυτές. γίναμε η μαρμελαδα στο ψωμακι τους και απορούμε γιατί δεν εξαντλείται η πίεση στο σημείο που πρέπει, για να έχουμε τη συνέχεια της διαδικασίας μπροστά μας.

   Διαγραφή
 23. Σύλλογος Ζημιωθέντων από την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ13 Ιουλίου 2013 - 1:17 μ.μ.
  Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ανάρτηση αυτή αφορά περίπου το 12% των συμβολαίων. Για όλα τα υπόλοιπα θα γίνει νέα ανάρτηση και θα έχουμε νέα να σας ανακοινώσουμε σύντομα και πάντως εμπρόθεσμα. Εφόσον δεν μείνουμε ικανοποιημένοι από τα νέα που θα μας έρθουν, τότε ο Σύλλογός μας θα σας ενημερώσει άμεσα και με κάθε τρόπο (μηνύματα, μειλ, ανακοινώσεις ή και συγκεντρώσεις) για τις νομικές ενέργειες που θα πρέπει να κάνουμε, διότι σε 6 μήνες περίπου θα πρέπει να έχουμε καταθέσει αγωγές προ του κινδύνου των παραγραφών. Ας κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα και να περιβάλλετε με εμπιστοσύνη τον Σύλλογο γιατί τώρα πιο πολύ παρά ποτέ πρέπει να είμαστε ενωμένοι, δυνατοί και με πολύ καθαρό μυαλό.

  ΔΗΛΑΔΗ, ΕΓΚΑΙΡΑ , ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ,ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ; ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΝΟΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ.ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ, ΠΑΛΙ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ.
  ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΙ ΕΥΝΟΗΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΝ ΚΑΠΟΤΕ; ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ; ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ.
  ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ. ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ.ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ. ΟΧΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΟΥΝ ΜΕ Ο,ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ,ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ;
  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ; ΑΣΤΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.ΚΑΙ ΜΗ ΜΑΣ ΤΑ ΛΕΤΕ ΑΥΤΑ.
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΖΗΤΗΣΑΝ ΕΞΑΓΟΡΕΣ.ΜΗΠΩΣ ΟΤΑΝ ΕΜΕΙΣ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΑΝ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ; ΜΗΠΩΣ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥΛΟΥΣΑΝ ΕΜΑΣ ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΕΞΑΓΟΡΕΣ;
  ΟΛΗ Η ΦΑΣΑΡΙΑ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ; ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ; ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΝΑ ΔΕΗΣΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΠΟΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ; ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΠΑ ΚΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.
  ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
  ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΥΝΟΥ ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ.
  Τ Ω Ρ Α ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΕΜΕ!ΘΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ Ο Λ Ο ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ;ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΧΑΜΠΑΡΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΡΙΒΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ.
  ΟΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΡΑ Ή ΚΑΝΕΝΑΣ. ΤΕΛΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ΟΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΡΑ Ή ΚΑΝΕΝΑΣ
  ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ,ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ποιοι απαιτείται
   τι εχετε στα χέρια για να το κάνευετ
   ολο μαλακιες είστε
   τι απιατεις ρε βλακα
   απο το τιπ[ουτα '
   τιποτα θα πάρεις
   συμφωνα με την προεδράρα'όλοι έχετε πατραμοησει'
   αλλιως ποσ θα την βγαζατε προερο
   η τρλαρα στους παρανοικους

   Διαγραφή
  2. αρα κανενας δεν θα παρει τιποτα επειδη δεν υπαρχει τιποτα; επομενως γιατι μιλουν για πρωτη και δευτερη φαση;κανενας δε θα παρει.ουτε κ αυτοι που εσπευσαν να πρωτοκολησουν τις αιτησεις .

   Διαγραφή
 25. http://olympia.gr/2013/07/15/%CF%84%CE%BF-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB/#more-289376

  Τα δικά τους παιδιά! Καποια που δεν ήξεραν απο λίστες,κάποια που ξέχασαν οτι υπηρχαν, και ολοι αυτοί που εμείς τους πληρώνουμε για να αφαιρούν αποταμιεύσεις και περιουσίες.
  ξυπνηστε ρρρρρρρρρρρρρρεεεεεεεε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ15 Ιουλίου 2013 - 5:32 μ.μ.

  AΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΑΣΦΑΛΣΙΜΕΝΕ,
  ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΡΑΜΑ ΜΕ ΤΟΟΣΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ, ΣΤΗΛΙΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΗ ΝΟΜΙΜΑ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΡΩΤΑΣ,
  ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ ΟΤΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΕΙ ΚΙΝΟΥΜΕΘΑ.
  ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η Τ.τ.Ε ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΘΙΓΕΙ ΕΜΦΑΝΩΣ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑ ΠΡΟΣ ΖΗΜΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗ ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΗ, ΕΝΟΣΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ Κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΊΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ -Ι,ΙΙΙ, VI KAI VII-, ΝΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ..ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ:....."...ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΩΝ ΖΩΗΣ..."!!!ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ,
  ΕΝΟΣΟΝ ΕΠΡΕΠΕ: ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 2 Ν. 3867/2010 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡ 3 ΤΟΥ Ν. 4002/11 , ΝΑΧΑΤΕ ΛΑΒΕΙ ΥΠ' ΟΨΙΝ ΣΑΣ, ΤΙΣ ΉΔΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Τ. ΕΠΟΠΤΗ ΧΑΡΤ. ΖΩΗΣ Κ. Ι. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ, (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) ΤΗΝ 21-9-2009 , !!!- ΝΑΙ... ΚΕ ΕΠΟΠΤΑ-,..
  ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ, ΗΤΟΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΨΕΙ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ,ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΙΑ ΤΟΤΕ...ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2008 ΚΑΙ 30-6-2009!!!!! ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΤΟΥΤΑ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΠΑΡΚΑ), ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΖΩΗΣ (ΠΟΥ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΤΑ ΜΠΕΡΔΕΨΑΝ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΩΡΑ, ΑΡΧΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΤΕ ΟΣΟΙ ΑΝΑΓΓΕΛΘΗΓΚΑΤΕ ..ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡ. ΧΑΡΤ. ΖΩΗΣ....ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΤΟΙ...ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ...., ΕΝΩ ΘΑΠΡΕΠΕ αυτοί στην εκκαθάριση::::!!!ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ Ν,. 3867/2010 ΚΑΙ ΤΗΝ Υ.Α Β2574/2009 ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΕΒΗ Ο Κ., ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΕ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΟΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΔΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΑΣ , ΕΝ ΙΣΧΥ, ΜΟΝΟ!! ΑΥΤΟΙ ΚΕ ΕΠΟΠΤΑ ΑΝΑΓΓΕΛΟΝΤΑΝ,.,,.ΒΛΕΠΕΤΕ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΑΙΛΑΠΩΡΗΣΕ ΑΚΟΜΑ ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΕΦΕΥΡΗΤΕ....),
  ΚΑΙ ΉΔΗ ΑΠΟ 1/6/2012 ΝΑΧΑΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΜΑΣ Ι Κ Α Ν Ο Π Ο Ι Ο Υ Ν
  ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΥΤΕΣ, ΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΑΝ ΕΠΙ 2 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΣΤΟ ΕΓΚΡΙΜΜΕΝΟ ΠΡΟΣ, ΧΑΡΤ. ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.τ.Ε:
  ΑΦΕΝΟΣ ΜΕΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 2 ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΑΚΘΑΡΙΣΗ ΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ 70% ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΑΣΦΑΛΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ΟΥΧΙΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024.
  ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΙ ΚΕ ΕΠΟΠΤΑ ΜΑΣ...ΣΑΦΩΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡ. 3 Ν. 4002/11 ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ως ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ. ΧΑΡΤ. ΖΩΗΣ ΜΑΣ??7 ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΩΝ...ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗ/ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ, ΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΑ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.τ.ε ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΑΓΌΓΓΥΣΤΑ Ως ΦΥΔΙΚΑ ΕΠΟΠΤΕΥΌΜΕΝΟΣ ΥΠ΄ΑΥΤΉΣ Ο Κ,. ΕΠΟΠΤΗΣ ΜΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ ΟΛΑ ΑΥΤΑ...ΠΕΡΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ...
  ΟΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΧΡΙΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΝΑ ΖΠΟΖΗΜΙΩΣΟΥΝ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΣΙΤΕΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΣΩΜΕΤΑΙΕΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΜΟΥΣ ΤΟΝ ΕΠΟΤΠΗ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΈΡΘΗΚΕ Ο Κ. ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΓΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ...ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΙΠΕ Κ.ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΕΠΙΖΗΣΟΥΜΕ?????? ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΚΠΟΠΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΤΑΘΕΤΑΜΕ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΑΙΣ ΖΩΗΣ, ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ????

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ15 Ιουλίου 2013 - 5:33 μ.μ.

  ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΗΣΕΙ ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΦΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΟΑ ΝΑ ΑΝΑΤΕΡΕΨΕΙ ΑΚΘΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ, ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΚΙ ΑΝΑΚΟΠΩΝ,.ΑΣ ΤΗΛΕΦ, ΣΤΟ ΤΗΛ. 6944946636 ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ.
  ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΣ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ.
  ΔΙΚΗ ΣΑΣ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ.
  ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΑΠΡΕΠΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΟΠΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΩΛΕΣΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.
  ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΜΕ, ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΔΩ, ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΛΟΓΟΚΡΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΦΉΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΥΝ, .."ΣΗΚΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΝΑ ΒΑΡΥΣΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ...ΛΕΕΙ...Η ΡΑΛΑΙΚΗ ΡΗΣΗ....!" !ΠΩΣ ΣΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ..Ε???? ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΜΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΕΣ ΟΛΗ ΜΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΤΗΝ ΖΩΗ, ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ...ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΕΔΩ???????ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΠΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ.
  ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ....ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΧΟΥΜΝΕ...ΠΟΌΣ ΝΟΜΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΟΙ ΥΟΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΘΑ.. ΕΝΤΑΧΘΟΥΜΕ ΝΟΜΙΜΑ... ΣΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΟΥΒΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑΧΟΥΜΕ ΠΡΟΝΌΜΙΟ????ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΣΑΣ???? Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΑΓΡΑΦΟΣ 0 ΝΟΜΟΣ...
  ΕΓΩ ΡΩΤΗΣΑ ΜΠΟΡΟΣΤΑ ΣΟΥ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΕΞΩ ΠΩΣ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΥΜΕ???Ε ΤΟΤΥΕ ΚΑΝΤΕ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥς ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦ. ΖΩΗΣ, ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ, ΟΧΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ ΦΥΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΣΠΙΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ::!!
  Α Ν ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ...ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ....ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ!!???
  ΜΗΝ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..

  ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΤΕ ΑΠΑΝΤΕΣ....ΜΕ ΤΑ ΤΩΡΙΝΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ.
  ΑΛΛΟ ΟΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΜΑΣ ΤΩΡΑ, ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΘΕΣΕΙ ΩΣ ΕΔΩ ΑΝΑΦΕΡΕΙ..
  ΗΔΗ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΛΛΟΙ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΣΤΟΥ Κ. ΜΑΡΚΟΥΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ...ΑΥΤΟΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΟΥ>Ε????
  ΑΧ...
  ΟΛΩΝ Η ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΘΑ ΕΛΘΕΙ.

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κανενας δε θα ειχε αντιρρηση να αποζημιωθουν οι ασθενεις και οι κατατρεγμενοι. σκεφτειτε ομως, την επομενη μερα της ανακλησης, ποσοι ασθενησαν, ποσοι πεθαναν, ποσοι δεν ειχαν πορους να επιβιωσουν.
   μιλουμε για ενα ΑΚΡΩΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ περιβαλον, για αποφασεις ανηκουστες, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ.
   πώς γινεται λοιπον το 10% να ικανοποιηθει ΠΛΗΡΩΣ και οι υπολοιποι να μην εχουν τη δυνατοτητα ουτε μιας προκαταβολης;
   αυτα ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΑ,ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ,ΥΠΟΠΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ.
   με ποια επιχειρηματολογια ο κ. κεχαγιαογλου επιθυμει, οπως λετε, την εις ολοκληρον εικανοποιηση του 10% και την πληρη απαξιωση των υπολοιπων;
   και τι μας λενε;
   ΟΤΙ ΤΟ 90% ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΑΓΩΓΕΣ;;;; ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑ; ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ;
   ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ,ΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΟΛΟ!!!!!!!!!!!!!! ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΣ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΦΤΩΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ
   ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΣ!!!!!!!!!!!!!!
   ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΛΕΤΕ;;;;;
   γιατι μας πουλησατε;
   γιατι μας προδωσατε;
   πού θα απολογηθήτε;
   θεο δεν πιστευετε;
   αρρωστοι μεχρι την 21.9.2009 και αρρωστοι της 22.9.2009 εχουν διαφορα;
   από πού θα ζησουμε τις οικογενειες μας;
   ουτε ενα ποσοστο; ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟ 10%;
   ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΙΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ;
   ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ:

   ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ;
   ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΠΟΥΛΗΣΑΤΕ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

   Διαγραφή
 28. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ15 Ιουλίου 2013 - 5:55 μ.μ.

  ΑΓΑΠΗΤΕ Ανώνυμε 12 Ιουλίου 2013 - 11:36 μ.μ.
  που κάθε άλλο παρά κότσια να αποκαλυφεθίς ως όνομα έχεις, παρά ταύτα,
  σου χαρίζω επιεικώς λέλάχιστο του πολυτίμου ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΟΤΙ:
  "...ΜΗΝ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ, ..Η ΆΛΛΩΣ Η ΑΓΟΥΡΙΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΙ...".
  Ο μαρκουλακος εχει κανει μυνηση σε α,
  ΟΛΑ ΕΝ ΤΑΞΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.
  ΜΗΝ ΑΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΑΖΕΣΑΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΣ.

  Σχεικά με το εάν Έχει ο κ. Μαρκουλάκος-η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΥΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ασφαλιστές?
  ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ Ι. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟ ΝΑ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ???
  ΑΝ...Εχει ασφαληστες ως εσύ ακριβώς ορθογραφικά γράφεις εδώ στο γραφειο του? επίσης ρώτα τον αν: Ητανε χωμενος σε ασφαλιστηκες?
  ΕΓΩ ΕΧΑΣΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΩ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΟΛΩΝ, ΑΠΑΝΤΩΝ, ΤΑ ΔΟΥΛΕΜΜΕΝΑ ΝΟΜΙΜΑ ΜΕ ΙΔΡΩΤΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ ΠΟΝΕΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ.ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΑΥΤΗ Η ΛΕΞΗ :... δουλευεις ετσι προεδρε.." ΕΊΝΑΙ ΕΝΤΕΛΏΣ ΑΓΩΣΤΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΛΞΙΛΟΓΙΟ ΜΟΥ.
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΙΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΟΥ. ΟΠΟΟΙΟΣ ΚΑΙ ΝΑΣΑΙ.
  ΑΝ ... Ο ψωμιαδης ελεγε ωραιοτερα παραμυθια.. Ως ΕΣΎ ΑΝΑΦΈΡΕΙς ΕΔΩ, ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟΝ ΞΕ΄ΡΕΙΣ ΚΑΛΆ...
  Για τον πρωθυπουργούλη σου που τον εκθιαζω ως εσύ γρα΄φει πάλκι εδώ,
  ΜΑΝΑΙ ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ , ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΕΧΕΙ ΓΝΩΜΗ ΚΑΙ ΠΥΓΜΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΚΕΡΔΙΟΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΙΡΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΧΩΡΑΣ, ΠΥ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΕΗ ΜΕΝΕΙ ΩΣ ΕΣΥ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ, ...ΛΟΓΙΑ., ΛΟΓΙΑ...ΑΝΕΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΚΙ ΥΠΑΡΚΛΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ.....\
  ΓΑΙΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΙ, ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ..ΑΝ ΗΞΕΡΕΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΑΡΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΙΛΑΓΕΣ.
  ΝΑ ΣΟΥ ΑΠΙΚΑΛΥΨΩ ΛΟΙΠΟΝ ΤΩΡΑ , ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΕΝΕΡΓΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΥΠΟΥΡΓΟ ΑΜΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 3/2013 ΤΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΑ ΝΑ ΒΡΕΙ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ C.V.
  ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΑΔΙΚΕΙ ΕΛΠΙΖΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡ4Ο ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΜΑΣ.
  ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΜΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ...
  ΘΑ ΔΕΙΤΕ..ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΨΕΥΣΘΩ. ΤΟΝ ΕΚΤΙΜΩ ΒΑΘΥΤΑΤΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΣΙΕΜΝΟΙ ΕΔΩ ΠΟΛΛΟΙ ΑΚΙ ΑΣ ΜΗΝ ΕΚΦΑΡΖΟΝΤΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ.
  ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ τον ογλου όπςω εσύ γρα΄φεις και πάλι, τι σε ενδιαφέρει????? κα΄ποια μέρα θα το πληροφορηθεις τι έχει γίνει.αν δεν κοιμάσαι γι αυτό...και με μαύρα, ως λες εσύ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕ ΚΡΑΤΑΕΙ....ΓΙΑΤΊ ΕΊΝΑΙ ΌΛΑ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΈΝΤΙΜΗΣ ΤΑ ΛΕΦΤΆ ΜΑΣ...ΕΣΎ ΤΟΛΜΑΣς ΝΑ ΤΟ ΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΘΊΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ΄ΣΟΥ????? Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΕΙΑΝΙ ΙΚΑΝΗ ΑΝ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ...
  Τον ψωμιαδη ΔΕΝ τον εχω δει ποτε στην ζωη σου? Ναι αυτόν τον ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ εβλεπα. ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ??? εδινε τοσο επιτοκιο οσο συμφωνα με την ασφαλιστικη αγορα και εποπτεια της επεια που επετρεπε στην ασφ. εταιρεια ασπις προνοια να δινει ως στον καθενα μας και ελεγχοταν απο την εποπτικη αυτη αρχη...ε????
  και ΤΑ 12 ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΜΑΘΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΕΚΟΨΕ ΓΑΙΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΑ Κι απαιτω τα χρήματά μου με νυχια και με δόντια.μάλιστα το ένα αναφέρεται σε ασθενείας ασφαλιστήριο ιερό του υιού μου, που εξ αιτίας του μας έπεισε ο Κεχαγιάογλου να βάλουμε τόπσα χρήματα κόπου και ιδρώτα οικονομιών.
  ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑΠΡΕΠΕ ΑΝ ΗΣΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΣΕ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΑ.....

  ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΛΥΣΩ ΤΙΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΚΟΙΜΟΣΟΥΝ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑ.
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι να περιμενουμε και τι να δουμε; ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ!
   εγω ημουν ασφαλισμενος με ενα συμβολαιο. Εσυ με 12!
   Και σου φταιω εγω και οχι ο Παυλαρας η ο Μαρκουλακος.
   Εισαι εντελως βλαμενη;
   ΜΑΣ ΕΧΕΙΣ ΚΑΨΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΟ.
   Και...ΝΑΙ... εγω τον Παυλαρα και ζωντανο τον ειδα και μηνυση εκανα και στον ασφαληστη μου και τονπροεδρο δεν κανω. Εσυ τι κανεις...αγαπητη ασφαλισμενη;
   ΠΑΛΑΒΙΑΡΑ ΜΑΣ ΕΚΑΨΕΣ

   Διαγραφή
 29. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ15 Ιουλίου 2013 - 6:16 μ.μ.

  ΔΕΣΤΕ ΤΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ, Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ 15-3-2011 ΤΟΥ Τ. ΕΠΟΠΤΗ ΧΑΡΤΟΦ. ΖΩΗΣ Κ. Ι. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΤΕΘΗ ΣΤΗΝ Τ.τ.Ε ΚΑΙ ΥΠΟΙΚ.:
  "Στους κλάδους Ζωής (Ι, ΙΙΙ, VI και VII) τα διατεθέντα σε αυτούς περιουσιακά στοιχεία είναι (κατά περίπτωση) συγκεκριμμένα και (εν όψει του ελλείμματος που διαπιστούται, όπως αναλυτικά εκτίθεται στην απο 15-3-2011 έκθεση του κ. Ι. Παντελίδη) η αξία των περιουσιακών στοιχείων κατανέ6εται αναλογικά ανά ειδικότερο ασφαλιστικό πρόγραμμα, του κάθε κλάδου, με βάση τον επαναπροσδιορισμό του μαθηματικούμαποθέματος των
  συμβολαίων που περιλαμβάνονται σε αυτό, την ημερομηνία (21.9.2009) ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας.
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. ΚΥΡΙΑ ΣΙΔΕΡΗ, ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ!!!
  ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ "ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ" ΚΑΙ "ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ" ΝΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΟΥΝ, ΟΠΩς ΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ/ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ,
  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ.
  ΕΤΣΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΦΥΓΕΙ Η ΙΔΕΑ.
  ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΩ, ΠΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΡΧΕΣ, ΕΥΥΠΟΛΗΤΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ, ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΣΦΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΧΟΝΟΙΑΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ15 Ιουλίου 2013 - 6:32 μ.μ.

  Ειδικότερα η υπάρχουσα την 21/09/2009 σε ασφαλιστική τοποθέτηση περιουσία της εταιρίας ανά ασφαλιστικό κλάδο (σε τρέχουσα αναπροσαρμοσμένη αξία την 30/09/2011 σύμφωνα με τις εκτιμώμενες αξίες του Επόπτη Εκκαθάρισης και του Εκκαθαριστή ανέρχονται σε:
  Α. Για τον κλάδο Ζωής Ι σε 90.239.945,31 ευρώ
  (στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται η ασφαλιστική τοποθέτηση για το απόθεμα εκκρεμών ζημιών των συμπληρωματικών καλύψεων ατομικών και ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, των μερισμάτων και του Κλάδου Κεφαλαιοποίησης).

  Τα ασφαλιστικά προγράμματα είναι τα εξής :
  Α. Ασφαλιστικά προγράμμ ατα (προϊόντα) εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρου
  1.Aspis Asset
  2.Mega Asset
  3.Αποταμιευτική Ασφάλιση
  4.Ισοβία Σύνταξη
  Β. Ασφαλιστικά προγρά ατα (προϊόντα) περιοδικών καταβολών ασφαλίστρου
  1.Αποταμιευτική Ασφάλιση
  2.Ισόβια Σύνταξη
  3.Μικτή Ασφάλιση
  4.Ισόβια Ασφάλιση
  5.Επενδυτικό Ασφαλειομόλογο
  6 Ασφάλιση Επιβίωσης
  7.Πρόσκαιρη Ασφάλιση
  8.Συμπληρωματικές Καλύψεις
  9.Λοιποί Κωδικοί
  10.Κεφαλαιοποίηση
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ15 Ιουλίου 2013 - 6:42 μ.μ.

  8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
  Οι καλύψεις αυτές αποτελούν μέρος συμβολαίου, στο ο
  ποίο η βασική κάλυψη μπορεί να ανήκει στις ασφάλειες ζωής (κλ.1) ή στις ασφάλειες unit linked που συνδέονται με επενδύσεις (κλ.3)
  Στον πίνακα που ακολουθεί , οι κατηγορίες που αναφέρονται, αφορούν την βασική κάλυψη και όχι την συμπληρωματική. Οι πάσης μορφής συμπληρω6ατικές καλύψεις, ανήκουν στην κατηγορία
  «ΣΕ ΙΣΧΥ»
  ΠΡΟΪΟΝ Κ .ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΩΝ
  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΠΟΧΡΕ ΣΗΣ
  Π01 12.020 1.049.927,95
  Π010 9.318 400.384,71
  Π011 22.615 103.371,69
  R01 323 33.806,23
  OA1 2 12,66
  ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
  ΣΥΝΟΛΟ 44.278 1.587.503,24
  Το σύνολο των αποθε άτων των ασφαλιστηρίων συ βολαίων των επι έρους προγρα μμάτων που περιλα βάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ αποτελεί ποσοστό 0,33% περίπου των συνολικών αποθε άτων του κλάδου Ζωής I.
  Το ασφαλιστικό προϊόν ΣΥΜΠΛΗΡΩ ΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ περιέχει τους κωδικούς κάλυψης (ασφαλιστικά προγράμμ ατα):
  ΠΟ1 % ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
  ΠΟ10 – ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
  ΠΟ11% ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
  RO1 – ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΙ ΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  ΟΑ1% ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ15 Ιουλίου 2013 - 6:50 μ.μ.

  ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΤΙΝΩΝ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΒΑΕΒΑΙΑ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΛ ΝΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΟΥΝ ,ΜΟΝΟ :
  ....Τα περιστατικά αυτά ΠΟΥ...αφορούν
  · Νοσηλείες
  · Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες
  · Θανάτους
  · Ανικανότητες κάθε μορφής
  · Απώλεια εισοδήματος
  .....
  ΚΑΙ..."Για όλα τα υπόλοιπα συμβόλαια τα οποία δεν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες ,θα γίνει νέα ανάρτηση σε δεύτερη φάση μετά την ολοκλήρωση της πρώτης"
  ΠΟΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΒΡΕ???. ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΣΑΣΤΕ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΟΛΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΥΠΕΡ ΜΟΝΟ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΩΤΟΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΚΛΑΔΟ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο Κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΕ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΕΚΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ????
  ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ ΠΕΤΑΜΕΝΟΙ..ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ????.
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ ΠΩΣ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΙΟΛΑΣ...ΑΟΡΙΣΤΑ, ΑΒΑΣΙΜΑ ΝΟΜΙΚΑ...ΕΤΣΙ ΓΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 12/20102.
  ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΡΩΤΗΣΤΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ.
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ
  ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΩΡΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΣ ΑΛΛΟΥΣ.....


  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επόπτης και θριαμβολογούντες ασφαλιστές, παριστανουν, ως φαίνεται, ΤΟ ΘΕΟ!
   Απεφάνθησαν ποιοι θα αποζημιωθούν εις ολόκληρον , και ποιοι θα πεθανουν σε καμια τρωγλη, αρρωστοι και παμτπωχοι.
   αποφασιζουν το δικαιο και το άδικο και χρησιμοποιώντας ερμηνειες και παραθυρακια, προτασσουν τις αποζημιωσεις καποιων που ειχαν μια σφραγιδα στο μετωπο, σε σχεση με αλλους της ιδιας και χειροτερης μοιρας, που δεν την ειχαν.
   ημουν στο συλλογο των ασφαλιστων και αισθανομαι τη βια και την αδικια να με πνιγουν.
   αρρωστος, ενδεης, με το εφαπαξ και τις οικονομιες μου καταβληθεντα τον αυγουστο του 2009 σε ασετ, για τις αναγκες των παιδιων μου και των γηρατειων μου.
   και τωρα μαθαινω, οτι δεν μου οφειλεται μερος του αποθεματικου και πρεπει να ζητωκραυγασω για τους"τυχερους" και οτι θα αγωνισθουμε για την ανυπαρκτη δευτερη φαση!
   και μας παρηγορουν λεγοντας οτι πιεζοντας παλι με τηλεφωνηματα στα υπουργεια, θα μας δικαιωσουν κι εμας, και αν οχι, θα οργανωσουμε με τους δικηγορους τους, τις αγωγες.
   πώς θα μας δικαιωσουν, αφου το αποθεματικο θα παει αλλου;
   πώς θα εφαρμοσθει ο ερμος ο νομος που προβλεπει την αποζημιωση μας και απο το αποθεματικο και μετα απο το εγγυητικο;
   με ποιους θεους μπλεξαμε και ερμηνευουν κατα βουλησιν; ο θεος να τους τιμωρησει, οπως τιμωρει εμας, και κατι ακομα! τα σαβανα δεν εχουν τσεπες. το αδικο να τους πνιξει, εκει που υπαρχει και σ αυτους που το υπηρετουν.

   Διαγραφή
 34. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ15 Ιουλίου 2013 - 6:56 μ.μ.

  I.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
  1.«ΣΕ ΙΣΧΥ»: Στην κατηγορία των συ6βολαίων “σε ισχύ”
  περιλαμβάνονται οι κάτωθι υποκατηγορίες:
  α) Συμβόλαια για τα οποία καταβάλλονταν κανονικά το
  ασφάλιστρο τους και ήταν σε πλήρη ισχύ.
  β) Υπό 6ετατροπή: συμβόλαια για τα οποία είχε γίνει αίτηση μετατροπής κάποιων από τα ασφαλιστικά μεγέθη του, αλλά η εταιρία δεν είχε προβεί στην υλοποίηση της μέχρι την ημερομηνία ανακλήσεως γ) Επαναφορά συμβολαίου: συμβόλαια για τα οποία έχει υλοποιηθεί προγενέστερο αίτημα επανέναρξης καταβολής των οφειλομένων ασφαλίστρων και βρίσκονται στην χρονική περίοδο που ορίζει η τελευταία εξοφληθείσα δόση.
  δ) Λήξη πληρωμής: συμβόλαια για τα οποία είχαν καταβληθεί τα οφειλόμενα ασφάλιστρα πριν από την ημερομηνία ανάκλησης αλλά η
  ημερομηνία λήξης του συμβολαίων είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας ανάκλησης.
  ε) Συστημένη επιστολή: Ασφαλιστήρια συμβόλαια για τα οποία είχε σταματήσει η καταβολή του οφειλομένου ασφαλίστρου και η εταιρία με συστημένη επιστολή είχε ενημερώσει τον συμβαλλόμενο ότι εάν δεν προχωρήσει στην καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίστρου το συμβόλαιο θα μετατραπεί σε άκυρο ή ελεύθερο περαιτέρω καταβολών, ανάλογα με το έτος ισχύος του ασφαλιστηρίου και η
  κάλυψη θα ακυρωθεί.
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ15 Ιουλίου 2013 - 7:07 μ.μ.

  Το σύνολο των αποθε άτων των ασφαλιστηρίων συ βολαίων των επι έρους
  προγραμμ άτων που περιλα βάνονται στο ασφαλιστικό προϊόν ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ αποτελεί ποσοστό 0,33% περίπου των συνολικών αποθε μάτων του κλάδου Ζωής I. ,
  ΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΥΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 10/2011 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ. ΕΠΟΠΤΗ ΧΑΡΤ/ ΖΩΗΣ Κ. Ι. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΡΤΗΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ15 Ιουλίου 2013 - 7:20 μ.μ.

  ΚΥΡΙΕ Ανώνυμε του σχολίου 15 Ιουλίου 2013 - 6:23 μ.μ.
  πώς ειναι δυνατόν να ρωτάτε τέτοια πράγματα?
  οτι πει η εκκαθαριση στα λογια των χωρίς αντιρρησεις βαινει ο αλλος συλλογος διαβαζοντας ακριβως την ανακοινωση τους, αυτο συναγεται ωσ συμπερασμα και επειδη ο κ. κεχαγιαογλου ουδολως μπροστα μου αντεδρασε ουτε αντισδρουν ως σωματειο στο μεθοδευμενη σφαγη των οργανων εκκαθάρισης και ΟΥΧΙ ΔΙΚΗ ΤΩΝ, ΕΓΩ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΝΕΦΕΡΑ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ.... αλλά από την εποπτική των εκκαθριστών αρχή .
  οτι θελετε αλλο ρωτηστε τον προεδρο του και διαμεσολαβουντα εμου κ. κεχαγιαογλου που μου πουλησε 12 ασφ. συμβολαια εντιμα ζωησ και ασυθενειας και συνταξης ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΕΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΑΥΤΑ.
  ΕΓΩ ΑΝΦΕΡΩ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (ΕΙΤΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ ΕΙΤΕ ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΣΙΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΙΑ ΖΩΗΣ, ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΝΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 4/10/2012.
  αν δεν ηθελαν σφαγη..ΚΑΠΟΙΟΙ ΆΛΛΟΙ τουλαχιστον αμεσα θα ανακοινωναν οτι πρ'επει ολοι μας ανεξαιρετως ΟΙ ΑΣΦΑΛΣΙΜΕΝΟΙ ΖΩΗΣ να αναγγελθουμε, ανεξαρτητως τι αναγραφουν αιυτοι οι εκκαθαριστες επι σκοπω κοψιματος/αποκλεισμου αΠαιτησεων της πλειονοτης των ασφ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΑΣ, ΩΣ ΑΝΑΦΛ΄ΡΕΡΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΎΤΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ Κ.Κ. ΜΑΡΚΟΥΛΑ΄ΚΟΥ ΠΥ ΕΠΙΣΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ NEXTDEAL.GR..
  ΟΣΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΩΝΜΑΤΕΙΟ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΕ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΕ ΕΜΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ
  ΕΓΩ ΑΠΛΩΣ ΕΞΕΦΡΑΣΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΩΣ ΑΣΦΑΛΣΙΜΕΝΗ, ΟΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΟΥΜΕ.
  ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΙΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΤΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑ.'ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΝΟΜΙΖΩ.
  ΠΕΡΑΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΕΜΟΥ ΑΥΤΑ.
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Σε λίγο καιρό θα δείτε στην τηλεόραση τους ασφαλιστές να θριαμβολογούν ότι αποζημιώθηκαν οι ασφαλισμενοι της ΑΣΠΙΔΟΣ.
  Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι μια μεγάλη απάτη,οι ασφαλιστές ανθρωπάκια του υποκόσμου.Σ΄αυτό το βρώμικο και σκοτεινό κόσμο δεν υπάρχει ούτε νόμος,ούτε δίκαιο.
  Η λύση πρέπει να δοθεί αλλιώς....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. αμφιβαλλει κανεις οτι ΑΝ τυχον και περασει αυτη η αθλιοτητα, δε θα υπαρχει απορρητο για κανεναν; να μας φανε οι οποιες ερμηνειες και οι οποιοι νομοι ΤΟΥΣ τις περιουσιες μας και να υπαρχει απορρητο; γελασαμε πολυ με το τελευταιο!!!εστιν δικης οφθαλμος ος τα πανθ ορα!
  μιλουμε παντοτε για την πιθανοτητα. αν λεμε, αν!υποθεσεις κανουμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. http://olympia.gr/2013/07/15/%CF%84%CE%BF-%CE%BE%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%BF-%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CF%84/

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ!!! !ΘΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Ολοι εμείς που είχαμε καταθέσει έγκαιρα αίτηση εξαγοράς,όπως έξυπνα μας καθοδήγησαν οι ασφαλιστές μας,και που θα αποζημιωθούμε πλήρως, ευχαριστούμε τους κ.κ Κεχαγιάογλου,Παπακωστόπουλο κ.ά.για την προάσπιση των συμφερόντων μας.
  Οι υπόλοιποι να πάτε να κόψετε το λαιμό σας κορόιδα!
  Και μη νομίσετε ότι με ανακοπές και ενστάσεις θα εμποδίσετε εμάς να πάρουμε τις αποζημιώσεις μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. καλά πάρτα πρώτα και μέτα τα λέμε
  και γω έκανα έγκαιρα αίτηση εξαγοράς και χωρίς την καθοδήγηση των "σωτήρων" που αναφέρεις παραπάνω και τι έγινε?
  πόσο βλάκες είναι μερικοί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Τελεια! Οι αγωγές κατά των ασφαλιστών για αποζημιώσεις, επειδή γνώριζαν, είναι στο δρόμο έτσι κι αλλιώς.
  ΄Οπως φαίνεται, όλοι θα τα πάρουμε ! ας μην τρωγόμαστε λοιπόν! ΄Ολοι μαζί θα τα φάμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. http://troktiko.eu/2013/07/anakaleitai-oristika-h-adeia-leitourgias-ths-asfalistikis-etaireias-diethnis-enosis/

  ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ. ΕΜΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΟΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ17 Ιουλίου 2013 - 3:59 μ.μ.

  KATEΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ
  ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΕΣΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕ ΜΟΥ : ..
  Ανώνυμος15 Ιουλίου 2013 - 6:59 μ.μ..., ΠΟΥ ΈΓΡΑΦΨΕΣ....
  "
  Ε......πόπτης και θριαμβολογούντες ασφαλιστές, παριστανουν, ως φαίνεται, ΤΟ ΘΕΟ!
  Απεφάνθησαν ποιοι θα αποζημιωθούν εις ολόκληρον , και ποιοι θα πεθανουν σε καμια τρωγλη, αρρωστοι και παμτπωχοι.
  αποφασιζουν το δικαιο και το άδικο και χρησιμοποιώντας ερμηνειες και παραθυρακια, προτασσουν τις αποζημιωσεις καποιων που ειχαν μια σφραγιδα στο μετωπο, σε σχεση με αλλους της ιδιας και χειροτερης μοιρας, που δεν την ειχαν.
  ημουν στο συλλογο των ασφαλιστων και αισθανομαι τη βια και την αδικια να με πνιγουν.
  αρρωστος, ενδεης, με το εφαπαξ και τις οικονομιες μου καταβληθεντα τον αυγουστο του 2009 σε ασετ, για τις αναγκες των παιδιων μου και των γηρατειων μου.
  και τωρα μαθαινω, οτι δεν μου οφειλεται μερος του αποθεματικου και πρεπει να ζητωκραυγασω για τους"τυχερους" και οτι θα αγωνισθουμε για την ανυπαρκτη δευτερη φαση!
  και μας παρηγορουν λεγοντας οτι πιεζοντας παλι με τηλεφωνηματα στα υπουργεια, θα μας δικαιωσουν κι εμας, και αν οχι, θα οργανωσουμε με τους δικηγορους τους, τις αγωγες.
  πώς θα μας δικαιωσουν, αφου το αποθεματικο θα παει αλλου;
  πώς θα εφαρμοσθει ο ερμος ο νομος που προβλεπει την αποζημιωση μας και απο το αποθεματικο και μετα απο το εγγυητικο;
  με ποιους θεους μπλεξαμε και ερμηνευουν κατα βουλησιν; ο θεος να τους τιμωρησει, οπως τιμωρει εμας, και κατι ακομα! τα σαβανα δεν εχουν τσεπες. το αδικο να τους πνιξει, εκει που υπαρχει και σ αυτους που το υπηρετουν....
  ΣΟΥ ΛΕΓΩ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ.
  ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΕΔΩ ΚΑΙ 8 ΜΗΝΕΣ -11 ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΕΤΣΙ. ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΛΗ Τ,.Τ.Ε ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΟΙΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΩΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΤΣΙ ΤΑ ...ΜΑΣΑΝΕ ...ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΒΟΛΕΥΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΜΑΣ..., ΕΝΟΣΟΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΗΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΡΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΣ) ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΘΑΠΡΠΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟ 70%,
  ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ...Β΄ ΣΧΕΔΙΟ...ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΛΑΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ.....!!! ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΣΩΣ ΜΕΡΙΚΩΣ....ΠΟΛΥ ΜΕΡΙΚΩΣ .....ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΣΟΣΤΟ.....ΜΕ ΑΝΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΝΕΡΟΣ ΤΩΝ Δ Ι Κ Ω Ν ΜΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΣ (Π.Χ ΑΣΣΕΤS) ΚΑΙ !!!
  ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ...ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΓΕΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΖΗΜΙΕΣ,ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ...ΕΤΣΣΙ ΒΟΛΕΥΕΙ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΤΟ ΣΥΝΑΦΙ ΤΟΥΣ...
  ΟΜΩς ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ...ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ....ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΑΔΙΚΟ...ΘΕΕ ΜΟΥ...
  ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ, ΜΑΣ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑ ΔΕΝ ΝΟΙΑΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ????.
  ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΑΓΩΝΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ, ΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΛΕΦΤΑ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΝΟΝΙΟ ΑΥΤΟΥΣ ...ΓΙΑΤΙ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ17 Ιουλίου 2013 - 3:59 μ.μ.

  !!! ΑΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΕΝΝΗΜΕΝΕΣ ΑΥΤΕΣ ...ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ..
  ..................Α Γ Ε Ν Ν Η ΤΕΣ ,...ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗς ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΑΖΕΥΕΤΑΙ......
  ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ, ΑΝ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ , Ή ΟΛΟΙ ΠΛΗΡΗ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΥΝ ΝΟΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΣ(70%), Ή ΟΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΡΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΩΣ Ο Ν. ΟΡΙΖΕΙ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΓΙΑΤΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΠΡΟΩΤΟΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 Ν 00/70) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΓΕΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΑΣΦ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ!!!!
  ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΦΤΑΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΤΕΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΠΙΚ. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ή ΚΑΝΕΝΑΣ...
  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ ΑΥΤΟ....
  ΟΛΟΙ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΟΥΣΜΕ ΠΟΥ ΠΟΝΑΜΕ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ.., ΤΙΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ,. ΕΣΕΙΣ...ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΤΙΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΣΘΕ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΣΑΣ ΤΑ ΑΗΔΗ ΑΚΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΔΕΙΝΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ...
  Η ΑΔΙΚΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΘΕΙ.
  ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΘΕ.......
  Ο ΘΕΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΑΚΙ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΕΙ......
  Ο ΠΟΝΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΓΙΝΕΙ ΑΧΩΡΙΣΤΟΙΣ ΦΙΛΟΣ, ΕΡΙΝΥΕΣ ΠΟΥ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΤΡΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΖΩΗ........
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. ΚΑΛΑ... Ο ΚΑΘΕ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΙΟΡΙΣΜΕΜΟΣ,ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ,ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΝΑ'ΝΑΙ,ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ?????
  ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ,ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΝΤΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. OFEILOYME NA PAME OLOI MAZI KATV SE AYTOYS. ORISTE MERA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ17 Ιουλίου 2013 - 7:13 μ.μ.

  ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΕΜΕΤΕΠΕΙΤΑ !!!!ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΙΚ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ, ΔΗΛΑΔΗ Η ΙΔΙΑ Η ΔΕΙΑ/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 5/2013 -ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ (περί ισχύος διατάξεων ασφαλιστικής εκκαθάρισης του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, -εφόσον δεν αναληφθεί το χαρτοφυλάκιο ζωής μας, από ανάδοχο εταιρεία-,
  !!!!!ήτοι σύμμετρη ικανοποίηση των δικαιούχων ασφαλίσματος εκ του προϊόντος της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των αντίστοιχων ασφαλιστικών κλάδων (ν.δ. 400/1970, άρθρ. 10, παρ. 4)..., δηλαδή λέει τα εξής ακριβώς η Τ.τ.Ε:

  "....Στη συνέχεια, (...αν δεν αναληφεθί το Χ.Ζ),
  από 01-06-2012, στα εν λόγω χαρτοφυλάκια ζωής εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, ήτοι σύμμετρη ικανοποίηση των δικαιούχων ασφαλίσματος εκ του προϊόντος της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των αντίστοιχων ασφαλιστικών κλάδων (ν.δ. 400/1970, άρθρ. 10, παρ. 4), αφού ληφθούν υπόψη τα έξοδα της εκκαθάρισης και οι απαιτήσεις των πρώην εργαζομένων στην εταιρεία (ν.δ. 400/1970, άρθρ. 10, παρ. 1).
  Το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση που δεν θα ικανοποιηθεί από την ασφαλιστική εκκαθάριση θα ικανοποιηθεί κατά ποσοστό 70% από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 2 του ν. 3867/2010.
  ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΕΩΝΤΩΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΞΕΧΝΟΥΝ...ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ Ττ.Ε , όπως αυτό το αρθράκι!!!! ( παρ. 5 του άρθρ. 2 του ν. 3867/2010), τροποποιήθηκε και εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την παρ. 3 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 17 του Ν. 4002/11 -ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ!!!! (διαμορφωμένων των απαιτήσεών μας κατά την 21-9-2009 και ικανοποιουμένων ημών των ασφαλισμένων από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής κατά τον χρόνο λήξεως εκάστου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μας και μέχρι το 2024 το ανώτατο.!!! Αυτό το ΞΕΧΝΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Η Ττ.Ε..!!!
  Και συνεχίζοντας στην ανακόίνωσή της η Τ.τ.Ε αναφέρει ακριβώς :
  ...Στο πλαίσιο αυτό, συντάσσεται και πρόκειται να αναρτηθεί πίνακας δικαιούχων ασφαλίσματος."
  Προς αυτήν την γραμμή αρχικά κινούνταν ο επόπτης εκκαθάρισης και εκκαθαριστής αλλά συνεχίζουν ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ των δικαιούχων ασφαλίσματος εκ του προϊόντος της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των αντίστοιχων ασφαλιστικών κλάδων (ν.δ. 400/1970, άρθρ. 10, παρ. 4).
  !!!ΛΗΣΜΟΝΗΣΑΝ φαίνεται ...ΤΗΝ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ /αναλογία-ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ πιθανόν προσπαθούν ΥΠΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ!!! ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ /περιουσία του κλάδου ζωής μας αντίστοιχα να ικανοποιήσουν πρώτα από όλους και πάνω από εμάς!!!, και μαλιστα ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ!!! ΚΑΠΟΙΕΣ ΛΙΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΝΕΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΑ ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΗΣ.
  ΓΊΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΒΑΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ Α ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΙΠΟΤΑ/ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΦΥΣΙΚΑ!!!!
  ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΤΕ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΘΡΙΣΗ ,
  ΘΑ ΕΝΕΧΕΣΘΕ ΠΛΕΟΝ !!! ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΑΣΤΟΣ ΥΜΩΝ ΕΥΘΥΝΗ,(ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΚΟΜΗ),
  ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΛΘΕΙ.

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Kυρία Σιδέρη!
  Τα πράγματα επιλύονται με το γνώστο τρόπο!
  Με τις κατάλληλες κινήσεις ,ώστε να βγει προς τα έξω η παρανομία, την οποία θέλουν να περιβάλουν με τον μανδύα της νομιμότητος,
  με την δημοσιοποίηση εκεί που πρέπει και όπως πρέπει.
  Ας είναι λοιπόν ο αγώνας μας συντονισμένος προς αυτήν την κατεύθυνση.
  Μόνη σας δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με τα οργανωμένα συμφέροντα πανταχόθεν.΄Εγινε πλέον φανερό αυτό.
  Αν κάποιος τα παρακολουθήσει βήμα βημα, θα αντιληφθεί τη μεθοδολογία.
  Από τη στιγμή που διαπιστωθηκε η αδυναμία της αποζημίωσης όλων μας με εύκολο τρόπο και προ του κινδύνου δυσμενών αποφάσεων δικαστηρίων, δρομολογήθηκε "κοινή συναινέσει" η μεθόδευση της αποζημίωσης σε όλο το ποσό της ΔΙΑΒΟΗΤΗΣ ασφαλιστικής περίπτωσης.
  Και θέλουν να μας πείσουν ότιαυτό είναι κατάκτηση.
  Μονόδρομος είναι η λύση και ο δρόμος μας.
  Με νύχια και με δόντια ΟΛΟΙ ΜΑΣ, να επιδοθούμε ΚΙ ΕΜΕΙΣ στον ανένδοτο της ενημέρωσης της κοινής γνώμης, ότι ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΙ σε καμια ασφαλιστική ,αν δεν έχει αποβιώσει μεχρι την ανακληση της αδειας λειτουργίας της, αν δεν έχει ζητήσει προκαταβολικά την εξαγορά κλπ. κλπ.
  Ας σπεύσουν λοιπόν ΟΛΟΙ οι ασφαλισμένοι ΟΛΩΝ των ασφαλιστικών να απαιτήσουν την εξαγορά των συμβολαίων τους, διότι περίπου όλες βρίσκονται σε κίνδυνο. ΄Ετσι γράφουν πολλά αρθρα επαιόντων.
  Ας προβάλουμε προς τα έξω λοιπόν ότι Ο ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗ, ούτε αυτός δεν υλοποιείται, αλλά γίνεται με τη συναίνεση κάποιων προδοτών ερμηνεία της εις βάρος του 90% των ασφαλισμένων.
  ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ. ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΘΕΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ, ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.
  ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ, ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ.
  Εμείς, ας οργανωθούμε.
  Οπως μπορεί ο καθένας.
  Και θα το κάνουμε.
  Αρκει να ξεκινησει η γνωστοποίηση.
  Με κάθε μέσον.
  Με κάθε τρόπο.
  Για διευκόλυνση όλων μας, παρακαλώ!
  ΄Ενα σύντομο υπόμνημα και ιστορικό από το Σωματείο επισήμως, το οποίο να εκτυπώσουμε και να ξεκινήσουμε να το διανέμουμε όπου μπορει ο καθένας.
  Από το χώρο εργασίας μας, από τοιχοκολλησεις στους δρόμους , από τις βιτρίνες τραπεζών και ασφαλιστικών, από κοινοποιήσεις σε υπουργικά και βουλευτικά γραφεία, από φορείς επισημους της ασφαλιστικής αγοράς, από επίσημους φορείς της Ε.Ε , Εκκλησία, Νομικά πρόσπωπα με δικαιώματα ασφαλισμένων , συλλόγους, κλπ.
  Αυτό δε θα μείνει έτσι.
  Παρακαλούμε ένα υπόμνημα. Συνοπτικο και κατατοπιστικό με διευθύνσεις και τηλέφωνα, ωστε ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΩΣΗΣ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ17 Ιουλίου 2013 - 7:54 μ.μ.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Η ΙΔΙΑ Η ΕΠΕΙΑ ΤΟ 2010 ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΠΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΙΑΣ Κ. ΣΑΧΙΝΙΔΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΤΕ (μεταξύ και άλλων):
  "...Σε ασφαλιστική εταιρεία που έχει τεθεί σε εκκαθάριση, είτε έχει διορισθεί, είτε όχι, επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής, αποκλειστικά υπεύθυνος για την σύμφωνα με τον νόμο διενέργεια διαχειριστικών πράξεων, είναι ο εκκαθαριστής, ο οποίος με την εποπτεία του επόπτη εκκαθάρισης, δύναται να διενεργεί τις τρεις εκ του νόμου προβλεπόμενες διαχειριστικές πράξεις (Επαλήθευση Πιστώσεων, Λήψη Δάνειων, Συνέχιση εργασιών, η οποία επί διατηρουμένων σε ισχύ και προς Αναδιοργάνωση χαρτοφυλακίων ζωής είναι εκ του νόμου υποχρεωτική για τον εκκαθαριστή) Όλες οι ως άνω ενέργειες του εκκαθαριστή παράγουν, εφόσον διέλθουν τον έλεγχο της ΕΠΕΙΑ «έξοδα εκκαθάρισης», τα οποία, ως τέτοια, απολαμβάνουν του προνομίου της παρ 9 του αρθρ 12α ΝΔ 400/70. Συμφωνά με τις διατάξεις του Ν 3229/04, ο έλεγχος της ΕΠΕΙΑ επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τόσο κατά το στάδιο της λειτουργίας όσο και κατά το στάδιο εκκαθάρισης τους είναι έλεγχος νομιμότητας ειδικότερα έλεγχος του εάν οι δαπάνες που παρουσιάζει ο εκκαθαριστής συνίστανται σε δαπάνες της εκκαθάρισης (ήτοι γεννήθηκαν μετά την ανάκληση της άδειας της επιχείρησης) και ούτω ικανοποιούνται προνομιακά σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 12α του ν δ. 400 (έξοδα εκκαθάρισης, απαιτήσεις από σχέση εξαρτημένης εργασίας, απαιτήσεις από ασφαλιστική σύμβαση) Η μόνη συγκεκριμένη πράξη, που δύναται να εκδώσει η ΕΠΕΙΑ. προβλέπεται στο αρθρ. 10 παρ 4 και αφορά στην δυνατότητα της να "αποδεσμεύσει» ασφαλιστική τοποθέτηση της υπό εκκαθάριση εταιρείας κατόπιν αίτησης του εκκαθαριστή
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Τέλος, η ευθύνη του εκκαθαριστή, ο οποίος διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας, διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 730-740 ΑΚ που αφορούν στη διοίκηση αλλότριων και σε κάθε περίπτωση τα όργανα της εκκαθάρισης λογοδοτούν στη Συνέλευση των Μετόχων

  4 Επί του πέμπτου ερωτήματος

  Συμφωνά με τη νομοθετική πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 3 παρ 6 ΝΔ 400/1970. τα καταβληθέντα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, τα ασφάλιστρα δηλαδή που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από την ανάκληση της άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης και μέχρι την ημερομηνία λήξης του ασφαλιστήριου επιστρέφονται στους ασφαλισμένους Περαιτέρω υφίσταται η δυνατότητα να αναζητηθεί η παροχή της αναφερόμενης κάλυψης από τις λοιπές λειτουργούσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις

  5 Επί του έκτου ερωτήματος

  Τα όργανα της εκκαθάρισης είναι αποκλειστικά αρμόδια για την αξιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού των ασφαλιστικών εταιρειών που ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας τους. Ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση εταιρείας εμπίπτει στις πράξεις διαχείρισης, για τις οποίες σύμφωνα με τα αναφερόμενα ως άνω την ευθύνη έχουν ο επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής και ο επόπτης εκκαθάρισης...."
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ17 Ιουλίου 2013 - 8:00 μ.μ.

  ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΩ ΑΝΩ ΚΑΙ ΕΔΩ ,
  ΤΑΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ Η ΕΠΕΙΑ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΓΩ.
  ΔΗΛ....ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΑΝΕΦΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ!!!!ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΕΦΕΡΟΝΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΩΣ ΤΗΣ ΌΠΟΙΑΣ!! ΜΕΘΟΔΕΎΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ....!!):
  ...Σε ασφαλιστική εταιρεία που έχει τεθεί σε εκκαθάριση, είτε έχει διορισθεί, είτε όχι, επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής, αποκλειστικά υπεύθυνος για την σύμφωνα με τον νόμο διενέργεια διαχειριστικών πράξεων, είναι ο εκκαθαριστής, ο οποίος με την εποπτεία του επόπτη εκκαθάρισης, δύναται να διενεργεί τις τρεις εκ του νόμου προβλεπόμενες διαχειριστικές πράξεις (Επαλήθευση Πιστώσεων, Λήψη Δάνειων, Συνέχιση εργασιών, η οποία επί διατηρουμένων σε ισχύ και προς Αναδιοργάνωση χαρτοφυλακίων ζωής είναι εκ του νόμου υποχρεωτική για τον εκκαθαριστή).
  Τέλος, η ευθύνη του εκκαθαριστή, ο οποίος διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας, διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 730-740 ΑΚ που αφορούν στη διοίκηση αλλότριων και σε κάθε περίπτωση τα όργανα της εκκαθάρισης λογοδοτούν στη Συνέλευση των Μετόχων.
  ΓΙ' ΑΥΤΟ Η ΜΟΝΗ ΜΑΣ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΝΟΜΙΜΗ, ΔΙΚΙΑΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ.
  ΓΙΑΤΙ ΕΠ' ΟΥΔΕΝΙ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΟΥΜΕ ΣΕ ΔΥΣΧΕΡΕΣΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑΧΥΡΩΣΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΑΣ(ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΥ 70% ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΣ ΕΞ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ).

  ΔΕΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΟΜΕΘΑ
  ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑΣ ΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. 10.
  Ύστερα από αίτηση
  μ
  ετόχων
  ή
  εταίρων
  που
  αντιπροσωπεύουν
  περισσότερο
  από
  πενήντα
  τοις
  εκατό
  (50%)
  του
  κεφαλαίου
  ασφαλιστικής
  επιχείρησης
  ,
  του
  εκκαθαριστή
  ή
  του
  επόπτη
  ,
  ο
  Υπουργός
  Ανάπτυξης
  μ
  πορεί
  ,
  εφόσον
  έχει
  περατωθεί
  η
  εκκαθάριση
  του
  ασφαλιστικού
  χαρτοφυλακίου
  ,
  να
  κηρύξει
  τη
  λήξη
  της
  ασφαλιστικής
  εκκαθάρισης
  .
  Η
  εκκαθάριση
  δοσοληψιών
  εκτός
  ασφαλιστικού
  χαρτοφυλακίου
  συνεχίζεται
  κατά
  τις
  διατάξεις
  που
  διέπουν
  την
  εκκαθάριση
  του
  νο
  μ
  ικού
  προσώπου
  της
  επιχείρησης
  (
  κοινή
  εκκαθάριση
  ).
  61
  /
  χα
  Ανεξάρτητα
  από
  την
  υπαγωγή
  της
  επιχείρησης
  στο
  καθεστώς
  της
  ασφαλιστικής
  εκκαθάρισης
  ,
  η
  περάτωση
  των
  εκτός
  του
  ασφαλιστικού
  χαρτοφυλακίου
  εκκρε
  μ
  ών
  υποθέσεων
  συνεχίζεται
  κατά
  τις
  διατάξεις
  της
  κοινής
  εκκαθάρισης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στο υπουργειο αναπτυξης γ.γ ειναι ο δικηγορος του συλλογου των ασφαλιστων κ. σελεκος. τι θα κανει; θα μας βοηθησει; θα μας σπρωξει να παμε πιο κατω; τι; ποιοι θα πανε να τρεξουν για αγωγες, αν ξερουν οτι ολοι αυτοι γνωμοδοτουν και αποφασιζουν να τα παρουν μονο καποιοι; ζωα ειμαστε; γιατι τετοια συμπεριφορα απο αυτους;

   Διαγραφή
 53. 4.
  Ο
  εκκαθαριστής
  και
  ο
  επόπτης
  της
  εκκαθάρισης
  δεν
  υπέχουν
  ποινική
  ευθύνη
  ούτε
  προσωποκρατούνται
  ούτε
  υπέχουν
  οποιαδήποτε
  άλλη
  ευθύνη
  για
  χρέη
  της
  ασφαλιστικής
  επιχείρησης
  προς
  το
  ∆η
  μ
  όσιο
  ή
  τους
  φορείς
  κοινωνικής
  ασφάλισης
  ,
  ανεξάρτητα
  από
  το
  χρόνο
  βεβαίωσής
  τους
  .
  Το
  χρονικό
  διάστη
  μ
  α
  της
  θητείας
  τους
  ανέρχεται
  σε
  δύο
  (2)
  χρόνια
  ,
  που
  μ
  πορεί
  να
  ανανεώνεται
  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ναι, καλα..και το ΤΧΣ πηγε να τη βγαλει καθαρη απο τωρα και ατυχησε. αυτα ειναι γενικα και για τα ματια. οταν θα ερθει ο καιρος, ολοι θα απολογηθουν καιθα τους καταλογισθουν τα ανθρωπινα.

   Διαγραφή
 54. 2.
  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
  ΖΩΗΣ
  Ταξινό
  μ
  ηση
  κατά
  κλάδους
  Ι
  .
  Κλάδος
  Ζωής
  Περιλα
  μ
  βάνει
  :
  1.
  Κυρίως
  τις
  ασφαλίσεις
  επιβίωσης
  ,
  θανάτου
  ,
  τις
  μ
  ικτές
  (
  θανάτου
  και
  επιβίωσης
  )
  και
  την
  ασφάλιση
  ζωής
  μ
  ε
  επιστροφή
  του
  ασφαλίστρου
  .
  2.
  Τις
  ασφαλίσεις
  προσόδων
  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Ο εκκαθαριστής ικανοποιεί από το προϊόν της εκποίησης τους δικαιούχους ασφαλίσματος συμμέτρως ΚΑΙ ΑΝΑ΄ΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΤΟΥΣ ΑΡΘΡΟ 10 Ν.Δ 400/70.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ, ΓΙΑΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΛΟΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ.
  ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΑΚΟΜΑ, ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ!! ΥΠΑΡΧΕΙ Β΄ΦΑΣΗ, ΝΑ ΕΠΙΧΑΙΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ,ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ 12%, ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ!!!
  ΑΣ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ.
  ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ, ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΠΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ, ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ!!! ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ!
  ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ, ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΕΡ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ
  ΚΑΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΤΟ ΛΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ......ΕΛΕΟΣ!!
  ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ.
  ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ, ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΛΥΝΟΤΑΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΑΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΑΝΕ, ΘΑ ΛΥΘΕΙ;
  ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΤΑ 400 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ; ΤΑ 100 ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ , ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.
  ΑΣ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΑΚΟΜΑ.
  ΜΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ.
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ;
  ΙΣΟΤΗΤΑ; ΝΟΜΟΣ; ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ; ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ; ΤΙ;;;;
  ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ.
  ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΣΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ.
  ΣΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ. ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ.
  ΘΑ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΤΕ ΜΕΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ;
  ΑΣ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΛΑ!!!! ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ.ΠΟΣΟ ΧΟΝΤΡΑ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝΕ. ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΝΟΜΙΖΑΜΕ ΟΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ.
  ΤΩΡΑ;
  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ.
  ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ 21.9.2009 ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΤΡΩΓΑΝΕ ΚΑΙ ΤΡΩΝΕ ΠΑΝΤΕΣΠΑΝΙ.
  ΑΦΟΥ ΕΤΣΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ. ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΗΘΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ. ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΣ ΨΟΦΗΣΟΥΝ ΦΤΩΧΟΙ ΚΙ ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ. ΑΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 12% ΕΧΕΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟ.
  ΕΜΕΙΣ ...ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ...ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΕΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ, ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΣΕΝΑ ΠΟΝΗΡΩ ΣΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΔΕΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΜΑ
   ΤΟ ΠΑΙΖΕΙΣ ΣΕ ΔΙΠΛΟ ΤΑΜΠΛΟ
   ΠΟΣΟ ΗΛΙΘΙΑ ΕΙΣΑΙ
   ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΞΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΖΕΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΘΕΣ

   Διαγραφή
  2. ΕΓΩ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΡΙΝΩ ΣΚΟΠΙΜΟ.
   ΘΑ ΕΚΦΕΡΩ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΚΟΣΜΙΑ
   ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ.
   ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΟΗΘΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ.ΤΟ ΝΑ ΥΒΡΙΖΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝ ΕΚΦΕΡΕΙ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΟ ΚΑΙ ΑΝΟΥΣΙΟ,ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ.
   ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΝΑΝΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ, ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ.
   ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΤΑ ΧΑΛΑΝΕ ΚΑ ΑΓΡΙΑ.
   ΔΕ ΜΙΛΩ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ, ΑΛΛΑ Μ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ.
   ΚΑΙ ΜΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ: ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ ΖΑΧΟΣ

   Διαγραφή
  3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΙΔΕΡΗ.
   ΑΝ ΔΕΝ ΗΣΟΥΝ ΙΔΙΑ ΘΑ ΣΚΕΦΤΟΣΟΥΝΑ ΝΟΡΜΑΛ ΟΠΩΣ ΤΟΣΟΙ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΡΑΚΤΑ.

   ΜΑΡΙΑ

   Διαγραφή
  4. εσενα, μανταμ, σου επιτρεπουν να γραφεις ο τι θελεις σ αυτο το σωματειο που χλευαζεις. στο χωρο σου, η λογοκρισια και η επιλεκτικοτητα ειναι ο κανονας.
   δωσε τον αγωνα σου εσυ οπως νομιζεις και ασε εμας εδω να δινουμε το δικο μας οπως ξερουμε και οσο μας αφηνουν τα συμφεροντα.η μη νορμαλ σκεψη λοιπον της..σιδερη..οπως τη λες, στηριχθηκε και αποψη νομικου συμβουλου που δημοσιευτηκε. δεν ειδαμε κατι αντιστοιχο απο αλλου.

   ΓΕΩΡΓΙΑ

   Διαγραφή
  5. ΓΙΩΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΜΕ ΕΝΑ P/C ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΟΛΟΙ ΔΙΝΟΥΝ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΓΩΝΑΣ

   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

   Διαγραφή
 57. ορίστε ημέρα και ώρα να πάμε όλοι μαζί να σπάσουμε τα γραφεία της Ασπίδος και τα κεφάλια αυτών που διαχειρίζονται τη ζωή μας.
  Πότε θα καταλάβετε ότι η λύση θα δοθεί μόνο με τη ΒΙΑ.
  ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΚΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Μηνυσεις κατά των ασφαλιστών.
  Αφού το κράτος μας κοροιδεύει,θα τα πάρουμε από αυτούς!
  Οσοι έχουν πουλήσει συμβόλαια άνω των 50.000 ευρώ από το 2008 και μετά που η ΕΠΕΙΑ δέσμευσε την περιουσία της Ασπίδος,παραπέπονται για κακούργημα.
  Τιμωρείστε με όποιο τρόπο μπορείτε αυτούς που μας κατέστρεψαν!
  Αφου δεν μπορούμε να ικανοποιηθούμε χρηματικά,ας ικανοποιηθούμε ηθικά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ας οργανωθουμε λοιπον. υπαρχουν καλοι δικηγοροι. θα ενημερωνομαστε για κινησεις.

   Διαγραφή
  2. ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΝΕΙΣΤΕ
   ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΤΑ

   Διαγραφή
 59. http://fimotro.blogspot.gr/2013/07/blog-post_4043.html

  ΤΙΠΟΤΑ ΤΥΧΑΙΟ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1117986/diethnhs-enosh-h-epomenh-mera-enos-loyketoy.html

   Διαγραφή
 60. εγω σας τα έλεγα στο σωματειο μας αυτό.
  ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΑΝ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΞΕΡΟ ΜΑΥΚΛΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥς ΑΞΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ

   Διαγραφή
 61. K.Σιδέρη αντιλαμβανόμαστε το θυμό,την οργή σας για την καινούργια απάτη που στήνουν οι ασφαλιστές.
  Είμαστε στο πλευρό σας και είμαστε πάρα πολλοί.
  Οργανώστε δυναμικές κινητοποιήσεις να καταλάβουν ότι ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ!
  Περιμένουμε ανακοινώσεις σας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΚΑΒΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ
   ΕΣΥ ΑΠΛΩΣ ΓΑΥΓΙΖΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΩΟΛΟΣ ΣΟΥ ΠΟΝΑΕΙ

   Διαγραφή
  2. Κάθομαι τόσες μέρες και παρακολουθώ όσα γράφετε σχετικά με την εκκαθάριση και ποια συμβόλαια θα αποζημιωθούν άμεσα και ποια όχι.
   Αυτό που κατάλαβα είναι ότι έχετε ανεβάσει ΠΟΛΥ ΨΗΛΑ τον σύλλογο των ασφαλιστών αφού παίρνουν τις αποφάσεις αυτοί για το ποιοι θα αποζημιωθούν, πόσα θα πάρουν κάθε ασφαλιζόμενος και πότε. Τότε γιατί υπάρχει το Υπουργείο Οικονομικών, Τράπεζα Ελλάδος, εκκαθαριστές Πρωθυπουργός ? Ας αναλάβουν και όλες τις υποθέσεις του κράτους ,για να δώσουν και εκεί λύσεις να τελειώνουμε .
   Ρε πάτε καλά? Δεν ξέρετε ακόμα ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις ?
   Δεν ξέρετε ποιοι κινούν τα νήματα? Ψάχνετε πάντα κάπου να φορτώσετε το πρόβλημα.
   Σαν πρόβατα αναμασάτε αυτά που κάποιος ανόητος θα σας πει και θα σας βολέψει η ιδέα του.
   Ξ Υ Π Ν Η Σ Τ Ε !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! σας έχουν καταλάβει και σας δουλεύουν
   ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

   Διαγραφή
  3. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ?????

   Διαγραφή
  4. ΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΕ ΤΟ

   ΕΥΓΕΝΙΟΣ

   Διαγραφή

 62. Επιστολή - παρέμβαση της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για το θέμα της Ασπίς Πρόνοια:


  Προς τον
  Πρωθυπουργό της Ελλάδος,
  τον κ. Αντώνη Σαμαρά
  Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013
  Αρ. Πρωτ. 84


  Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

  Ζήτημα κορυφαίας σημασίας τόσο για τον Ασφαλιστικό Κλάδο όσο και για την Εθνική Οικονομία αποτελεί η παρατεταμένη εκκρεμότητα του ζητήματος των ανακλήσεων των εταιρειών του Ομίλου Ασπίς.
  Πολλαπλασίων όμως διαστάσεων είναι οι ανθρωπιστικές συνέπειες που έχουν προκύψει από την παρατεταμένη αδράνεια ή ανικανότητα της πολιτείας να δώσει μια οριστική λύση στο ζήτημα.

  Εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι, άλλοι με μικρά κι άλλοι με μεγάλα συμβόλαια, άλλοι με μικρά προβλήματα κι άλλοι στα όρια της απόγνωσης ή της καταστροφής, ζουν έναν εφιάλτη και μια δοκιμασία που κανένα Κράτος Δικαίου δεν τόλμησε ποτέ να επιβάλει στους πολίτες του.
  Χιλιάδες ασφαλισμένοι αυτή την στιγμή έχουν αντικρύσει το πρόσωπο της εξαθλίωσης. Οι οικονομικές και ανθρωπιστικές συνέπειες είναι ανυπολόγιστες και μη μετρήσιμες.
  · Πώς να αποτιμηθούν οι ζωές που χάθηκαν ή χάνονται επειδή δεν υπήρξε η οικονομική δυνατότητα για πρόσβαση σε παροχές εξειδικευμένων παροχών υγείας που έδιναν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια;

  · Πώς να αποτιμηθούν τα προβλήματα υγείας που επιδεινώθηκαν  επειδή κόπηκαν οι δίαυλοι επικοινωνίας των ασφαλισμένων με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και με τους θεράποντες ιατρούς, λόγω στέρησης των συμβολαίων τους και λόγω αδυναμίας πρόσβασης στις αποταμιεύσεις τους;

  · Πώς να αποτιμηθούν οι συνέπειες από την διακοπή συντάξεων γήρατος ή αναπηρίας, που για άλλους ήταν ένα σημαντικό συμπλήρωμα εισοδήματος και για άλλους ότι είχαν ή δεν είχαν στην ζωή;

  · Πώς μπορεί να αποτιμηθεί η συναισθηματική συντριβή ενός γονέα που αποταμίευσε για να σπουδάσει ή να παντρέψει τα παιδιά του και ξαφνικά βλέπει τα όνειρά του να γίνονται κομμάτια;

  · Πώς μπορεί να αποτιμηθεί η εφιαλτική πραγματικότητα ενός νοικοκύρη οικογενειάρχη ο οποίος βλέπει τον Τραπεζίτη να του χτυπάει την πόρτα για να του ζητήσει το σπίτι επειδή η Ασφαλιστική δεν θα πληρώσει το κεφάλαιο που είχε υποσχεθεί με το συμβόλαιό της;

  · Τι φταίνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αποταμίευαν συστηματικά επί πάρα πολλά χρόνια τους κόπους τους σε μια εποπτευόμενη από το κράτος, μεγάλη εταιρεία της ασφαλιστικής βιομηχανίας; Μήπως έκαναν κάτι παράνομο, μήπως ρίσκαραν ή μήπως ήταν αφελείς;

  Δεν θέλουμε να σας κουράσουμε με δεκάδες άλλες αυτονόητες απορίες, οι οποίες δεν θα προέκυπταν ποτέ αν είχαν απλώς αντιγραφεί εξ αρχής απλές και εφαρμόσιμες πρακτικές από άλλα πολιτισμένα κράτη.
  Ταυτόχρονα όμως με τις προαναφερόμενες συνέπειες στους ασφαλισμένους, τεράστιο είναι και το κόστος για την Ασφαλιστική Αγορά με αποτέλεσμα η παρατεταμένη εκκρεμότητα του ζητήματος να αποστερεί σημαντικά έσοδα από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  Συγκεκριμένα την ώρα που όλοι θέλουμε να αναβαθμίσουμε την ασφαλιστική συνείδηση και να προτείνουμε την ιδιωτική ασφάλιση σαν επικουρική σανίδα σωτηρίας της νοσούσης κοινωνίας, αφήνουμε σε εκκρεμότητα ένα ζήτημα που πλήττει καίρια το πιο δυνατό σημείο της ασφαλιστικής βιομηχανίας: την αξιοπιστία.
  Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι οι Ασφαλιστικές Εταιρείες αντί να

  ανεβάζουν την διεισδυτικότητά τους στα κοινωνικά στρώματα λόγω των αδιεξόδων των κοινωνικών ταμείων, αντιθέτως να συρρικνώνεται η παραγωγή και τα ασφάλιστρα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, να μειώνονται δραματικά.
  Πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη.
  Ζητείται άμεση συνδρομή όλων των ενδιαφερομένων προκειμένου να κλείσει αυτό το μεγάλο ζήτημα και να αρχίσει η αγορά, απαλλαγμένη από αυτή την πληγή, να αναρρώνει και να διεκδικεί σταδιακά την θέση που πραγματικά της ανήκει στην Ελληνική κοινωνία.
  Ελπίζουμε στις δικές σας πρωτοβουλίες για την επίλυση αυτού του μεγάλου προβλήματος.

  Τα Μέλη της Ε.Α.Δ.Ε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ19 Ιουλίου 2013 - 3:36 μ.μ.

  ΓΡΑΦΤΕ ΕΔΩ ΛΟΙΠΟΝ ΕΣΕΙΣ ΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΕ ΚΩΣΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ,
  ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΒΑΛΟΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ, ΠΛΗΝ Τ ΗΣ Τ.τ.Ε /Ε.Κ.Ζ, ΣΤΟΝ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΝΤΟΗΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΣΥΜΒ. ΖΩΗΣ, ΔΗΛ. ΣΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΣΙΜΑΤΟΣ ΕΞ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΗ!!!, ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΑ ΝΑ ΤΕΘΟΥΜΕ ΔΗΛ. ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ, ΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΟΥΝΟΥΝ ΤΟ Ε.Κ.Ζ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΛΠΙΠΟΥς (ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΗΜΩΝ) ΒΑΣΕΙ Ν. 3867/10,
  ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΖΩΗΣ,
  ΤΟΤΕ ΟΥΔΕΝ ΠΟΣΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΟΥΜΕΘΑ ΑΠΟ Τ.τ.Ε. ΜΈΣΩ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ (ΠΟΥ ΟΛΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΒΟΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ..Κ.Λ.Π...,
  ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΥΔΕΝ ΠΟΣΟΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΑΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΝΕΚΕΝ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ!!! ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ...
  ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΣΤΡΕΦΟΜΕΘΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΠΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΞΙΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΕΚΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΚΟΜΑ...) ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΡΑΤΤΑ.
  ΑΥΤΟ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΣΤΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΔΗΛ. ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΙΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΚΕΝ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΖΗΜΙΩΘΗΚΕ....

  ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ???ΑΣΦΑΛΣΙΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΔΕΝ ΕΙΣΘΕ?

  ΕΧΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΘΕΙ ΚΑΙ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΚΙ ΟΧΙ ...ΚΛΕΙΣΙΜΟ ......ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ..Κ.Λ.Π.... ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΕΣΗΣ Κ.Λ.Π....ΧΥΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ..ΚΑΝΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΙ....ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΥΕΥΤΗΚΑΤΕ ΩΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΣΕΣ ΣΗΛ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ/ΖΩΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΦΑΠΑΞ Ή ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΣΟΥ) ΣΕ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ....... Σ...Ι....Α......??????.,
  ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΥΤΟ ΠΟΣΟΝ ΚΑΙ ΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ ΠΛΕΟΝ ΛΟΓΩ ΛΥΣΗΣ-ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΖΩΗΣ ΠΟΥΔ ΕΝ ΕΤΥΧΑΝ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 6 Ν.Δ 400/70-
  (ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΛ.ΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΑΣΦ.Ν) ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ: ΑΣΦ.Ν:2496/97) ΟΠΩΣ ΕΔΩ ΕΧΟΥΜΕ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ,
  ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΤΕ, ΤΩΡΑ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ) ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ (ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ)
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΖΩΗΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΑΞΙΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦ.Ν 2496/97 (ΜΆΛΙΣΤΑ ΤΌΤΕ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ,
  !!!!{ΚΑΙ ΤΟ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΙΟΝ ΥΠΕΡΑΠΟΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ, ΑΝ ΕΙΧΕ ΒΕΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ .. ......} !!!
  Η Ο Π Ο Ι Α ΑΥΤΗ Ε Ξ Α Γ Ο Ρ Α ΤΩΝ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΛ. ΖΩΗΣ ΜΑΣ
  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ) ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. Δ 400/70 (ΦΕΚ 10Α΄)
  ΑΥΤΑ ΑΝΑΦΕΡΙΕ ΡΗΤΩΣ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 7 2496/97 ΚΑΙ ΔΗ ΣΤΗΝ Β΄ ΠΑΡΆΓΡΑΦΌ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟΥ.

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ19 Ιουλίου 2013 - 3:42 μ.μ.

  ΑΡΑ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΉΔΗ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΛΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΜΑ ΤΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΛΥΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΙΜΕΘΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΕΦΟΣΟΝ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΗ ΕΑΝ ΑΝΑΓΓΕΛΘΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ, ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΣΙΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΣΙΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝΑ ΞΙΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΑΣ ΤΟΥ Μ Α Θ Η Μ ΑΤ Ι Κ Ο Υ ΜΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤ΄ΑΠΟΛΥΤΟ ΠΡΟΕΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΊ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΙΑ.
  ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑΛΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΟΥΝ.
  ΝΑΙ ΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΔΕΝ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ , ΠΩΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ???.
  ΑΛΛΑ ΜΟΚΟ.......ΛΙΓΟΙ ΝΑ ΒΟΛΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ !!!ΑΧΤΑΡΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΤΙ ΜΩΡΕ ΕΝΤΕΛΕΙ ΕΩΣ.... ΕΝΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΩΣ ΕΠΑΙΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ...!!!
  ΝΤΡΟΠΗ ΚΥΡΙΟΙ.

  Ο ΙΔΙΟΣ Ο Κ. ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ-ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΣΑΣ ,
  ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΔΗΛ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΩΣ ΜΑΣ ΕΛΕΓΕ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΙΓΟΥΡΑ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΜΑΣ, ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΨΗ ΕΜΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΞΕΝΙΤΕΙΑ ΕΠΙ 30 ΕΤΗ, ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ...ΑΙΙ ΤΩΡΑ ΜΗΔΕΝ!!!, ΚΑΙ ΔΗ ΑΠΑΝΤΑ ΑΥΤΑ...ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ-ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΠΛΑ ΩΣ ΜΙΑ Α.Ε..ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ!!!! ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ.."ΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΕΙΧΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΆΛΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ "..
  ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕ ΝΙΚΟ ΜΑΣ??????? .ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.???..
  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠ[ΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟΝ Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΣΥΝΝΕΝΟΕΙΣΘΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣ????
  ΜΗΝ ΜΟΥ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ ......
  ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ....ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΗΛΟΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΣΘΕ ΜΕΡΙΚΟΙ!!!!, Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ, ΟΣΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΖΟΥΜΕ.......ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ Ή ΣΥΜΠΡΩΤΕΥΟΥΣΙΑΝΟΥΣ!!! .
  ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ, ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ, ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΝΩΠΙΩ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΣ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ....
  ΑΝ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ,
  ΤΟΤΕ ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ.....Κ. ΚΕΧΑΓΙΑΓΛΟΥ ΠΩΣ ΜΑΣ ΤΑ ΠΟΥΛΑΓΕΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΑΣ 12 ΚΑΙ......ΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ???
  ΣΥΝΝΕΟΗΘΕΙΤΕ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΓΧΡΟΝΕΙΣΘΕ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΤΙΣ ΕΥΘΝΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ...Ε??????
  ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ .....ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΘΑΨΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ..ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΜΑΣ...ΕΣΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΑΝΕΤΑ??/ΕΡΩΤΩ?????Ή ΦΥΤΟΖΩΕΙΣ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ.....????
  Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝ ΤΕΛΕΙ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΕΛΠΙΖΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕ ΚΡΑΤΑΕΙ ΖΩΝΤΑΝΗ, ΟΣΟ ΖΩ ΝΑ ΑΠΟΔΩΘΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΥΠ/ΣΥΝΥΠ ΑΙΤΙΟΥΣ.
  Ο ΘΕΟΣ ΤΑ ΠΑΝΘ' ΟΡΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΤΑΞΗ, ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ.
  ΤΟΣΟ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΡΩΤΑ ΑΠ ΟΛΑ ΜΑΘΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ.ΟΥΤΕ ΕΣΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΙ ΛΕΣ.
   ΠΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΑΠΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ?
   ΚΩΣΤΑΣ

   Διαγραφή
  2. μεγαλο θρασος. εχετε πραγματικα αποθρασυνθει, επειδη εδω μιλατε και αναρτωνται τα παντα. προκληση στην προκληση.που δε σας εφτασε μεχρι τωρα το ανθολογιο επιστολων και αλληλογραφιας σε καθε αδωνι, επιδιδεσθε και σε συγγραφικο εργο και στο συλλογο αυτο.
   να γραφετε στο συλλογο σας, κυριες και κυριοι, οψιμοι και παλαιοι προβοκατορες, που ο καθενας σας ανελαβε πολεμο λασπης. αυτο θα πει καταμερισμος εργασιας. το πετυχατε.
   με λιγα λογια.
   πειτε, μας, πραγματικα και δημοσιευστε τις γνωματευσεις των νομικων σας συμβουλων , παρακαλουμε.
   να διαβαζουμε κι εμεις οι αγραμματοι, ευκρινώς ομως,γιατι ΔΕΝ πρεπει να αναγγελθει το 90% των απαιτησεων και πώς ειμαστε προστατευμενοι με βαση το νομο σαχινιδη κλπ.
   αυτο περιμενουμε. οχι τη γνωμη του καθενος και της καθεμιας που προβοκαρουν ανελεητα.εσεις το περιφρουρειτε το πραμα, βλεπετε.
   εν αναμονη νομικης γνωμοδοτησης για τους ασφαλισμενους σας.

   Διαγραφή
 65. Οποιος εχει σπυρια στην μουρη και ειναι τουρκοσπορος να στειλει εξωδικο αμα τελειωνει σε ...εχ....ογλου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΣΥ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΕΙς ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ
   ΟΠΩς ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΠΙΣ
   ΒΛΑΚΑΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕς
   ΗΛΙΘΙΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

   Διαγραφή
 66. Μία παρατήρηση. Σε επικοινωνία μου με την Commervial Value και σε στοχευμένη ερώτηση αν μπορώ να αναγγείλω απαιτήσεις για συμβόλαια που δεν είχαν λήξει την ημερομηνία ανάκλησης της εταιρείας με διαβεβαίωσαν ότι μπορώ να το κάνω. Αρα σαν δεδομένο έχουμε ότι όλα τα συμβόλαια και όχι μόνο όσα είχαν λήξει η είχε υποβληθεί αίτηση εξαγοράς.
  Αυτό που κατάλαβα (και διορθώστε με αν κάνω λάθος) από τα γραφόμενα της κας Σιδέρη και την ανακοίνωση του γραφείου του κου Μαρκουλάκου, είναι ότι ο επόπτης εκκαθάρισης ζήτησε την ανναγγελία των συμβολαίων που είχαν λήξει η είχε κατατεθεί αίτηση εξαγοράς κατά την ημερομηνία της ανάκλησης.
  Εφόσον λοιπόν ισχύει αυτό που με πληροφόρησαν από την Commercial δεν αλάζει τα δεδομένα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αυτος που σας ενημερωσε, ηξερε ή ηταν καποιος που λογω καλοκαιριου καθισε στο τηλεφωνο;
   αναρωτιεμαι, πού να ξερετε κι εσεις.
   πώς θα μαθει ο πολυς κοσμος οτι πρεπει να αναγγελθει, αυτο ειναι το θεμα.
   αν ειναι ετσι οπως τα λετε, και βεβαια αλλαζουν τα δεδομενα. αλλα...

   Διαγραφή
  2. Η ενημέρωση είναι από την Commercial και ισχύει.
   Το μόνο εύκολο είναι να επικοινωνήσετε και εσείς για να μην βλέπετε φαντάσματα πίσω από τα τηλέφωνα.
   Ξαναθέτω το ερώτημα προς την κα Σιδέρη, εντελώς καλοπροαίρετα, μιας και εγώ συμπάσων είμαι και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλα ποσά.
   Αν λοιπόν οι αναγγελίες απαιτήσεων αφορούν όλα τα συμβόλαια, τα δεδομένα είναι ίδια.
   Παράδειγμα γιατί να χάσω 14% από όποια λύση (σν υπ΄σρψει αυτή);

   Διαγραφή
  3. Σε συνέχεια του σχολίου του ΓΑ στις 7:54.
   Ιδια ενημέρωση είχα και εγώ από την ΑΣΠΙΔΑ την Πέμπτη από το τηλέφωνο.
   Σε ερώτηση ποια συμβόλαια μπορώ να προσκομίσω για αναγγελία απαιτήσεων η απάντηση ήταν όλα, ανεξάρτητα από το αν έχουν λείξει.
   Χρειάζονται αντίγραφα των τριών πρώτων σελίδων των συμβολαίων,μία δήλωση του 105 σχετικά με την γνησιότητα των αντιγράφων που υπογράφεται εκεί, και η προσκόμιση των πρωτότυπων συμβολαίων.
   Για να είμαστε σίγουροι, ας μπουν και άλλοι στον κόπο να κάνουν ένα τηλέφωνο και μετά να ενημερώσουν μέσω του μπλόγκ.
   Κα Σιδέρη, μας τα λένε καλά από την Ασπίδα; Τι λέτε;

   Διαγραφή
  4. M A K Α Ρ Ι ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΟ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΧΙ.
   ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΜΩΣ.
   ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΠΩΣ ΑΡΜΟΖΕΙ, ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΑΜΟΣ.
   ΕΓΚΑΙΡΑ ΝΑ ΤΟ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ.

   Διαγραφή
 67. KAΠΟΙΟΣ ΧΑΛΑΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΤΗ ΣΟΥΠΑ. ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΑΤΟΜΑ ΝΑ ΒΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. ΑΝ ΟΛΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ. ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΙ ΠΑΙΖΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. για να μην υπαρχουν γελοιοτητες και αντιπαραθεσεις , παρακαλουμε να εχουμε τα επιχειρηματα και τη νομικη σκεψη των δικηγορων και του αλλου συλλογου, ως προς τις αναγγελιες και το τι διακυβευεται. οι βρισιες , οι κατηγοριες και ο πανικος θα τελειωνουν και δεν θα τρελαινομαστε ολοι ουτε θα αφηνουμε διαφορους κομπλεξικους να λενε τα δικα τους και να απειλουν και λασπολογουν εδω.
  μια αντιπαραθεση αποψεων θελουμε. που στο τελος μπορει και να συμφωνουν οι αποψεις των νομικων. τα αλλα ολα τροφοδοτουν διαιρεσεις και αντιπαλοτητα,που ειναι ο τι το χειροτερο στη φαση που βρισκομαστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. τα 100 εκατομ, ειναι περιπου το 20% για ολους. καπου εκει ισως. για σκεφτειτε, με μηδεν εισοδημα 4 χρονια, τι κανουμε τοσοι ανθρωποι. το ποσοστο αυτο θα μπορουσε τουλαχιστον να μας δωσει μια αναπνοη. γιατι συναινειτε στο να μας τη στερησουν και να πνιγουμε οι υπολοιποι; ας ικανοποιηθουν τα οποια συμβολαια εν ευθετω χρονω. οχι ομως ετσι στην ψυχρα, ενω ολοι ειμαστε στον πατο.χωρις ελπιδα, χωρις τιποτα για επιβιωση. ειναι και αδικο και ανηθικο και παρατυπο. δεν ειναι η επομενη μερα της ανακλησης. ειναι 4 χρονια μετα. και χωρις προβλεψη για το μελλον. δεν μπορουν να επικαλουντα τ ω ρ α νομους και τυπικοτητες. τ ω ρ α πρεπει να πληρωθουμε α μ ε σ α ολοι, μπας και γλυτωσουμε και περισωσουμε κατι.
  μην τους στηριζετε αλλο. αυτα να τα κανανε το 2009΄.2013 εχουμε, β΄εξαμηνο.μας κοροιδευουν ολοι επιτελους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Noμίζω ότι κάποιοι μάλλον παρανόησαν τις απαντήσεις των υπαλλήλων της Ασπίδος.
  Οι υπάλληλοι λοιπόν,για να μη δημιουργούνται φασαρίες,πήραν εντολή να αποδέχονται όλες τις αναγγελίες ανεξαιρέτως.Στη συνέχεια όμως, όταν καταρτιστεί ο πίνακας όσων δικαιούνται αποζημίωσης,τότε θα εμφανιστούν τα ονόματα μόνο εκείνων που είχαν καταθέσει αίτηση εξαγοράς πριν από την ανάκληση.
  Και επειδή έχουμε να κάνουμε με ασφαλιστές και ασφαλιστικές,λαμπρά παραδείγματα ήθους και αξιοπιστίας,η νέα λίστα δικαιούχων αποζημίωσης θα είναι καθ΄ολα αξιόπιστη και διαυγής....
  Περιμένουμε εναγωνίως μια απάντηση από τον κ.Παπακωστόπουλο.
  Τι θα γίνει με το 88% των ασφαλισμένων που δεν θα είναι στον πίνακα;
  Αν δεν μας δώσει ξεκάθαρη απάντηση,τον καλούμε 250.000 οικογένειες σε απόγνωση,να παραιτηθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Eγώ να ρωτήσω, γιατί δεν έχουμε επίσημα δημοσιευμένη νομική γνώμη των δικηγόρων του άλλου συλλόγου.
   Γιατί μας βρίζουν , όταν ανησυχούμε,και την έπεσαν κι εδώ και ρίχνουν λάσπη;
   Κοινά δεν είναι τα συμφέροντα; πλήρη αποζημίωση δεν μας είπαν ότι υποστηρίζουν για όλους;
   Ας μας πουν με την επιχείρηση αυτή να φύγει όλο το αποθεματικό στο 12%, πώς και πού θα πάμε εμείς αν όχι στον αγύριστο;
   Δεν τους είχαμε για τόσο επιπόλαιους, να βασίζονται σε μια "πρώτη κίνηση δικαίωσης" και να μην εξετάζουν συγχρόνως πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος για τους πολλους.
   Στρουθοκαμηλισμος ή τι; Τοσο τους εμπιστεύονται αυτούς που μας έχουν 4 χρόνια να αργοπεθαίνουμε; Πολύ βεβιασμένα και στο κατακαλόκαιρο οι κινήσεις αυτές, όπως τα πολυνομοσχέδια στη βουλή.

   Διαγραφή
 71. Η σιγουριά αυτή σχετικά με την εντολή που έχουν πάρει οι υπάληλοι της ΑΣΠΙΣ, από που προκύπτει;
  Γιατί από ότι φαίνεται κάποιοι είναι πολύ μέσα στα πράγματα και ξέρουν πολύ περισσότερα από τους υπόλοιπους "Οι υπάλληλοι λοιπόν,για να μη δημιουργούνται φασαρίες,πήραν εντολή να αποδέχονται όλες τις αναγγελίες ανεξαιρέτως.Στη συνέχεια όμως, όταν καταρτιστεί ο πίνακας όσων δικαιούνται αποζημίωσης,τότε θα εμφανιστούν τα ονόματα μόνο εκείνων που είχαν καταθέσει αίτηση εξαγοράς πριν από την ανάκληση".
  Τελικά παρανοηση δεν υπάρχει καμία.Οντως παραλαμβάνουν τις αναγγελίες όλων των συμβολαίων.
  Από εκεί και πέρα όσον αφορά την μεθόδευση, πιθανότατα να είναι εκ του πονηρού. Γι αυτό και κάποιοι ζητάμε μία επίσημη θέση στα ερωτήματα μας από ανθρώπους όπως η κα Σιδέρη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ. ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΑΥΤΗ,ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΠΕΣΕ ΒΟΥΒΑΜΑΡΑ;
   ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΝΑ ΞΕΨΑΧΝΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΜΙΚΡΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ, ΟΧΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΙΝΕΙ ΕΛΕΦΑΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΙΡΕΤΑΙ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ!
   ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ. ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΣΑΦΗ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ. ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ.

   Διαγραφή
 72. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ22 Ιουλίου 2013 - 6:05 μ.μ.

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ
  Τοποθετηθήκαμε επ 'ακριβώς:
  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ -ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ- ,
  ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΔΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΟΥ ΑΠΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦ/ΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΑΣ ΖΩΗΣ),
  ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ. Κ. Ι . ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ22 Ιουλίου 2013 - 6:17 μ.μ.

  ΞΑΝΑΠΑΡΑΘΕΤΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΟΙΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ, ΉΤΟΙ:
  "" ...Είναι προφανές ότι η Ελληνική Πολιτεία επιθυμεί να μείνει ανεφάρμοστος ο νόμος για το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, ώστε να μην χρειαστεί να αποζημιώσει η ίδια τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά 70% (όπως ο νόμος αυτός προβλέπει), λόγο για τον οποίο τέθηκε το εμπόδιο αυτό προσπαθώντας να εξαιρέσει από την εκκαθάριση πλήθος ασφαλισμένων.

  Με αυτό σαν δεδομένο, είναι απαραίτητη η διενέργεια δικαστικών ενεργειών εκ μέρους σας, προκειμένου να διεκδικήσετε τη θέση σας στη διαδικασία της εκκαθάρισης, και να συνεχίσετε να έχετε αξίωση από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής. Συγκεκριμένα απαιτείται: α) αναγγελία στην ασφαλιστική εταιρία (έγγραφο αναγγελίας, επικυρωμένα αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σας, υπεύθυνη δήλωση και ειδική εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής πρέπει να έχει υποβληθεί στον εκκαθαριστή μέχρι την 4.10.2013), β) ανακοπή στο αρμόδιο Δικαστήριο κατά του πίνακα που θα συνταχθεί στον οποίο όπως μας δήλωσε ο εκκαθαριστής δεν θα συμπεριληφθούν όσοι δεν έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους μέχρι την 21.9.2009 καθώς και όσων έχουν λήξει αλλά δεν έχουν αναγγελθεί, γ) έφεση στο αρμόδιο Δικαστήριο κατά της τυχόν απορριπτικής απόφασης. Πέραν τούτου, επειδή προβλέπουμε ότι με τα συγκεκριμένα όργανα εκκαθάρισης μπορεί να προκύψουν και άλλα ζητήματα, που κατ’ εμάς και τη νομοθεσία, είναι αυτονόητα, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται ενεργός παρακολούθηση, συμμετοχή και τυχόν δικαστικές ενέργειες στα διάφορα στάδια της εκκαθάρισης...."
  ΔΗΛΑΔΗ: ΕΑΝ ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ: θέση σας στη διαδικασία της εκκαθάρισης, ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ συνεχίσουμε να έχουμες ΑΞΙΩΣΗ από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής...
  ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΑΥΤΟ? ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΙ ΣΑΣ ΛΕΝΕ ΑΥΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.
  ΟΛΟΙ ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΤΕ, ΕΦΟΣΟΝ ΘΕΛΕΤΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ... ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΟΙΠΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟ 70% ΑΥΤΟΥ.

  ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΘΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ ΤΩΡΑ/ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Κ.Λ.Π... ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ...ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΗ ΝΟΜΙΚΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ....ΣΕ...ΚΑΠΟΙΕΣ...
  ΝΟΜΙΚΕΣ...Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ε Σ... ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΗ ΤΟΥ,. ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ K.P.MG ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Κ.Λ.Π........ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΜΗΝΕΣ ΠΟΙΈΣ ..ΤΕΛΙΚΩΣ ...Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Π Α Ρ Α Δ Ο Χ Ε Σ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ....ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΛΟΛΥΝΘΕΙ ΤΟ Ε.Κ.Ζ...!!!.
  ΑΠΑΝΤΕΣ ΘΑ ΤΥΧΟΥΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ.

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

  ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΥΧΟΝ Κ.Λ.Π....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. αυτα τα 50 ευρω ειναι για καθε ασφαλισμενο ανεξαρτητα απο τον αριθμο συμβολαιων που εχει; αν ενας εχει 5-6 συμβολαια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. ναι ανεξαρτητα αο τονα ριθμο των συμβολαίων του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. http://www.kourdistoportocali.com/articles/22770.htm

  το προβλημα τους μετα ειναι η χρηματοδοτηση του εγγυητικου;
  προδοτες ολοι.
  πού ειναι ο πρωθυπουργος που μας λετε;
  κρυβεται;
  μας εβαλε κι εμας κατω απο το χαλι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. http://olympia.gr/2013/07/23/%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%B6%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%BA/

  O KYΡΙΟΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΣΤΕΛΝΕ ΤΟ 2009-2010 ΑΦ ΥΨΗΛΟΥ;;;; ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΛΥΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την αναστολή λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας «Διεθνής Ένωσις» που οδηγεί στο δρόμο 220 εργαζόμενους.
  Warning: Illegal string offset 'custom_subtext' in /home/aimar21/public_html/wp-content/themes/wppolitico/functions.php on line 219
  Home » Βουλή » Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την αναστολή λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας «Διεθνής Ένωσις» που οδηγεί στο δρόμο 220 εργαζόμενους.
  Ιουλ 24, 2013 0 Βουλή
  Την Παρασκευή 28/6/2013, η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής εταιρίας «Διεθνής Ένωσις» και την αναστολή των ασφαλιστικών της εργασιών και κάλεσε την «Διεθνή Ένωσις» να καταβάλει 6.500.000 ευρώ σε μετρητά έως τις 15/7/2013, αφήνοντας στην αβεβαιότητα 200.000 ασφαλισμένους και 220 εργαζομένους.
  Παρά τις επανειλημμένες εγκλήσεις των εργαζομένων προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης για τοποθέτηση Επιτρόπου στην ασφαλιστική εταιρεία, ο οποίος θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της, να φροντίσει για τη διαφύλαξη των αποθεματικών της και να αντιμετωπίσει τις παθογένειες δημιουργώντας ένα προστατευτικό πλαίσιο και για τους εργαζόμενους και για το καταναλωτικό κοινό, η ΔΕΙΑ δημιούργησε έναν ασφυκτικό κλοιό με την απαγόρευση των εκδόσεων, των ανανεώσεων και των τροποποιήσεων συμβολαίων οπότε η «Διεθνής Ένωσις» οδηγήθηκε στην κατάρρευσή της. Αποτελέσμα αυτών των ενεργειών ήταν στις 15/07/2013 η Δ.Ε.Ι.Α. να προχωρήσει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας.
  Επειδή, οι διαδοχικές ανακλήσεις αδειών ασφαλιστικών εταιρειών έχουν οδηγήσει σε εκατοντάδες απώλειες θέσεων εργασίας.
  Επειδή, η ΔΕΙΑ οφείλει από τον θεσμικό της ρόλο να προτείνει προς την Τράπεζα της Ελλάδας τέτοιες προτάσεις που θα διασφαλίζουν τους εργαζόμενους και το καταναλωτικό κοινό.
  Επειδή, οι παραγωγές που μεταφέρονται από εταιρείες των οποίων ανακαλείται η άδεια μπορούν να συνοδεύονται από ανάλογες προσλήψεις προσωπικού που τις εξυπηρετούσαν, ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας.

  Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
  1) Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν τα Υπουργεία που εποπτεύουν ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των 220 εργαζομένων;
  2) Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν τα Υπουργεία που εποπτεύουν ώστε οι εταιρείες που θα καρπωθούν τον κύκλο των εργασιών που είχε η «Διεθνής Ένωσις» να απορροφήσουν τους εργαζόμενους που την εξυπηρετούσαν;
  3) Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν τα Υπουργεία που εποπτεύουν ώστε να δημιουργηθούν προγράμματα επιχορήγησης θέσεων εργασίας και επαγγελματικής κατάρτισης, όπως ήδη έχει γίνει στο παρελθόν με τις ανακλήσεις αδειών άλλων ασφαλιστικών εταιριών όπως η Ασπίς Πρόνοια, η General Union, η COMMERCIAL VALUE, η ΣΚΟΥΡΤΗΣ και η EOS (απόφαση 5064/24-11-2009 του Δ.Σ. Του ΟΑΕΔ);

  Οι ερωτώντες βουλευτές
  Στρατούλης Δημήτρης
  Σταθάκης Γιώργος
  Καραγιαννίδης Χρήστος
  Μπάρκας Κώστας
  Μπόλαρη Μαρία
  Σταθάς Γιάννης
  Χαραλαμπίδου Δέσποινα

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΔΕ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ; ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΣ ΜΙΛΗΣΕΙ ΜΕ ΣΤΑΘΑΚΗ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ κλπ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΤΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. ΤΟΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ Ή ΕΜΕΙΣ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ;ΟΛΟΙ ΜΑΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. για τη πυρκαγια γλου 25/06/08 τι ξερετε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. που βρισκεται (εκτος η εντος φυλακης ) ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ; ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΡΙΣΚΩ. ΖΗΤΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΓΚΥΡΗ ,ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
  ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΙΔΑΛΗ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ ΒΙΚΤΩΡΑ ΡΕΣΤΗ ΓΛΟΥ , ΠΥΡΚΑΓΙΑ;
  ΔΕ ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΧΩ 100 ΣΕΛ ΥΛΙΚΟ. ΑΠΛΩΣ ΣΕ ΞΥΠΝΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΙ ΤΙ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ΡΕ ΜΑΛΑΚΑ Ε ΜΕΝΑ
   ΕΥΤΟ
   Ο ΨΩΜΙΑΔΗς ΕΔΩ ΚΑΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΗ
   ΠΗΡΑ ΕΓΩ ΒΤΑ ΠΑΡΑΔΙΑ ΜΟΥ
   ΑΝΤΕΡ Ε ΣΤΟ ΚΑΝΑΠΕ ΣΟΥ

   Διαγραφή
  2. Α ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ
   ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ
   ΤΙ ΝΟΥΜΕΡΟ ΒΡΑΚΙ ΦΟΡΑΕΙ ....Η ΒΙΚΥ ΣΤΑΜΑΤΗ

   Διαγραφή
 81. o καθενας με τον πονο του
  η πως ια δείξω ότι ξέρω
  ε και χσετηκαμα
  για όλους τους υπολποιυς
  τι εχεις
  ρε ο καθε κερτμοσ
  βγαζει το αχτι του
  αντε ρε κωτσοβο΄λοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. 16:27Για την αντιπροεδρία του Ευάγγελου Βενιζέλου θα δαπανηθούν 700.000 ευρώ [ΦΕΚ]

  26 Ιουλίου 2013 Πολιτική
  1
  venizelos-evaggelos-2-660_1.jpg
  Στα 700.000 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση για να δοθούν στο γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Ευάγγελου Βενιζέλου.
  Οπως δημοσίευσε το press project τα χρήματα αυτά εγκρίθηκαν στο ΦΕΚ στις 25 Ιουλίου 2013 για τη Σύσταση Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων-συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και αποσπασμένων υπαλλήλων του Δημόσιου ή Νομικού Τομέα μαθαίνουμε ότι για τους εναπομείναντες μήνες του τρέχοντος έτους το κόστος θα είναι 235.000 ευρώ ενώ για κάθε επόμενο έτος το κόστος για την αντιπροεδρία υπολογίζεται στα 470.000 ευρώ.
  Παράλληλα στο πολιτικό του γραφείο συνιστώνται για την εκπλήρωση του σκοπού του 10 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων και πέντε ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΝΕΥ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ / δικαιούχωνι ασφαλίσματος κατά ζημιών, ήτοι πόσο σωστά την ανήρτησε και δεν όριζε ποιοι ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΟΧΙ....ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ!!!!
  *************************************
  ΝΑ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΛΕΓΕ ΤΟΤΕ ΤΗΝ :Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010
  Ο Επόπτης Εκκαθάρισης
  Κων/νος Βλαχογιάννης


  ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ
  ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Ανακοινώνεται στους δικαιούχους ασφαλίσματος της υπό εκκαθάρισης ασφαλιστικής
  εταιρείας με την επωνυμία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ότι δύναται έως την Παρασκευή
  5/11/2010 να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους στον Επόπτη ασφαλιστικής
  εκκαθάρισης.
  Ειδικότερα καλούνται οι δικαιούχοι ασφαλίσματος κατά ζημιών της εταιρείας
  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, εξαιρουμένων των δικαιούχων
  ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων (οι οποίοι πρέπει να
  απευθύνονται στο Επικουρικό Κεφάλαιο, τηλ. Επικ. : 210-3327400) να προβούν στην
  κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ 400/1970 αναγγελία των απαιτήσεών τους σε
  βάρος της εταιρείας προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία
  στον επόπτη εκκαθάρισης κο. Κων/νο Βλαχογιάννη, οδός Κηφισίας 62, Μαρούσι
  (τηλ. Επικ. : 210-6180620,647,691).
  Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010
  Ο Επόπτης Εκκαθάρισης
  Κων/νος Βλαχογιάννης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΓΗΑ, ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ!!! ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΙΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΑΒΗΞΕΙ ΧΡΟΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΑΠΑΝΗΘΟΥΝ ΥΠΕΤ ΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΛΗ ΣΧΕΔΟΝ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Η ΕΡΜΗ!!!!
  ΕΙΣ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΡΕ....
  ΔΙΑΒΣΤΕ ΤΙ ΛΕΙ Ο Κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΑ
  ANAKOIN
  ΩΣΗ
  της υπό εκκαθάριση τελούσας ασφαλιστικής εταιρίας
  ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ
  Ο Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής, σύμφωνα με το αρ.2 παρ.1 Ν.3867/2010, σε συνδυασμό με το άρ. 4
  της Β.2574/18.12.2009 Αποφ.Υπουργού Οικονομικών, ανήρτησε, στην ιστοσελίδα της Εποπτικής Αρχής
  (Τράπεζα της Ελλάδος) (
  www
  .
  bankofgreece
  .
  gr
  ) το Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο των ασφαλισμένων στους
  κλάδους Ζωής της ασφαλιστικής εταιρίας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ».
  Στο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνεται το σύνολο όσων θεωρούνται ως ασφαλισμένοι στους
  κλάδους ζωής (ανά ειδικότερα ασφαλιστικά προγράμματα), που ασκούσε η εταιρία και προσδιορίζεται το
  σύνολο των υποχρεώσεων της προς ένα έκαστο από αυτούς, ανά ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  Σύμφωνα με το αρ.10 παρ.3 εδ.γ, που εφαρμόζεται και για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των κλάδων Ζωής
  (αρ.2 παρ.1.β’ Ν.3867/20101), τυχόν αντιρρήσεις (κάθε μορφής) στην κατάσταση των δικαιούχων
  ασφαλίσματος, αλλά και των ασφαλισμένων που περιλαμβάνονται στο Προσωρινό χαρτοφυλάκιο,
  ασκούνται με Ανακοπή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μέχρι την 9.1.2012. Εντός της αυτής αποκλειστικής
  προθεσμίας θα πρέπει να ασκηθούν και οι κάθε μορφής (τυχόν) αντιρρήσεις για τον τρόπο κατανομής της
  περιουσίας της εταιρίας στους ασφαλιζόμενους και τους δικαιούχους αποζημίωσης, αλλά και
  επικαλούμενους προνόμιο επ’ αυτής.
  Αθήνα 9.11.2011
  Ο Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής
  Ιωάννης Παντελίδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. AΝ ΕΣΥ ΠΟΥ ΜΕ ΒΡΙΖΕΙΣ ΕΙΣΑΙ ΤΣΑΤΣΟΣ ΤΟΥ ΒΙΔΑΛΗ ΘΑ ΦΑΣ ΚΑΛΑ ΣΕ ΛΙΓΟ , ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΟΥ. ΑΓΑΠΟΥΛΑ ΓΙΑΤΙ ΘΥΜΩΣΕΣ ΣΟΥΘΙΞΑ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ; ΑΝ ΠΑΛΙ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΠΟΥ ΒΑΡΙΕΣΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΦΩΤΙΑ ΜΙΛΑΩ ΟΤΑΝ ΔΩΣΑΝ 12 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΟ ΓΛΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥ ΚΑΗΚΕ ΤΟΥ ΚΑΗΜΕΝΟΥ Η ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΚΑΤ ΟΥΣΙΑ ΕΙΧΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΣ, ΑΝ ΔΕ ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΦΑΓΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΤΑΦΑΓΕ ΜΟΝΟ Ο ΠΑΥΛΑΡΑΣ ΤΟΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΑ.... ΤΟΥ ΒΙΔΑΛΗ. ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΤΙ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ; ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΙΖΕΙΣ; ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΓΩ ΚΑΝΩ ΤΟ ΞΕΡΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΑΠΑΤΕΩΝΑ ΚΑΙ ΛΕΣ ΜΠΑΣ ΡΕ ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΦΥΛΑΚΗ ΑΠΟ ΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ; ΓΙΑ ΚΟΙΤΑ ΡΕ ΠΟΥ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΝΤΑΚΩΣΑΝΕ ΗΡΘΑΝΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΝΤΑΊ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΙΣΟΥΝΕ ΑΠΟ ΠΑΝΩ. ΑΓΑΠΟΥΛΑ ΑΠΟ ΒΔΟΜΑΔΑ ΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΣΤΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝΕ ΝΕΑ.ΔΕ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΝΑ ΠΑΤΕ ΚΑΤΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΜΕΡΙΑ; ΤΟ ΒΡΑΚΙ ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗ ΘΥΜΗΣΟΥΤΟ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΘΑ ΤΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ ΑΓΑΠΟΥΛΑ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΙΣΤΕ ΤΟΣΟ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΙΕΣΤΕ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΕΤΕ ΦΩΤΙΑ ΓΛΟΥ ;ΟΥΤΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΛΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤ΄; Ο ΑΛΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΟΥΤΕ 5 ΑΡΑΔΕΣ ΔΕ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 86. μια υπολεπτομέρεια για να κινησω το ενδιαφερον. οβιδάλης με τα φιλαράκια του τους ασφαλιστες ντε που μας αγαπανε αγόρασς στη Ρουμανία ακινητα της πλάκας αξίας εναμιση εκατομμύριου και τα χρεωσε στην commercial κατ ουσία στον ομιλο ασπις 52 . τα δικά σου και δικά μου λεφτα ειναι πατριώτη, τοσο βαριέσαι νακτυπησεις βιδαλης μεταφορα κεφαλαίων;Στις 2/12/2009 τον απολύσαν και καλα και τουδωσαν 1,1 εκατ ευρω αποζημ και μετα μια βδομάδα τον ξαναπήραν με 14000 το μήνα. απο τα δικα μου δικα σου λεφτα. ΓΙΑ ΚΟΙΤΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑ-ΛΗΣΤΗ ΕΠΑΘΕ ΑΜΟΚ 3 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 3 ΛΕΠΤΑ. ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΚΙ ΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΟΥΠΕ ΤΟΥΦΥΓΕ. ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟ ΚΕΝΤΑΓΕ ΚΑΙ ΤΟΠΛΕΝΕ , ΜΕ ΤΟ ΑΖΗΜΙΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ.ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΤΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ,ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ,ΠΕΣΕ ΠΙΤΤΑ ΝΑ ΣΕ ΦΑΩ ΛΕΝΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ.... ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΚΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΜΑΣ. ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑ-ΛΗΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΝΤΑΡΑΒΕΡΙ; ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΦΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥΛΑΓΑΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ. ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΤΑΙΖΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. εσυ χρηζεις ειδικησ μεταχειρισησ απο ειδικούς νευρολόγους ψυχιατρους

   Διαγραφή
 87. ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΝΕ ΦΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥΛΑΓΑΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ.ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΤΑΙΖΕ.
  Πόση αλήθεια κρύβουν αυτά τα λόγια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ: ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ ΧΩΝΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

  Το ΧΩΝΙ δημοσιεύει αυτήν την Κυριακή τις 4 συμφωνίες του Δημοσίου που δεν έχουν πάει ακόμα στη Βουλή αλλά δίνουν μισό δις. στους παραχωρησιούχους!
  Χρυσό το πληρώσαµε το σόου της «επανεκκίνησης» του Σαµαρά στην Ολυµπία Οδό! Λίγες ηµέρες πριν από το... πανηγύρι, η κυβέρνηση αποζηµίωσε τους µεγαλοεργολάβους, όλων των ηµιτελών οδικών αξόνων, µε 500 εκατοµµύρια αναγνωρίζοντας για το ∆ηµόσιο ευθύνες στην καθυστέρηση των έργων... που δεν είχε.
  «Μπόνους» µισού δισ. ευρώ -υπό τη µορφή αποζηµιώσεων για την αναστολή των έργων- έδωσε η κυβέρνηση Σαµαρά στους µεγαλοεργολάβους για την περιβόητη «επανεκκίνηση» τεσσάρων οδικών αξόνων της χώρας.
  Η µεγάλη... συµφωνία επετεύχθη λίγες εβδοµάδες πριν από το µεγαλοπρεπές σόου, που έστησαν οι Αντώνης Σαµαράς, Βαγγέλης Βενιζέλος και οι αρµόδιοι υπουργοί Κωστής Χατζηδάκης και Σταύρος Καλογιάννης, στην Ολυµπία Οδό τον περασµένο Απρίλη, σε µια προσπάθεια να πείσουν τους Ελληνες πως η «ανάσταση» των έργων και η ανάκαµψη της οικονοµίας όλο και... κοντοζυγώνει!
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Στο ΧΩΝΙ αυτήν την ΚΥΡΙΑΚΗ
  ΔΕΙΤΕ, ΑΚΟΜΗ, Στο ΧΩΝΙ
  http://www.toxwni.gr/xoni-apokleistika/item/3334-oi-ergolaboi-plirothikan-gia-parelthon-paron-kai-mellon-mi-xasete-to-xoni-aitin-tin-kiriaki


  ANAΓΝΩΡΙΣΑΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΛΑΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
  ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ Ή ΝΑ ΡΩΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ "ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ" ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ;
  ΛΙΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥΣ.ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΟΠΩΣ ΑΡΜΟΖΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ ΝΑ ΚΑΘΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΚΟΠΟΙ ΜΑΣ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. Τελικά το σύστημα είναι πανίσχυρο και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν έχει νόημα να αγωνιζόμαστε.Ισως πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να παραδεχτούμε την ήττα μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για να ηττηθης πρεπει να πολεμήσεις.Αν εχεις όρεξη να τους πάρεις το κεφάλι ακολουθα με ΣΟΎΣΤΕΙΛΑ 2 ΜΑΙΛ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΙΚΙ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΗΣΤΗ ΠΟΥ ΣΕ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΕ,αν παλι σκοπεύεις το δικό σου το χάλι να το παραδώσεις φεύγοντας και στα παιδιά σου μη σκυβεις το κεφάλι απεναντίας ανοιξε ματια ΣΤΟΜΑ και αυτιά και στήσου μπρος στο κουτί που με δικά σου χρήματα αγόρασες να πάρεις τη δόση σου απο το στόμα της Πάρκινσον του ντερι ντερι , λιάγκα τρίγκη τράγκα και μετα αφου θαχεις ξεχαρμανιάσει πεσε για ύπνο. ΞΥΠΝΑ ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΑΣ ΝΑ ΣΤΗΘΕΙΣΣ ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΣΟΥ ΚΑΝΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΝΙΩΜΕΝΟ ΤΟΝ ΞΕΓΕΛΑΣΜΕΝΟ ΤΟΝ ΚΟΨΟΧΕΡΙ. ΚΑΙ ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ Ο ΑΣΦΑΛ-- ΗΣΤΗΣ ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΔΟΥΛΕΥΕΙ

   Διαγραφή
  2. ΤΙ ΑΗΔΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ; ΠΑΡΑΔΕΞΟΥ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΑΣ.ΔΕ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΛΗ ΜΑΣ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΑΚΙΑ ΣΑΝ ΚΙ ΑΥΤΑ.
   ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΩΝΑ ΕΚΑΝΕΣ. ΜΑΛΛΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ.
   ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΧΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ.
   ΤΙ ΑΛΛΟ Θ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ. \ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΚΥΜΜΕΝΟ.

   Διαγραφή
 90. δεν καταλαβαίνω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 91. ΤΙ ΜΑΚΑΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ???ΛΙΓΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ , ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΞΕΚΑΤΙΝΙΑΣΜΑΤΑ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 92. Δεν ειμαι ανωνυμη ειμαι η Αθηνα και ο συζυγος μου ειναι ο Διονυσης που αποφασισαμε πριν απο 25 και χρονια να βοηθησουμε εναν φιλο που προσπαθωντας να συντηρησει τη γυναικα του και τα δυο του παιδια ενταχθηκε στο δυναμικο της ΑΣΠΙΔΟΣ της πολλα υποσχομενης ασφαλιστικης με τα χρυσα συμβολαια ως ασφαλιστης.Ολα αυτα τα χρονια δεν ενοχλησαμε την εταιρεια ποτε και δεν τη ζημιωσαμε στο ελαχιστο απεναντιας πληρωναμε καθε εξαμηνο τα ασφαλιστρα μας μεχρι και το δωδεκατο του 2009 περιμενοντας υπομονετικα τη ληξη των συμβολαιων μας .Δεν εχει σημασια αν πληρωναμε πολλα η λιγα σημασια εχει οτι ειμαστε συνεπης στις υποχρεωσεις μας και τα χρηματα αυτα προερχονταν απο τον οικογενειακο προυπολογισμο ενος μισθωτου του ιδιωτικου τομεα απο το υστερημα μας με λιγα λογια .Το αποτελεσμα πληρωνουμε ακομη για τον κυριο σε εισαγωγικα Ψωμιαδη σαν ελληνες φορολογουμενοι πολιτες η πολιτεια απο τη μερια της μας ζηταει να ειμαστε ενταξει στις οικονομικες μας υποχρεωσεις και δεν αναρωτιεται για την αγανακτηση που νιωθουμε υποτιμωντας την νοημοσυνη μας ποσο ακομη θα υπομενουμε.Μια ιστορια ειναι και η δικη μας οπως τοσων χιλιαδων ανθρωπων.Πηγα να καταθεσω στην Ασπιδα τα συμβολαια μας η κυρια που μου εδωσε τον αριθμο πρωτοκολλου με κατεβασμενο κεφαλη μου ειπε κυρια μου θα χρειαστει πολυς χρονος ψεμματα να σας πω και γω αναρωτηθηκα για πολοστη φορα με τα χρηματα τα δικα μας και τις ζωες μας παιζουν τα παιχνιδια τους και μας ζητουν να εμπιστευτουμε αλλες ασφαλιστικες τοσο ανεγκεφαλοι ειναι ολοι τους οι καλυτεροι δυσφημιστες ειμαστε εμεις οι χιλιαδες ζημιωθεντες.Ας φροντισουν εγκαιρα να αποζημιωθουμε γιατι η αξιοπρεπεια ειναι αυτη που μας κραταει ακομα και δεν εχουμε ξεχυθει στους δρομους.Αν εχει μεινει ιχνος ανθρωπιας καλοι και οι συλλογοι και οι αγωνες τους ξερω οτι υπαρχει παντα η θεληση δραστηριοποιουμε συνδικαλιστικα πολλα χρονια αλλα εαν δεν υπαρξει πολιτικη παρεμβαση δεν γινεται τιποτα αμεσα χθες κιολας επρεπε να ειναι απαιτητα τα χρηματα τα δικα μας χρηματα οι δικοι μας κοποι το δικο μας υστερημα που μας το καταχραστηκαν μεσα απο τα χερια μας μεσα στα ματια μας σαν να μην συμβαινει τιποτα και ομως συμβαινει κυριοι στην ελλαδα μας στους ανθρωπους της που ειναι ψυχες ψυχες που τις πληγωσατε και συνεχιζεται να τις πληγωνεται που δεν σας εχουν καμμια εμπιστοσυνη πια που δεν τα φαγαμε μαζι εσεις τα φαγατε και της πατριδας και τα δικα μας.Επανορθωστε εγκαιρα και ζητηστε συγνωμη για την τοση θλιψη που μας προκαλεσατε για να μπορεσετε να βγειτε στο δρομο με αξιοπρεπεια με ψιλα το κεφαληγια τα παιδια σας για σας για τις οικογενειες σας ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 93. Ευτυχώς που υπέρχει και ο νόμος29 Ιουλίου 2013 - 3:01 μ.μ.

  ETΣΙ ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑΤΑΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΥΕΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
  ***************
  ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ
  ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Ανακοινώνεται στους δικαιούχους ασφαλίσματος και στους λοιπούς πιστωτές στους κλάδους ζωής και συμπληρωματικών καλύψεων της υπό
  εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ότι
  δύνανται έως την 04.10.2013 να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους στον Επόπτη
  ασφαλιστικής εκκαθάρισης.
  Ειδικότερα καλούνται οι δικαιούχοι ασφαλίσματος στους κλάδους ζωής και συμπληρωματικών καλύψεων της εταιρείας
  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, να προβούν στην
  κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του ν.δ 400/1970 αναγγελία των απαιτήσεών τους σε
  βάρος της εταιρείας, προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα δικαιολογητικά τους
  στοιχεία στον επόπτη εκκαθάρισης κ. Κων/νο Παπακωστόπουλο, οδός Κηφισίας 62,
  Μαρούσι (τηλ. Επικ. : 210-6180620,210-6180647,210-6180691).
  *******************
  Ενώ, ως διαφαίνεται όλα τα άλλα αποτελούν χαζομεθοδεύσεις για αγγραμμάτους, ανίδεους, κ.λ.π., για να μπερδεύουν τους ασφαλισμένους και να τους οδηγούν το αποτέλεσμα που αυτοί...θέλουν..,δηλ. το Εγγυητικό κεφάλαιο Ζωής, η Τ.Τ.Ε...

  Ευτυχώς που υπέρχει και ο νόμος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 94. Υ Π Α ΡΧ ΕΙ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ29 Ιουλίου 2013 - 3:18 μ.μ.

  την διαδικασία αυτήν πάλι που ξανακάνουν αυτόί ε΄κεί επόπτης και εκκαθαριστής για ννα μας αποκλείσουν την έχει προς δ΄λτο ετών τελείωσει ο κ. Πανμτελίδησ...
  Αλλά π[ως θα μας κόψουν?? Με τι τρόπο???
  Βρήκαν οι έξυπνοι!!!!Αλλά ξεχάσαμε τότε ζούσαμε...τώρα πεθάναμε..., δέν ΕΙΧΑΜΕ
  Γ Ε Ν Ν Η Θ Ε Ι ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΕΤΟΙΑ....ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΤΗΝ ΑΗΔΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ....., ΑΛΛΆ πάλι μαθηματικό απόθεμα όμως αγαπημέ΄νοι μας υπολογίζεται ό, τι και εάν κάνετε,...όσο και άν τα μαγειρέψετε, είμαστε στην ασφαλιστική περιβόητη περίπτωση και μάλιστα υπολογιζόμενοι με ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ....
  **************
  Αυτη είναι η διαιδκασία αφότου ξεκίνησε με τους ασφ/νους στα Ζω'ςη από τον κ. Παντελίδη από το 2010
  ------
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  ‘’ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ’’
  Γνωστοποιείται στους ασφαλισμένους των κλάδων Ζωής και συμπληρωματικών
  καλύψεων των ασφαλιστηρίων Ζωής, της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας
  ‘’ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ’’, ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΠΕΙΑ
  (www.pisc.gr) ο ενδεικτικός κατάλογος ασφαλισμένων της εταιρείας στους κλάδους
  Ζωής, κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της (21/09/2009), καθώς και ο
  κατάλογος όσων ασφαλισμένων έχουν υποβάλει αίτημα αποζημίωσης.
  Πρόσωπο που έχει ασφαλισθεί και δεν είναι καταχωρημένο στους ανωτέρω
  καταλόγους, καλείται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά στοιχεία που διαθέτει, μέχρι
  την 30.12.2010 στον Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής κ. Ιωάννη Παντελίδη, οδός
  Κηφισίας 62, Μαρούσι (τηλ. Επικ. : 210–6180620,210-6180647,210-
  6180691),προκειμένου να τα επαληθεύσει.
  Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010
  Ο Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής
  Ιωάννης Παντελίδης

  Υ Π Α ΡΧ ΕΙ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΒΕΒΑΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ...ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΠΟΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 95. Ο ΘΕΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ....ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΕΙ.29 Ιουλίου 2013 - 3:26 μ.μ.

  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ ΠΩΣ ΑΡΧΙΣΕ Η ΔΙΑΙΔΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΗΝ ΞΑΝΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΕΧΝΙΕΝΤΩΣ ΟΙ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟΤ ΗΝ ΑΡΧΗ, ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΠΙΑΝΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΑΡΘΡΟΥ, ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΥΝΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ.ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΚΑΙΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ (Τ.τ.Ε) ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ!!!!ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ...
  Ο ΘΕΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ....ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΕΙ. ΘΑΡΘΕΙ ΚΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΘΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑΝΑΙ ΑΡΓΑ ΚΥΡΙΟΙ...!!
  ΝΑ ΠΟΝΕΣΕΤΕ ΕΣΤΩ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΙΣΟ ΑΠΟ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ, ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΦΟΡΟΥΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΑ ΣΑΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΡΕΣΘΕ.

  ΠΕΙΘΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Τ.Τ.Ε

  ****
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Ανάρτηση στο Διαδίκτυο ενδεικτικού καταλόγου ασφαλισμένων των
  κλάδων Ζωής των εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α &
  COMMERCIAL VALUE A.A.E
  Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΠΕΙΑ (
  www.pisc.gr) τα ενδεικτικά χαρτοφυλάκια κλάδων Ζωής και συμπληρωματικών καλύψεων των ασφαλιστηρίων Ζωής, των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρειών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α» και «COMMERCIAL VALUEΑ.Α.Ε», όπως αυτά ίσχυαν κατά
  την ημερομηνία ανάκλησης των αδειών τους ( 21/09/09 και 26/02/2010 αντίστοιχα), καθώς και ο κατάλογος όσων ασφαλισμένων έχουν υποβάλει αίτημα αποζημίωσης.
  Οι ασφαλισμένοι των υπό εκκαθάριση εταιριών, μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΕΠΕΙΑ ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται.
  Για την δυσλειτουργία που προκάλεσε η ολιγόωρη καθυστέρηση ανάρτησης του χαρτοφυλακίου, που οφείλεται σε τεχνικούς λόγους, ο Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής ζητά συγγνώμη από τους ασφαλισμένους.
  Ιωάννης Παντελίδης
  Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής
  ****************

  ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΜΑΣ.....???????
  Ο ΘΕΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ....ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 96. ΛΑΤΡΕΜΕΝΟΙ ΜΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ, ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΤΕΡΟΦΩΤΑ ΜΥΑΛΑ29 Ιουλίου 2013 - 3:35 μ.μ.

  ΑΚΟΜΑ ΣΤΙΣ 9-11-2011 Ο Κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΡΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΧΑΡΤΟΦ. ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΩΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ.
  ΑΛΛΑ ΟΙ ΕΔΩ ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΜΑΣ, ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ...ΝΑΧΑΜΕ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΑΜΕ...
  Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ!!!
  ΘΑΡΘΕΙ ΚΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ...ΟΛΑ ΕΔΩ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΡΧΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ...
  **********
  ANAKOIN
  ΩΣΗ
  της υπό εκκαθάριση τελούσας ασφαλιστικής εταιρίας
  ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ
  Ο Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής, σύμφωνα με το αρ.2 παρ.1 Ν.3867/2010, σε συνδυασμό με το άρ. 4
  της Β.2574/18.12.2009 Αποφ.Υπουργού Οικονομικών, ανήρτησε, στην ιστοσελίδα της Εποπτικής Αρχής
  (Τράπεζα της Ελλάδος) (
  www
  .
  bankofgreece
  .
  gr
  ) το Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο των ασφαλισμένων στους
  κλάδους Ζωής της ασφαλιστικής εταιρίας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ».
  Στο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνεται το σύνολο όσων θεωρούνται ως ασφαλισμένοι στους
  κλάδους ζωής (ανά ειδικότερα ασφαλιστικά προγράμματα), που ασκούσε η εταιρία και προσδιορίζεται το
  σύνολο των υποχρεώσεων της προς ένα έκαστο από αυτούς, ανά ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
  Σύμφωνα με το αρ.10 παρ.3 εδ.γ, που εφαρμόζεται και για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των κλάδων Ζωής (αρ.2 παρ.1.β’ Ν.3867/20101), τυχόν αντιρρήσεις (κάθε μορφής) στην κατάσταση των δικαιούχων ασφαλίσματος, αλλά και των ασφαλισμένων που περιλαμβάνονται στο Προσωρινό χαρτοφυλάκιο, ασκούνται με Ανακοπή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μέχρι την 9.1.2012.
  Εντός της αυτής αποκλειστικής προθεσμίας θα πρέπει να ασκηθούν και οι κάθε μορφής (τυχόν) αντιρρήσεις για τον τρόπο κατανομής της
  περιουσίας της εταιρίας στους ασφαλιζόμενους και τους δικαιούχους αποζημίωσης, αλλά και επικαλούμενους προνόμιο επ’ αυτής.
  Αθήνα 9.11.2011
  Ο Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής
  Ιωάννης Παντελίδης
  ΔΗΛ. ΕΞΟΜΟΙΟΥΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΡ. ΧΑΡΤΟΦ. ΖΩΗΣ ΤΟΥ Κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ.
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΛΑΜΒΑΝΑΝ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΟΝ, ΝΟΜΟ (400/70) ΜΕ ΤΗΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΡΙΟΥΣΙΩΝ ...Κ.Λ.Π, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΦΟΥ ΤΗΝ ΕΝΝΟΟΥΝ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Κ.Ζ????
  ΓΙΑΤΙ Ε????
  ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ......
  ΝΑΝΑΙ ΚΑΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΤΑΛΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΟΒΟΥΝ ΖΩΕΣ....ΚΠΟΠΟΥΣ ..ΙΔΡΩΤΑ...ΚΑΙ Ο ΚΑΛΟΣ ΘΕΟΥΛΗΣ ...ΟΛΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΝΕΙ ΝΑΣΘΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟΙ ΜΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ, ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΕΡΟΦΩΤΑ ΜΥΑΛΑ...ΒΛΕΠΕ Τ.Τ.Ε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 97. Ο θεός δεν θα σας ξεχάσει όλος ο πόνος ψυχής μας θα ξεσπάσει29 Ιουλίου 2013 - 3:50 μ.μ.

  ΝΑ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΑ Κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΜΑΣ (ΓΙΑ ΑΝΑΔΟΧΗ Ή ΜΗ), ΟΠΩΣ ΑΡΧΙΣΕ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ, ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΙΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΠΩΝ....ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΞΑΝΑΡΧΙΟΥΖΝ ΑΥΤΟΙ ΕΚΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ, ΕΙΠΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΣΟΣΚΟΒΟΥΝ ....ΔΗΘΕΝ...ΔΗΘΕΝ.., ΑΦΟΥ νο, ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Ζ!!!.
  ***********
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Ο Επόπτης Χαρτοφυλακίων Ζωής των ασφαλιστικών εταιριών Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Commercial Value ΑΑΕ, των οποίων η άδεια λειτουργίας των οποίων ανακλήθηκε βάσει των αποφάσεων της ΕΠΕΙΑ 156/2 21/09/2009 (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 11292 21/09/2009) και
  176/2 25/02/2010 (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 1468 26/02/2010) αντίςτοιχα κατήρτισε το Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ζωής, των ασφαλισμένων κάθε εταιρίας, στο οποίο περιλαμβάνονται, κατά την θμερομθνία ανάκλησησς της άδειας λειτουργίας της (21.09.2009 και 26.02.2010 αντίστοιχα):
  Α. Το σύνολο τωνν ασφαλισμένων τους.
  Β. Το σύνολο των οφειλομένων παροχών τους προς αυτούς και τα περιουσιακά στοιχεία που διέθεταν οι εταιρίες για την κάλυψη των συγκεκριμμένων παροχών.
  Η ανάρτηση του Προσωρινού Χαρτοφυλακίου«φιλοξενείται» στον ιστότοπο τηςΤράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr από την 9
  Νοεμβρίου 2011.
  Στον ίδιο ιστότοπο αναρτήθηκαν και οι εκθέσειςτου Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής στο Προσωρινό Χαρτοφυλάκιο Ασφαλιστηρίων Ζωής & Συμπληρωματικών Παροχών.
  Οι ασφαλισμένοι για οποιαδήποτε αντίρρησή τους για τα ανωτέρω οφείλουν να ασκήσουν Ανακοπές στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που λήγει την 09.01.2012.
  Για ερωτήματα-διευκρινίασεις σχετικά με το προσωρινό χαρτοφυλάκιο, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην αντίστοιχη εταιρία και όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  Τηλέφωνα επικοινωνίας με την εταιρία Ασπίς Πρόνοια: 210-6180620, 210-6180647,210-6180691.
  Τηλέφωνα επικοινωνίας με την εταιρία Commercial Value:210-7210327, 210-7210689.
  Οι ασφαλισμένοι μπορούν επίσης να λαμβάνουν πληροφορίες:
  -για την εταιρία Ασπίσ Πρόνοια ΑΕΓΑ, στον ιστότοπο:www.aspispronia.gr
  -για την εταιρία Commercial Value ΑΑΕ, στον ιστότοπο:www.commercialvalue.gr
  Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2011

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 98. ΑΥΤΑ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ....29 Ιουλίου 2013 - 4:20 μ.μ.

  Μετά από την 14/11/2011 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ Κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31/5/2012 ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Η Τ.τ.Ε !!!!!Π Α Ρ Α Τ Υ Π Α, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡ,. ΧΑΡΤ. ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ K.P.M.G...!!!ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ: ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ, ΔΕΙΤΕ ΙΔΙΑ ΕΔΡΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ -ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΥΤΩΝ...!!! ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑ ...ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Τ.Ε...Κ.Κ... ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΑΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ k.P.M.G ΑΥΤΗΣ ΔΗΛ΄. ΤΗς ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ,. ΠΟΥ ΕΝΏ ΔΙΟΡΤΙΣΕ (ΜΕ ΚΡΥΦΟΤΑΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ!!) Η Τ.Τ.Ε ΑΠΟ ΤΟΝ 1/20Ι2 ΈΩΣ ΚΑΙ 5/12, ΟΥΔΕΝ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΑΝΟΙΓΜΑ...
  ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Η Τ.τ.Ε ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΓΙΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ. ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ!!!! ΠΟΤΕ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ3867/10 ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 3 ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕ ...!!! ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΩΣ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ...ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ ΑΥΤΗ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΕ 5ΝΘΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν. 3867/2010 30 ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΚΑΙΣΑΡ...Η ΙΔΙΑ ΜΕΤΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ,....ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ!!! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ!! ΧΑ, ΧΑ...) ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ !!! ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 2 ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΑΥΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΥΤΗΣ ΚΑΘΕΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦ/ΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΑΣΦ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ...
  ΕΤΣΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΘΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΖΕΙ !!! ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΑΘΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΗ Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΕΓΑ ΚΙΑΙ COMMERCIAL VALYE AAE ΜΕ ΤΗΝ K.P.M.G, ΑΥΤΗΝ ΔΗΛ. ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΑΡΤΟΦ. ΖΩΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ: ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥΤΩΝ....
  ΚΑΙ ΖΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΚΑΛΑ.......ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΔΥΣΤΥΧΑ.....
  ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Ν Α ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Τ. ΕΠΟΠΤΗ ΤΟΥΤΟΥ Κ. Ι ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΣΤΗΝ Τ.τ.Ε!!! (14/11/2011): (ΜΑΛΙΣΤΑ Ο κ. Παπακωστόπουλος επισήμωσ διορίσθηκε από την Τ.τ.Ε τον 9/2012...από εκεί και μετά γιατί εντός 20 ημερών ως ορίζει ο Ν. 400/70 (ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ.1..ΕΠΌΜ...!!!!) δεν προχωρήσατε κύριε σε πίνακα όπως ήθελαν Η εποπτική σου αρχή, γιατί εσείς μάλλον δεν ξέρετε από αυτά, τί δικηγόρος είσθε??????, άντε να εκφέρει γνώμη και το ΥΠΟΙΚ.....και μετά πάντα πάνω από όλα η Τ.τ.Ε!!!!
  Εσείς όμως ως όργανο διορισμένο για την διαδικασία τηξς ασφ. εκκαθάρισης-ΙΕΡΑ- φέρετε νομικά την ευθύνη ζημίας των συμφερόντων μας, με!!! ενός σχεδόν έτους καθυστέρηση, επ ακριβέστερον για εσάσ, νβλέπετε έβαλαν τουσ δικούς τους, άντε από τυπικά !!!9/2012 ΕΣΤΩ!!! ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 8 Μ Η Ν ΩΝ !!! ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ....για εσάς, για να μην αναφερθούμε από 1/6/2012 ως πρέπει....
  για να θυμηθουμε.....ΔΙΑΒΑΣΤΕ λοιπόν ΞΑΝΑ:
  *********
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  !!!!12/11/2012
  Διορισμός νέου Επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης και
  Προσωρινού Εκκαθαριστή
  Η υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία με την επωνυμία ΑΣΠΙΣ
  ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ γνωστοποιεί προς τους ασφαλισμένους και κάθε
  ενδιαφερόμενο, ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 49/12.9.2012 συνεδρίασης-
  απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, διορίσθηκε ως Επόπτης Ασφαλιστικής
  Εκκαθάρισης της άνω ασφαλιστικής εταιρείας ο κ. Κωνσταντίνος
  Παπακωστόπουλος, δικηγόρος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός
  Στρατηγού Τόμπρα 3.
  Ομοίως γνωστοποιεί, ότι δυνάμει της από 8.11.2012 Προσωρινής
  Διαταγής της κας Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, αιτήσει του Επόπτη Εκκαθάρισης, διορίσθηκε ως προσωρινός Εκκαθαριστής της άνω ασφαλιστικής εταιρείας ο κ. Γεώργιος Ραουνάς, Σύμβουλος
  Επιχειρήσεων, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Στρατηγού
  Τόμπρα 3.
  Για την υπό εκκαθάριση εταιρεία
  Ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
  Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.

  ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 99. τα πανθ' ορα29 Ιουλίου 2013 - 4:20 μ.μ.

  ΑΥΤΗΣ ΔΗΛ. ΠΟΥ !!!ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΟΒΟΥΝ...ΚΕΦΑΛΙΑ ΖΩΗΣ....ΒΑΣΕΙ ΕΝΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΒΑΣΕΙ ΜΙΑΣ-ΔΥΟ ΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥΤΟΥ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΖΩΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΝΑ ΑΝΑΓΓΕΛΘΟΥΝ ΟΛΟΙ....
  ΑΛΛΑ....ΕΤΣΙ ..ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ Η ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗ ΠΠΟΥ ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙςΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΙΟΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΜΗ ΑΝΑΔΟΧΗ, ΤΙ ΕΚΑΝΕ ..ΕΛΗΘΕΙΑ ΕΠ ΑΚΡΙΒΩΣ Η Τ.τ.Ε ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΒΑΣΕΙ ΝΟΝΜΟΥ,???ΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΙΣ ΤΟΣΕΣ!!!!!ΝΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΑΣπΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΝΑ ΒΡΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟ>>>>αχ>>>!!!,
  ΑΥΤΑ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 100. ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ Η ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΒΑΣΕΙ ΣΕΙΡΩΝ ΑΡΘΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΕΧΝΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ:::29 Ιουλίου 2013 - 4:23 μ.μ.

  Διαβάτε συνεχεια την επισημη αρχη του δραματος των ασφ/νων ζωης....ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΣΠΟΥΖΑ.......ΑΡΧΗ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΕΣ..
  -*************************************
  **ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

  ΤΗΛ.: 210 6180620
  http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/catalogue/default.aspx

  Aσφαλισμένοι των εταιριών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» και «COMMERCIAL VALUE AAE»
  Οι άδειες λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAE ανακλήθηκαν σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4α του άρθρ. 10 του ν.δ. 400/70, όπως ισχύει. Σύμφωνα με αυτήν, ο Υπουργός Οικονομικών αποφασίζει τον διορισμό Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής, ο οποίος αναλαμβάνει την αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου ζωής. Με την υπ’ αριθμόν Β.77/15-01-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, διορίσθηκε ο κ. Ιωάννης Παντελίδης ως Επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής των εν λόγω εταιρειών. Η αναδιοργάνωση του Χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει την κατάρτιση Προσωρινού Χαρτοφυλακίου Ζωής, την αναμόρφωση των παροχών και τη διαρκή αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου Ζωής. Στην ίδια διάταξη προβλέπεται και η δυνατότητα μερικής ή ολικής μεταβίβασης του εν λόγω χαρτοφυλακίου που δεν τίθεται σε εκκαθάριση.

  Στην περίπτωση που η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής δεν επιτευχθεί από τον Επόπτη Χαρτοφυλακίου Ζωής και εφόσον αυτός παραδώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 2 του ν. 3867/2010, η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει την αρμοδιότητα να απευθύνει πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενη ασφαλιστική εταιρεία να μετάσχει στη διαδικασία αναδοχής του Χαρτοφυλακίου Ζωής. Η επιλογή του αναδόχου γίνεται με Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και γνωστοποιείται στο κοινό, κατ’ άρθρ. 59 του ν.δ. 400/1970, και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της. Το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση που δεν αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο ικανοποιείται κατά ποσοστό 70% από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, βάσει του εδ. θ της παρ. 3 του άρθρ. 2 του ν. 3867/2010.

  Η ως άνω διαδικασία περατώθηκε την 31-05-2012 δίχως την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους ασφαλιστικής εταιρείας για την αναδοχή του χαρτοφυλακίου ζωής των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAE, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμόν 41/1/01-06-2012 Διαπιστωτική Πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος.
  Στη συνέχεια, από 01-06-2012, στα εν λόγω χαρτοφυλάκια ζωής εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, ήτοι σύμμετρη ικανοποίηση των δικαιούχων ασφαλίσματος εκ του προϊόντος της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των αντίστοιχων ασφαλιστικών κλάδων (ν.δ. 400/1970, άρθρ. 10, παρ. 4), αφού ληφθούν υπόψη τα έξοδα της εκκαθάρισης και οι απαιτήσεις των πρώην εργαζομένων στην εταιρεία (ν.δ. 400/1970, άρθρ. 10, παρ. 1). Το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση που δεν θα ικανοποιηθεί από την ασφαλιστική εκκαθάριση θα ικανοποιηθεί κατά ποσοστό 70% από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρ. 2 του ν. 3867/2010. Στο πλαίσιο αυτό, συντάσσεται και πρόκειται να αναρτηθεί πίνακας δικαιούχων ασφαλίσματος.

  Περαιτέρω, σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρ. 2 του ν. 3867/2010, όσοι ασφαλισμένοι διαθέτουν νοσοκομειακά συμβόλαια ή νοσοκομειακά προσαρτήματα συμβολαίων ασφάλισης ζωής και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης εντάσσονται, με Απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις κατηγορίες των ατόμων που δικαιούνται δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 23 του ν. 1076/1980, όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 224), μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο συμβόλαιό τους. *

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 101. ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΝΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ Ο Λ Α ΣΤΟ HOT DOC! ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΑ,ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ.ΑΣ ΤΡΕΞΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΟΗΤΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΟΥΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ.ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΒΟΘΡΟΣ ΞΕΧΥΛΙΣΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΙ ΤΟΤΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΚΛΑΣΕΙ ΜΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΡΕΞΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙ
   ΟΠΕ ΜΑΚΑΚΙΑ ΠΑΕΙ ΣΥΜΝΝΕΦΟ

   Διαγραφή
 102. ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ29 Ιουλίου 2013 - 4:41 μ.μ.

  ΔΗΛ. ΟΤΑΝ Η , η Τράπεζα της Ελλάδος ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ:
  ΣΤΗΝ 2Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΛΙΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ:
  ".........αναλαμβάνει την αρμοδιότητα να απευθύνει πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενη ασφαλιστική εταιρεία να μετάσχει στη διαδικασία αναδοχής του Χαρτοφυλακίου Ζωής.......ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ Η K.P.M.G ΠΟΥ Η Τ.Τ.Ε ΌΡΙΣΕ...ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 3Κ.Λ.Π......., ΚΑΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΗΤΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ...ΚΑΙ ΟΧΙ.....ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ ΙΣΩΣ..
  και συνεχίζοντας εναφέρει:....
  "...........Το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση που δεν αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο ικανοποιείται κατά ποσοστό 70% από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, βάσει του εδ. θ της παρ. 3 του άρθρ. 2 του ν. 3867/2010...", ΕΔΩ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ Τ,Τ.Ε ΣΟΥ ΔΙΕΦΥΓΕ ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΜΣ ΝΟΜΙΚΕ ΚΕ ΝΙΚΟ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΕ ΤΗΣ ΔΕΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΣ ΝΑ ΤΟ...ΓΡΑΨΕΙΣ!!!! ΟΠΩΣ ΘΕΣ ΠΑΡΤΟ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΞΕΧΑΣΕΣ ΑΥΤΟ Ε????, ΔΗΛ.......ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4002/11 ΤΟΥ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΤΕ....ΔΗΛ. ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦ/ΩΝ ΣΥΜΒ. ΖΩΗΣ, ΚΑΙ Ως ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 21-9-2009 ΚΑΙ 26-2-2012 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΔΗΛ. ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ...Ε Κ..Κ..Α..Θ..Α Ρ...Ι...Σ...Η,!!! ΕΣΕΙΣ, ΤΟ Ε.Κ.Ζ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ....ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ???ΘΑ ΤΟ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ?????....
  ΚΑΘ΄'ΩΣ ΚΑΙ .¨....Στη συνέχεια, από 01-06-2012, στα εν λόγω χαρτοφυλάκια ζωής εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει, ήτοι σύμμετρη ικανοποίηση των δικαιούχων ασφαλίσματος εκ του προϊόντος της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των αντίστοιχων ασφαλιστικών κλάδων (ν.δ. 400/1970, άρθρ. 10, παρ. 4),...."
  δηλ. ΣΥΜΜΕΤΡΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ των δικαιούχων ασφαλίσματος εκ του Προϊόντος της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των /αντίστοιχων ασφαλιστικών κλάδων (ν.δ. 400/1970, άρθρ. 10, παρ. 4),....ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΡΑΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ???? ΟΤΑΝ ΣΚΕΦΤΕΣΘΕ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΜΠΝΟ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛ/ΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦ. ΣΥΜΒ. ΖΩΗΣ.....ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΒΟΛΕΥΕΙ ΤΟ Ε.Κ.ΖΩΗΣ????ΑΠΟΙΚΛΕΙΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΜΕ ΤΟ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗς ΕΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΑΦ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΑΜΑ ΤΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥΤΩΝ ΕΧΕΙ ΕΠΕΛΘΕΙ???
  Ο ΨΟ ΜΕ ΘΑ...ΘΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΜΑΣ ΚΛΑΔΩΝ, ΠΟΥ ΩΣ ΔΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΘΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΤΕ...ΚΥΡΙΟΙ...
  ΑΝ ΠΡΑΞΕΤΕ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΟΛΑ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΩΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ.. ΚΑΙ ΘΕ ΤΕΘΟΥΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΒΗΕΒΑΙΩΣ ΑΥΤΟ.....
  .ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΠΙΣΤΑ ΕΝΤΟΛΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΑΤΤΕΤΕ ΝΟΜΙΚΑ ΟΡΘΑ, ΩΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΣΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕ...
  ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ......
  ΔΕΝ ΔΡΑΤΤΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ...ΕΥΤΥΧΩΣ...ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΙΝΩΝ ΕΥΘΥΝΕΣ..Κ.Λ.Π... ΩΣ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 103. ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΖΩΗ29 Ιουλίου 2013 - 4:47 μ.μ.

  ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΕΣΕΙς ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ 8ΜΗΝΟ ΚΑΙ.....ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΥΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΗΣΤΙΣ 12/11/2012...ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΦΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ, ΜΗ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΥΠ' ΟΨΙΝ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ, ΠΟΥ ΑΝΗΡΤΗΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΒΕΒΑΙΑ ΑΣΦΑΛΣΙΜΕΝΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛ/ΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ, ΑΥΤΟΙ ΔΙΕΤΑΧΘΗΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 9/12 ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΘΥΗΚΕ Ο ΕΠΟΠΤΗΣ .....ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΘΧΩΝ ΑΣΦΑΛΣΙΜΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 3/2012 , ΙΟΥΝΙΟ 2012 ΠΑΛΙ ΜΕ ΜΕΓΙΤΣΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΔΟΘΗ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟ ΑΥΤΟΝ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΦΨΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑ ΣΦ. ΣΥΜΒ.ΖΩΗΣ, ΕΠΕΝΕΟΗΘΗ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΞ ΚΑΠΟΙΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΕΙΣΡΩΝ ΤΟΥΑ ΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν.400/70 ΓΑΙ ΝΑ ΘΟΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΜΠΕΡΙΨΥΝ ΤΟΥΣ ΕΗΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΣΙΜΕΝΟΣΥ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΒΙΟΣ...\
  Ο ΘΕΟΣ ΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ Η ΔΙΘΚΑΙΟΥΣΝΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΝΟΠΜΙΜΑ.
  ΟΛΑ ΚΥΡΙΟΙ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΕΝΟΣΟΝ ΑΥΤΟΒΟΥΛΗ ΑΠΟΨΗ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ???
  Α ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΤΑΥΤΙΖΕΣΘΕ ΕΠΙ ΤΟ ΟΡΘΩΤΕΡΟΝ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΩΘΕΝ ΓΡΑΦΕΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ Τ.Τ.Ε..
  ΝΑΣΘΕ ΚΑΛΑ..
  ΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΘΝΗΤΗ ΖΩΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 104. ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΣΕΝΟΙ29 Ιουλίου 2013 - 4:49 μ.μ.

  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΗΡΘΕ ΑΙ ΕΔΕΣΕ ΤΟ ΓΛΥΚΟ, ΤΟ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Τ.Τ.Ε......ΚΑΝΟΝΙΚΑ
  **************
  ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ
  ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Ανακοινώνεται στους δικαιούχους ασφαλίσματος ασφαλίσεων
  ζωής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία
  «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ 2574/2009
  (ΦΕΚ Β ́ 2509/18.12.2009) και ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο
  13 παρ. 2 (περ. I έως και IX) του ν.δ. 400/1970, ότι δύνανται έως την
  4/10/2013 να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους στον Επόπτη Ασφα
  -
  λιστικής Εκκαθάρισης.
  Συγκεκριμένα, καλούνται οι δικαιούχοι ασφαλίσματος των ασφαλί
  -
  σεων ζωής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επω
  -
  νυμία «AΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» να προβούν κατά το άρθρο 10 παρ. 3
  του ν.δ. 400/1970 σε αναγγελία των απαιτήσεων προς την Εταιρεία,
  προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία
  στον Επόπτη Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης, κ. Κωνσταντίνο Παπακωστόπουλο, Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, τηλέφωνο επικοινωνίας: 800-50-000-18.
  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 δεύτερο εδάφιο του ν.δ. 400/1970,
  ΔΕΝ καλούνται (και συνεπώς δεν αναγγέλλονται) οι δικαιούχοι
  ασφαλίσεων ζωής για τους οποίους δεν έχει επέλθει ασφαλιστική
  περίπτωση έως την ημερομηνία ανάκλησης αδείας λειτουργίας της
  άνω ασφαλιστικής επιχείρησης, ήτοι την 21 Σεπτεμβρίου 2009.
  Μαρούσι , 19 Ιουνίου 2013
  Ο Επόπτης Ασφαλιστικής Εκκαθάρισης
  Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 105. ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΟΤΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ..ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΝΟΜΟ ΚΑΙ Υ.Α29 Ιουλίου 2013 - 4:52 μ.μ.


  ΑΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ.....ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙ ΔΙΑΙΔΚΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΗΚΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΤΑ Ι. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ!! ΑΧ...ΤΟΥΣ,...ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΙ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΔΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦ. ΖΩΗΣ, ΑΥΤΟΙ ΟΦΕΙΛΑΜΝ ΑΝΑ ΕΙΧΑΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΤΗΕ ΑΠΟ Κ. ΠΑΝΤΕΟΛΙΔΗ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ.....ΤΟΣΟ ΓΝΩΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ>>>>>ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ...ΠΟΥ ΠΑΜΕ ...ΩΡΕ....????
  ****************
  ΟΔΗΓΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
  ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ
  ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
  ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ & COMMERCIAL VALUE AAE

  • Δεν υποχρεούνται σε αναγγελία, όσοι έχουν ήδη προβεί σε τέτοια κατά τη φάση αναδιοργάνωσης του χαρτοφυλακίου ζωής και αυτή έχει τύχει επεξεργασίας από τον επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής κατά τη σύνταξη του προσωρινού χαρτοφυλακίου ζωής.

  • Προς το σκοπό αναγγελίας των απαιτήσεων των δικαιούχων ασφαλίσματος, παραλαμβάνονται από την Εκκαθάριση σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο (από δικηγόρο) αντίγραφο:
  - Ασφαλιστήρια συμβόλαια
  - Τυχόν άλλα έγγραφα (λ.χ δικαστικές αποφάσεις, παραστατικά δαπανών, ληξιαρχικές πράξεις κ.α) που αποδεικνύουν την απαίτηση του ασφαλισμένου.
  - Αίτηση – Αναγγελία υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο ασφαλίσματος ή/και (σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο) από τον συμβαλλόμενο στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που κατατίθεται αυτοπροσώπως και η οποία θα πρέπει να περιέχει σαφώς στοιχεία επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο (σταθερό και κινητό τηλέφωνο).
  Σε περίπτωση που η αίτηση – αναγγελία κατατίθεται από τρίτο σε σχέση με τα ανωτέρω πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ειδική εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο (ή σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον συμβαλλόμενο στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο), το γνήσιο υπογραφής του οποίου θα πρέπει να βεβαιώνεται από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν έχει τη δυνατότητα επικύρωσης αντιγράφων από δικηγόρο, μπορεί να προσέλθει στην Εκκαθάριση με τα πρωτότυπα συμβόλαιά του, ώστε να επικυρωθούν οι φωτοτυπίες από τις υπηρεσίες της Εκκαθάρισης, είτε να αποστείλουν απλή φωτοτυπία του συμβολαίου τους συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση (με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής τους) που θα βεβαιώνει το ακριβές του αντιγράφου που προσκομίζεται (ή αποστέλλεται).

  • Σε περίπτωση ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, την αναγγελία δικαιούται να υποβάλει το συμβαλλόμενο βάσει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εφόσον επιθυμεί, στο όνομα και για λογαριασμό του να υποβάλει τη σχετική αίτηση – αναγγελία τρίτο πρόσωπο (λ.χ ασφαλιστικός πράκτορας) αυτός θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με την ειδική εξουσιοδότηση που αναφέρεται ανωτέρω και σε περίπτωση που ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου (εταιρείας) να προσκομίζει μαζί τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκείνα που αποδεικνύουν ότι το υπογράφον την εξουσιοδότηση πρόσωπο εκπροσωπεί την εταιρεία. Τα έγγραφα αυτά (ενδεικτικά) μπορεί να είναι:
  - Σε περίπτωση Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας το καταστατικό αυτής όπου θα αναφέρεται ο διαχειριστής της,
  - Σε περίπτωση ΕΠΕ το καταστατικό αυτής όπου θα αναφέρεται ο (κατά το χρόνο της παροχής της εξουσιοδότησης) διαχειριστής της και το ΦΕΚ στο οποίο αυτό έχει δημοσιευθεί.
  - Σε περίπτωση ΑΕ το ΦΕΚ ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας.

  • Παραλαμβάνονται και πρωτοκολλούνται αναγγελίες που λαμβάνονται:
  - Μέσω συστημένης επιστολής
  - Μέσω courrier
  - Μέσω φαξ
  - Μέσω e-mail

  Στην περίπτωση του φαξ και του e-mail καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία δεν παραλαμβάνονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα με βάση τα παραπάνω έγγραφα, θα υπάρχει σχετική σήμανση στην εν λόγω καταχώρηση με το σκοπό να ζητηθούν στη συνέχεια τα πρωτότυπα (ή επικυρωμένα με βάση τα παραπάνω) έγγραφα τα οποία θα πρέπει να προσκομισθούν οπωσδήποτε έως τη λήξη της προθεσμίας για τις αναγγελίες (4 Οκτωβρίου 2013).


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 106. ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΛΕΕΙ Η ΠΑΡΟΙΜΙΑ ΠΝΙΓΕΙ,. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΩΡΕ???29 Ιουλίου 2013 - 4:58 μ.μ.

  ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ Η ΑΓΝΟΙΑ ΣΤΟ ΕΜΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΣ Ή Η ΗΜΙΑΓΝΟΙΑ/ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡ ΟΛΩΝ,,,,
  ΞΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΝΔΙΕΥΚΡΙΝΕΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ.....ΟΙ ΔΟΤΟΙ ΓΝΩΣΕΤΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ...
  ΘΕΟΥΛΗ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ,,ΤΟΥΣ ΗΜΙΣΧΕΤΙΚΟΥΣ...ΔΟΤΟΥΣ...ΦΩΣΤΗΡΕΣ....(ΕΝΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΥΠΗΡΧΕ ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΟΝΟΝ ΟΣΩΝ ΔΕΝ ΕΙΔΑΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ...) ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΝΑΓΓΕΛΥΘΟΥΝ..ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΖΕΙ ΘΥΠΟΟΧΡΕΙΥΤΑΙ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΒΕΒΑΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΣΙΜΕΝΟΥΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΑΘ ΑΝΑΓΓΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΚΟΨΕΙ ΚΑΤΑ ΕΝΤΟΛΑΣ....!!!ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΩΝ....
  ****
  \ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
  ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ
  •Yποχρεούνται σε αναγγελία ακόμη και οι ασφαλισμένοι που
  έχουν ήδη προβεί σε τέτοια κατά τη φάση αναδιοργάνωσης του
  χαρτοφυλακίου ζωής.
  Σε περίπτωση που κατά την πρώτη ως άνω
  αναγγελία, είχαν κατατεθεί τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά ή/και τα λοιπά
  αποδεικτικά της απάιτησής (λ.χ δικαστικές αποφάσεις
  ,
  παραστατικά δαπανών,
  ληξιαρχικές πράξεις κ.α) ζητείται να βεβαιωθεί αυτό στη δήλωση αναγγελίας
  και να μας προσκομισθούν (εάν είναι δυν
  ατόν) απλά φωτοαντίγραφα αυτών.

  ΚΛ.Π

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 107. Eγώ είμαι ηλικιωμένος και δεν έχω πολλές γνώσεις για να καταλάβω όλα αυτά τα νομικίστικα που γράφετε.
  Ομως όσες είναι οι άσπρες τρίχες στο κεφάλι μου,τόσες κατάρες δίνω σε όλους αυτούς που μας εξαπάτησαν.
  Το άδικο και ο πόνος που μας προξένησαν,να το πληρώσουν στα παιδιά τους...
  Τη κατάρα μου να έχετε αλήτες απατεώνες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. hot doc!ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ, ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΟΥΡΓΕΛΟ, ΟΣΟΙ ΜΕΘΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΣΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ.ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ, ΟΣΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΝ, ΝΑ ΤΟ ΒΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. ΑΛΛΑ ΝΑ ΞΕΜΠΡΟΣΤΙΑΣΤΟΥΝ ΟΛΟΙ . 4 ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΝΕΚΡΟΙ.

   Διαγραφή
 108. http://www.koutipandoras.gr/40525/to-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF.html ΚΑΙ ΑΝ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ Σ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΞΕΠΟΥΛΟΥΝ. ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ.ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ. ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙΝΑ ΤΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ. ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΡΑΤΣΕΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΚΙ ΑΣ ΚΡΙΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ. ΤΡΕΞΤΕ ΚΟΣΜΕ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.ΤΑ ΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ............................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 109. γιατί ο κ.Κεχαγιάογου,όταν βγάζει λόγους,ως επιτυχημένος ασφαλιστής,στις ημερίδες των διαμεσολαβητών,δεν κάνει ούτε μια αναφορά στην Ασπίδα;
  Γιατί επιτρέψαμε οι ΘΥΤΕΣ να υπερασπιστούν τα ΘΥΜΑΤΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ..ΚΑΝΑΠΕΔΑΤΟΙ

   Διαγραφή
 110. http://olympia.gr/2013/07/30/%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5%EF%BB%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%86/#more-308112

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 111. ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΕΔΩΒ ΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΘΟΥΝ
  ΟΙ Αλλοι μισοι βριζουν για εκτονωση αυτους που εκτονοθηκαν πιο μπροστα
  ολοι γυρω γυρω και στην μεση η Προεράρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 112. αυτοί τα κονομήσανε και πάνε εξοχή κλείνοντας γραΓΦΕΊΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΔΡΟΜΕΣ...ΟΡΝΙΑ....
  ΔΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙ ΑΛΛΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 113. αχ επόπτη της ......εποπτείας1 Αυγούστου 2013 - 5:13 μ.μ.

  ΚΕ ΕΠΟΠΤΑ ΑΣΦ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ : Αυτονόητο είναι ότι ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΟΜΙΚΑ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ πιστά ΤΙΣ διατάξεις των νόμων που διέπουν την ασφαλιστική εκκαθάριση, ώστε να μην θίγονται τα δικαιώματα οιουδήποτε και να διασφαλιστεί η σειρά των προνομίων ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΣΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΣΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΖΩΗΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 114. o καλος μας πρωθυπουργουλης που ειναι κυρα προεδρινα?????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αθώος του αίματος! και ,ώ της συμπτώσεως! ίδιος με όλους τους προηγούμενους που μας κατεστρεψαν και εγκληματισαν κατα χιλιάδων οικογενειών.
   παρανομία, πατατυπίες,ενσυνειδητες παρερμηνείες, όλα βάσει επιτελικών σχεδίων καταστροφής της ελλαδας και της μεσαίας τάξης που με αξιοπρέπεια στήριζε ασφαλιστικές εταιρίες, οικονομία, τράπεζες και κατανάλωση.
   αυτή και εμείς θα σας στείλουμε σπιτάκι σας σε λίγο καιρό. γιατί προφανώς πιστέψατε ότι θα πάει έτσι το πράμα. εσείς να μας καταστρέφετε και εμείς να σας επανεκλέγουμε και νας πληρώνουμε όλους.

   Διαγραφή
 115. Κυρία προεδρίνα ο πρωθυπουργός μας δεν πρόκειται να ξαναδεί τη ψήφο μας ποτέ.
  Θα ψηφίσουμε χρυσή αυγή μπας και κάτι αλλάξει από τη σαπίλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Nαι καλά εσύ τρέχα στα δεκανίκια του δι/τρικομματισμού ,τα χρυσαύγουλα, θα σε σώσουν σίγουρα. Με νέα σφαγή, και αν εισαι και λίγο μελαμψός λόγω καλοκαιριού θα είσαι από τους πρώτους που θα ΄΄σώσουν΄΄! Να εισαι σίγουρος!

   Διαγραφή
 116. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ5 Αυγούστου 2013 - 2:06 μ.μ.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΓΡΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΦΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΑ.
  ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΞΕΦΥΓΕΙ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑΙ.
  ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙ.
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ας ευχηθουμε να ειναι ετσι...δεν αντεχουμε αλλο,κυριολεκτικα....

   Διαγραφή
  2. και γιατι μας κανει ασκησεις αντοχης; ποσο δυσκολο ειναι να εφαρμοστουν οι νομοι; ποσο δυσκολο ειναι να μη μας τρεχει και παλι στους ιδιους δικηγορους που μας πουλουσαν φυκια για μεταξωτες κορδελες;
   τοοοοσο ανοιχτα εχει τα αυτια του; τιποτα δεν ακουσε;
   τον ηχο απο τα πτωματα που πεφτουν απο τα μπαλκονια δεν τα ακουει; ή ακουει μονο το δουλεμα των εφοπλιστων οτι δηθεν συμμετεχουν με φορους;
   εγω λεω, ντροπη και παλι ντροπη. ουτε ακουει ουτε βλεπει. αρπαξαν ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ , και δε θελειναμας ξερει. γι αυτο θα τα βρει αυτος και οι ομοιοι του ολα μπροστα του. γιατι φτυνει τους νοικοκυρηδες και τους οικογενειαρχες που αποταμιευαν και προσπαθουσαν να προστατευσουν τις οικογενειες απο κινδυνους και ζημιες.
   ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ . ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΛΑΜΟΓΙΟΥ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΒΡΕΘΕΙ ΘΑ ΤΑ ΕΙΧΑΝ ΔΗΜΕΥΣΕΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΗΜΕΤΕΡΩΝ!

   Διαγραφή
 117. ΝΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΈΦΤΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, ΔΗΛ. ΤΙΣ ΑΠΛΕΣ ΑΦΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ /ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΝΑΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΑΙΤΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝ.....ΠΑΡΑΝΟΜΑ, ΑΥΤΑ ΤΟΥΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ..ΦΥΣΘΙΚΑ ΥΠΕΞΕΙΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΣΙΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΛΑΜΒΑΝΟΝΑΤΣ ΥΠ ΟΨΙΝ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ....ΑΥΤΑ ΛΕΙΕ Η ΔΕΙΑ ΚΑΙ Η Τ.Τ Ε ΚΑΙ ΤΟ Ε.Κ.ΖΩΗΣ ΦΥΣΙΚΑ...ΟΛΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΕΚΕΙ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ......
  ΚΟΥΝΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΟΥΝΑΓΕ....ΑΞΙΟΣΕΒΑΣΤΕ ΕΠΟΠΤΗ ΜΑΣ,...
  "...Επιπρόσθετα ωφελήματα που μπορείτε να προσθέσετε στο σχέδιο Απλή Ασφάλεια Ζωής


  Απώλεια Ζωής από Ατύχημα

  Σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα, το ασφαλισμένο ποσό της συμπληρωματικής αυτής κάλυψης καταβάλλεται εφάπαξ και πληρώνεται επιπρόσθετα από το ασφαλισμένο ποσό του βασικού σχεδίου.
  Μόνιμη Ολική Ανικανότητα

  Σε περίπτωση μόνιμης και ολικής ανικανότητας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, καταβάλλεται το ασφαλισμένο ποσό του ωφελήματος σε δώδεκα ίσες τριμηνιαίες δόσεις αρχίζοντας έξι μήνες μετά την ανικανότητα. Η Βασική Ασφάλεια εξακολουθεί να ισχύει εφόσον πληρώνεται το ασφάλιστρο. Το ωφέλημα της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας παύει να ισχύει όταν συμπληρώσετε το 60ο έτος της ηλικία σας ή όταν το ασφαλιστήριο λήξει ή δεν βρίσκεται σε ισχύ.
  Εισόδημα Ανικανότητας

  Σε περίπτωση ολικής ανικανότητας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος καταβάλλεται μηνιαίο εισόδημα. Η πληρωμή του εισοδήματος αρχίζει 3 μήνες μετά την ανικανότητα και λήγει όταν συμπληρώσετε το 65ο έτος της ηλικία σας ή όταν το ασφαλιστήριο λήξει ή μέχρι τη λήξη του ωφελήματος, όποιο από αυτά συμβεί πρώτο, νοουμένου φυσικά ότι η ανικανότητα συνεχίζεται. Μετά την αρχική περίοδο πληρωμής του ωφελήματος για 24 μήνες, το ωφέλημα θα συνεχίζεται να πληρώνεται μόνο αν η ολική ανικανότητα καταστεί και μόνιμη.
  Απαλλαγή ΠληρωμήςΑσφαλίστρων

  Σε περίπτωση ολικής ανικανότητας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, απαλλάσσεστε από την περαιτέρω πληρωμή ασφαλίστρων και την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει η Εταιρεία. Η κάλυψη αρχίζει έξι μήνες μετά την ανικανότητα και λήγει όταν συμπληρώσετε το 60ο έτος της ηλικίας σας ή όταν το ασφαλιστήριο λήξει ή πάψει να βρίσκεται σε ισχύ.
  Ωφέλημα ΣοβαρώνΑσθενειών


  Το συμπληρωματικό αυτό ωφέλημα καταβάλλεται εφάπαξ σε περίπτωση που προκύψει μια από τις παρακάτω σοβαρές ασθένειες χωρίς να επηρεάζεται το βασικό σχέδιο το οποίο παραμένει σε ισχύ.

  • Καρκίνος (με καθορισμένη κρισιμότητα)
  • Καλοήθης όγκος στον εγκέφαλο
  • Ανεπάρκεια Στεφανιαίων Αρτηριών που απαιτεί χειρουργική θεραπεία
  • Καρδιακή Προσβολή (με καθορισμένη κρισιμότητα)
  • Ανατομική Εγχείρηση Καρδίας
  • Εγκεφαλική Συμφόρηση
  • Νεφρική Ανεπάρκεια
  • Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
  • Τύφλωση
  • Μεταμόσχευση Βασικού Οργάνου

  Η προσθήκη συμπληρωματικών ωφελημάτων προϋποθέτει επιπρόσθετο ασφάλιστρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 118. http://www.protothema.gr/politics/article/300231/aifniadiastiki-episkepsi-ad-samara-sta-grafeia-tou-eopuu/

  ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ. ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ; ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΦΕΙΛΕΣ; ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ Ή ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ;
  Μ ΑΥΤΑ ΚΑΙ Μ ΑΥΤΑ ΘΑ ΑΤΥΧΗΣΕΙ . ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ Σ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΟΠΗΚΑΝ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΙΑ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ.
  ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ; ΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ; ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΑΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ;
  ΑΗΔΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 119. http://www.newsnow.gr/article/475501/anoigei-o-dromos-gia-ti-synergasia-asfalistikon-etaireion-kai-asfalistikon-tameion.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 120. http://asfalisinet.gr/%CE%AC%CF%81%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82/#more-3692

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κοντά στην επίλυση βασικών προβλημάτων που εμπόδιζαν τις διαδικασίες αποζημιώσεων προς τους πρώην ασφαλισμένους της ασφαλιστικής εταιρίας Ασπίς βρίσκονται κυβέρνηση και ασφαλισμένοι.
   Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια μετά από πολλές επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών και τους εκκαθαριστές των εταιρειών, είναι η εκπεφρασμένη πλέον βούληση από το Υπουργείο, να λυθούν οριστικά θέματα αγκάθια που απειλούσαν να τινάξουν την οποιαδήποτε λύση στον αέρα. Τα θέματα αυτά είναι:
   Άρση της δέσμευσης της περιουσίας του Ομίλου Ασπίς. Υπενθυμίζουμε ότι με απόφαση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου, η περιουσία του Ομίλου ήταν δεσμευμένη κατά 50% από το Ελληνικό Δημόσιο, κάτι που έθετε την διαδικασία εκκαθάρισης σε ουσιαστική αδράνεια
   Απαλλαγή του Ομίλου από φορολογικά βάρη. Η πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία του Ομίλου επέφερε δυσβάστακτη φορολόγηση, η οποία ήταν τόσο μεγάλη που πολύ σύντομα δεν θα έμεναν καθόλου αποθέματα για τους ασφαλισμένους. Η υπόσχεση / δέσμευση που έχουμε πάρει είναι ότι η περιουσία του Ομίλου θα διατεθεί προς όφελος των ασφαλισμένων χωρίς κανένα φορολογικό βάρος.
   Η εξωδικαστική διαιτησία για θέματα απαιτήσεων της εταιρείας προς τρίτους ή ανακοπών που θα προκύψουν μελλοντικά. Μια και μόνο ανακοπή είναι ικανή να καθυστερήσει την καταβολή του συνόλου των αποζημιώσεων. Η εξωδικαστική τους διευθέτηση μέσω διαιτησίας θα εξοικονομήσει τεράστιο χρόνο.
   Επίσης στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι μεγάλης σημασίας συνάντηση έγινε και με τον νέο πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου, ο οποίος μας τόνισε την έντονη επιθυμία του να βοηθήσει με κάθε τρόπο στην επίλυση του ζητήματος, κάτι που μέχρι τώρα δεν είχε γίνει από τις προηγούμενες διοικήσεις.
   Επίσης στην ανακοίνωση σημειώνεται οτι, εφόσον πραγματοποιηθούν γρήγορα όπως μας έχουν υποσχεθεί οι προανεφερθείσες νομοθετικές παρεμβάσεις, θα εισέλθουμε στο τελευταίο στάδιο το οποίο θα είναι οι αναρτήσεις των πινάκων δικαιούχων. Πρώτα θα αναρτηθούν όσοι είχαν απαίτηση προ των ανακλήσεων των εταιρειών και μετά οι υπόλοιποι.

   Διαγραφή
 121. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
  Εντατικές ήταν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι προσπάθειες των μελών του Συλλόγου μας προς πάσα κατεύθυνση για την οριστική διευθέτηση του χρόνιου ζητήματός μας.
  Η κυριότερη, κρισιμότερη και πιο σπουδαία εξέλιξη των ημερών μετά από πολλές επαφές που είχαμε με το Υπουργείο Οικονομικών και τους εκκαθαριστές των εταιρειών, είναι η εκπεφρασμένη πλέον βούληση από το Υπουργείο, να λυθούν οριστικά θέματα αγκάθια που απειλούσαν να τινάξουν την οποιαδήποτε λύση στον αέρα. Τα θέματα αυτά είναι:

  Άρση της δέσμευσης της περιουσίας του Ομίλου Ασπίς. Υπενθυμίζουμε ότι με απόφαση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου, η περιουσία του Ομίλου ήταν δεσμευμένη κατά 50% από το Ελληνικό Δημόσιο, κάτι που έθετε την διαδικασία εκκαθάρισης σε ουσιαστική αδράνεια
  Απαλλαγή του Ομίλου από φορολογικά βάρη. Η πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία του Ομίλου επέφερε δυσβάστακτη φορολόγηση, η οποία ήταν τόσο μεγάλη που πολύ σύντομα δεν θα έμεναν καθόλου αποθέματα για τους ασφαλισμένους. Η υπόσχεση / δέσμευση που έχουμε πάρει είναι ότι η περιουσία του Ομίλου θα διατεθεί προς όφελος των ασφαλισμένων χωρίς κανένα φορολογικό βάρος.
  Η εξωδικαστική διαιτησία για θέματα απαιτήσεων της εταιρείας προς τρίτους ή ανακοπών που θα προκύψουν μελλοντικά. Μια και μόνο ανακοπή είναι ικανή να καθυστερήσει την καταβολή του συνόλου των αποζημιώσεων. Η εξωδικαστική τους διευθέτηση μέσω διαιτησίας θα εξοικονομήσει τεράστιο χρόνο.

  Εκτός των ανωτέρω πολύ σημαντική είναι και η ολοκλήρωση της καταγραφής από τους εκκαθαριστές, εκατοντάδων παραμέτρων -ανά κατηγορία συμβολαίων και επί συνόλου- που προσδιορίζουν τις υποχρεώσεις του Ομίλου Ασπίς απέναντι στους ασφαλισμένους, έτσι ώστε οι αποζημιώσεις να είναι σύμμετρες χωρίς να αδικηθεί κανείς.
  Οι καταγραφές αυτές είναι διαφορετικές από αυτές που έκανε ο επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής κ. Παντελίδης ο ρόλος του οποίου ήταν να προετοιμάσει / αναμορφώσει το χαρτοφυλάκιο με σκοπό την αναδοχή των συμβολαίων. Υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογός μας είχε επικρίνει έντονα αυτή την διαδικασία διότι αποτελούσε χρονοτριβή και έξοδα μόνο, αφού όπως αποδείχτηκε ήταν αδύνατον να βρεθεί ανάδοχος τρία χρόνια μετά την ανάκληση των εταιρειών.
  Ο ρόλος του επόπτη εκκαθάρισης είναι διαφορετικός διότι μέσω των δικών του οριστικών πινάκων θα προκύψουν τα ποσά των αποζημιώσεων ανά συμβόλαιο. Η δουλειά που γίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση, σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις και παρατηρήσεις, είναι σωστή και γρήγορη δεδομένου του όγκου των θεμάτων που επεξεργάζονται οι άνθρωποι της εκκαθάρισης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 122. Μεγάλης σημασίας συνάντηση είχαμε αυτή την εβδομάδα με τον νέο πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου, ο οποίος μας τόνισε την έντονη επιθυμία του να βοηθήσει με κάθε τρόπο στην επίλυση του ζητήματος, κάτι που μέχρι τώρα δεν είχε γίνει από τις προηγούμενες διοικήσεις. Ας ελπίσουμε να συνδράμει θετικά διότι το ζήτημα αυτό πρώτα από όλους θίγει την Ελληνική ασφαλιστική αγορά.

  Συμπερασματικά, εφόσον πραγματοποιηθούν γρήγορα όπως μας έχουν υποσχεθεί οι προανεφερθείσες νομοθετικές παρεμβάσεις, θα εισέλθουμε στο τελευταίο στάδιο το οποίο θα είναι οι αναρτήσεις των πινάκων δικαιούχων. Πρώτα θα αναρτηθούν όσοι είχαν απαίτηση προ των ανακλήσεων των εταιρειών και μετά οι υπόλοιποι.
  Η νομοθετική πρωτοβουλία που αναμένουμε θα προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα αρχίσουν να δίνονται οι αποζημιώσεις. Ήδη έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Οικονομικών η ομάδα των δικηγόρων η οποία θα συντάξει τον νέο νόμο. Η ελεύθερη περιουσία των δύο εταιρειών είναι αρκετά μεγάλη για να αρχίσουν να δίνονται κάποιες αποζημιώσεις. Επιπλέον περιμένουμε να προστεθούν σε αυτήν κεφάλαια από το Εγγυητικό κεφάλαιο όπως προσδιορίζει ο νόμος 3867 αλλά και από το δημόσιο. Το δημόσιο πρέπει να συνεισφέρει στην λύση έστω και σε μακροχρόνιο ορίζοντα δεδομένης της άσχημης οικονομικής κατάστασης της χώρας, έτσι ώστε να ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθημα αφού ο βασικός υπαίτιος για την δημιουργία του προβλήματος ήταν ο ελεγκτικός μηχανισμός για τον οποίο πλήρωναν φόρους οι Έλληνες πολίτες.
  Σε κάθε περίπτωση στις αρχές του φθινοπώρου και δεδομένου των εξελίξεων, προσανατολιζόμαστε σε σύγκλιση έκτακτης συγκέντρωσης ή και Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να αποφασίσουμε για τις τελικές μας κινήσεις
  Τα γραφεία του Συλλόγου μας θα παραμείνουν κλειστά τον Αύγουστο, αλλά εφόσον προκύψουν εξελίξεις θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
  Σας ευχόμαστε καλές διακοπές εντός ή εκτός του τόπου κατοικίας σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 123. Το ΔΣ του Συλλόγου Ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ Ε;
   ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΚΑΠΟΙΟΙ, ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΠΝΕΥΣΕΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ
   ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΧΑΣΑΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ, ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ.
   ΛΕΜΕ, ΤΩΡΑ!
   ΛΕΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΜΑΘΑΝ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ.
   ΤΟ ΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ.
   ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.
   ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΖΩΑ!

   Διαγραφή
  2. ετσι αισθανεσαι ΕΣΥ για τον ευατό σου
   οχι ομως εμεις

   Διαγραφή
 124. http://anasfalistos.blogspot.co.uk/2013/08/blog-post.html

  τι λέτε για τούτο ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 125. κατερινα σιδέρη6 Αυγούστου 2013 - 4:13 μ.μ.

  asfal...st... ...
  ΔΕΝ ΑΙΣΧΥΝΕΣΘΕ????......
  Κεχαγιάογλου, ΑΦΟΎ ΜΑΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΕΣ ΑΣΦΑΛΏΣ!!!!! ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΤΑΜΕΙΕΥΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ, ΤΌ ΜΕΓΆΛΟ ΠΟΣΌΝ ΧΡΗΜΆΤΩΝ ΜΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ 2007, 2008 ΚΑΙ ΉΘΕΛΕΣ ΚΙ ΆΛΛΑ ΠΟΣΑ, ΘΥΜΆΣΑΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΎΣΕΣ ΝΑ ΠΕΊΣΕΙΣ ΤΟΝ ΆΝΡΔΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΤΗς ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΤΟ 2009 ΝΑ ΣΟΥ ΒΆΛΟΥΜΕ ΚΙ' ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΏΣΕΙΣ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΌ ΣΟΥ, ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΑ ΟΥΤΕ ΜΥΡΩΔΙΑ ΕΙΧΑΜΕ ΠΑΡΕΙ..ΤΟΥ ΤΙ ΓΙΝΟΤΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΜΑΣ......ΕΣΎ ΔΕΝ...ΓΝΏΡΙΖΕΣ ΦΥΣΙΚΆ
  ΤΊΠΟΤΑ...??
  εγώ η Σιδέρη σου αναφέρομαι προσωπικά, τι είναι αυτά που γράφετε ως Δ.Σ του άλλου σωματείου

  της αυτοκάλυψης...

  Δέχεσθε, συμβαδίζετε και μάλιστα ως σωστές κρίνοντας,τις ενέργειες του επόπτη κ.λ.π. ...Να παρακρατήσουν δικά μας αποθεματικά για να εξοφλήσουν πρώτα τους άλλους που δεν είχαν καθόλου σχεδόν αποθέματα?????Βάσ3ει ποίων προνομίων????
  αν αλλάξει ο νόμος εις βάρος των συμφερόντων της πλειονότητος των ασφ. συμβολαίων,ο κόσμος διαγνώσκει τα παράνομα και το άδικο.
  καλά κρατεί ακόμα η δικαιοσύνη, η οποία θα κρίνει εν τέλει.
  όλοι αγαπητοί μου που έχουμε απαιτήσεις κατά της ασφαλιστικής εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και C.V Α.Α.Ε θα αναναγγελθούμε.
  Τα δε, φορολογικά βάρη θα τα άρουν κατ΄αρχήν μέσω του ΥΠΟΙΚ, υπέρ των συμφεροόντων της εκκαθάρισης αρχικά......Το ξεχνάς αυτό????Αυτή δεν ήταν μαζί με άλλες φορολογικές απαλλαγές η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ/Η ΕΠΙΔΙΩΣΞΗ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΞ.Λ.Π. ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟ 1/2013 ΠΡΟς ΤΟ ΥΠΟΙΚ!!! ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ υπέρ της εκκαθάρισης,. για να εκταμιεύει η εκκαθάριση άνετα χωρίς έλεγχο και περαιτέρω δεσμεύσεις της Τ.Τ.Ε κονδύλια από δεσμευμένους λογαριασμούς...και μετά ίσως μη ελεγχόμενη άμεσα??????
  και μετά και ότι ψίχουλο μείνει και για τους υπόλοιπους, αφού θάχουν μοιράσει όλα τα δικά μας αποθεματικά για τις απλές συμπλ/κές καλύψεις ζωής και για όσους τόχαν ζητήσει να εξαγοράσουν τα σφ. συμβόλαιό τους αν και όταν θάχαν δικαίωμα εξαγοράς θεμελιώσει???
  Και πάλι εσύ τίποτα δεν γνώριζες Ε???
  Οχι Κύριε επόπτα και εκκαθαριστή αυτό δεν σας το επιτρέπει ο νόμος και οι περισσότεροι θα ασκήσουν ανακοπές νομίμως.Τίποτα δεν θα μοιράσουν μόνο σε όσους με νομικε΄ς παραδοχές σκέφτηκαν να εφαρμόσουν μετά 1 έτος σχεδόν από την αρχή της εκκαθάρισης, πές στους αγαπητούς σου εκκαθαριστές: νομικό επόπτη σου της K.P.M.G γιατί σε ανάλογες περιπτωσεις που θα λάβουν χώρα και θα εφαρμόζονται θα στραφούμε νομικά και για ίδιες τυχόν ευθύνες προσωπικές αποδεικνύονται εναντίον των ως οργάνων της εκκαθάρισης κ.λ.π., όλων όσων δηλαδή τελούν εν γνώσει της παρακράτησης των αποθεματικών μας και δεν δύνανται νόμιμα να αφαιρέσουν / παρακρατήσουν /υπεξαιρέσουν δικά μας κατά απόλυτον προτεραιότητα προνόμια..και δη εις βάρος των συνφερόντων της πλειονότητος των ασφαλισμένων ου νόμιμα τα δικαιούνται....θα τολμήσουν παρά την ιδιότητά τους να παρανομήσουν????? Ο Ψ Ο Μ Ε Θ Α
  ας είναι καλά η δικαιοσύνη και ο θεός.
  Και ο έχων δίκαιο θα κερδίσει τελικά....
  αλλά έως εκδόσεως τελεσιδίκου αποφάσεως δεν δικαιούνται να μοιράσουν τα αποθέματά μας .και ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ..
  δηλ. τι??? θα αλλάξετε τον νόμο για τις ανακοπές????
  κατερινα σιδερη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. οι κ.κ σελεκος βγοντζας κλπ τι συμβουλευουν επ αυτων;
   εμεις αυτους θελουμε να ακουσουμε και να διαβασουμε τις νομικες τους αποψεις και επιχειρηματολογια.
   λιγο καθυστερει ομως αυτο.
   καλες διακοπες,δε λεω, να κανουμε ολοι.
   αλλα, φροντιστε, οπως ειπατε, εγκαιρα και τη νομικη θεση των νομικων σας.
   τα αλλα ειναι λογια και μονο λογια, που πιθανον να υπκρυπτουν και παγιδες κι εσεις ως μη νομικοι να μην τα αντιλαμβανεσθε.
   ετσι παιρνετε στο λαιμο σας παλι χιλιαδες κοσμου και γινεστε ενα μαυτους που τοσα χρονια μας περιγελουν.
   αλλα επειδη το αστειο πρεπεινα σταματησει, θα πρεπει οποιος αποφαινεται να εχει και τις γνωσεις και την εξειδικευση σε καθε ξεχωριστο θεμα που ανακυπτει.
   αλλιως, να μιλησουμε ολοι και να λεμε γνωμες γενικως.

   Διαγραφή
  2. ενω καθημερινως υβριζετε τους δικηγόρους
   παλιμ από αυτους εξαρτασθαι
   για αλλη μια φορα
   η σχιζοφρενεια σε όλο της το μεγαλειο

   Διαγραφή
 126. ΚΥΡΙΑ ΣΙΔΕΡΗ,
  ΑΦΟΥ ΠΑΣΧΕΙ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ;
  3 ΧΡΟΝΙΑ Ο ΕΝΑΣ, 1 ΧΡΟΝΟ Ο ΑΛΛΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΔΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ κλπ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ; ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ ΤΩΝ ΚΟΡΟΙΔΩΝ;
  ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ;
  ΑΣ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΣ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ.
  ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΧΕΙΣ ΒΡΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
   ΑΝ ΤΑ ΕΧΕΙς ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙς
   ΕΙΣΑΙ ΕΝΟΧΗ
   ΑΝ ΟΜΩς ΔΕΝ ΕΧΕΙς ΚΑΙ ΓΑΘΥΓΙΖΕΙς ΤΖΑΜΠΑ
   Ο ΚΩΛ Σ ΣΟΥ ΠΟΝΑ
   ΟΠΩς ΛΕΙΕ Ο ΣΟΦΟΣ ΜΑΣ ΛΑΟΣ

   Διαγραφή
  2. ΜΑ ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ, ΑΘΥΡΟΣΤΟΜΕ ΑΝΘΡΩΠΕ!
   ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΑ ΑΠΟΦΑΝΘΟΥΝ.
   ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΠΛΟΓΚ.
   ΕΧΕΙΣ ΓΙΝΕΙ ΚΟΥΡΑΣΤΙΚΗ ΝΑ ΛΑΣΠΟΛΟΓΕΙΣ ΚΑΘΕ ΓΝΩΜΗ.ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ.

   Διαγραφή
 127. Ο ΑΛΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΤΕΛΙΚΑ Ο ΦΙΛΟΣ ΣΟΥ Ο ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥΛΗΣΕ! Ακου 14% τΟ Παρασιτο ο Μαρκουλακος! Και το 1% των χρηματων μας να παρουμε αυτος το 14% επι αυτων θα το τσεπωσει! Βρεγμενη ιστιοσανίδα. Που θελετε! Οπως και ο Κωλοτουμπας, ο οποιος να ξεχασει την ιδιωτικη ασφαλιση αν δε λυθει βασει του ισχυοντος νομου το θεμα των αποζημιωσεων μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 128. http://www.kourdistoportocali.com/articles/23008.htm

  ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΚΑΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ;
  ΑΥΤΑ ΤΑ 500 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΥ ΤΙ ΓΙΝΑΝΕ ΠΙΑ; ΑΡΑΔΕΣ ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΚΟΜΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΜΕ.
  ΑΝΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ. ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΛΕΝΕ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟ 10% ΚΑΠΟΙΩΝ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΑΜΕΣΑ Σ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ, ΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 129. Για αυτά που γράφουν οι άλλοι περί αποζημίωσής μας είναι άπιαστο όνειρο, Γιατί... τα γράφουν ρωτήστε τον Κεχαγιάογλου, αφού σας αναφέρω ότι έως πολύ πολύ μικρού ποσοστού και αυτό με ορισθέν ταβάνι-ποσού ετοιμάζεται το ΥΠΟΙΚ με περίπου 90.000.000 ευρώ αρχικά να αποζημιώσει 750.000.000 ευρώ όλες τις απαιτήσεις (προτιμώντας παράνομα υπεξαιρώντας τα αποθεματικά μας δηλ. τα δικά μας περί 99.900.000 ευρώ απο τα 100.000.000 ευρώ που υπήρχαν κατά εκκαθάριση αρχικά επί Βλαχογιάννη (= το 18,94% των υπαρχόντων αποθεματικών Κλάδου ζωής Ι κλασσικά συμβόλαια εφάπαξ και τμηματικών καταβολών) πρώτα για τις γεγεννημένες, των οποιων των συμπλ/κών καλυψεων ανήκει μόλις το 0,11% τούτων, ήτοι ΤΙΠΟΤΑ, αλλά αυτόί να πα΄ρουν χσχεδόν όλα τα δικά αμσ αποθεματικά λόγω χρονικής προτεραιότητος!!! ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ ΟΙ ΑΣΧΕΤΡΟΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΠΕΡΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ, Ή ΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝΤΕς ΑΥΤΟ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΛΩΝ Τ.Τ.Ε.,,,ΠΙΘΑΝΩΤΕΡΟΝ...) και μετά κατ΄αυτούς!!! βέβαια παράνομα, ΌΛΕς!!!τους υπόλιπους αγέννηΤες!!!χα, χα, και για τις φύο ασφαλιστικές εταιρείες: aspiss pronoia καιC.V, ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΟΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕ ΛΙΓΟ ΚΟΜΑ ΨΙΛΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΥΤΩΝ.
  KΑΙ ΜΕΤΑ ΉΡΘΕ .....ΤΟ ΧΑΟΣ ΕΚ ΝΕΟΥ..
  OPOIOS PROLABE NA ANTIDRASEI NOMIKA ME DIKHGORO...UA SVUEI...OI ALLOI....!!! ΕΧΕΤΕ ΓΕΙΑ ΡΑΧΟΥΛΕΣ...
  ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ. ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΘΑ ΕΠ΄ΟΥΔΕΝΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3867/10 ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΑΣ ΠΡΩΤΑ ΑΠ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΤΟ 70% ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Ζ.
  ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΙΚ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΩΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΑ ΝΩΤΑ ΝΟΜΙΚΑ!!!!, ΜΕ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΧΕΔΟΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ*-ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ , ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΛΑ Η Τ.τ.Ε ΜΕ ΤΟ Ε.Κ.Ζ Α Ρ Ν Ε Ι Τ Α Ι ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. -ΥΛΟΠΟΙΟΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ Ν.3867/2010 ΆΡΘΟΡ 2 ΠΑΡ. 3 ΠΕΡ. Θ ΚΑΙ ΠΑΡ. 5 Κ.Λ.Π .
  Ε΄΄΄΄ ΞΥΠΝΕΊΣΤΕ ...ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ...
  ΚΑΙ Ο ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΤΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΟΛΑ ΝΟΜΙΜΑ Ε????? Α.....Ε...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 130. ΟΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΟΠΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΔΟΤΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Ζ ΤΗΝ Τ.τ.Ε ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΛΑ ...Μ Π Ο Υ Ρ Δ Ε Σ.
  ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΡΡΙΦΘΕΙ ΝΟΜΙΚΑ . ΜΗ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΕΣΘΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 131. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ7 Αυγούστου 2013 - 8:16 μ.μ.

  ΗΔΗ ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΟΠΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΟΝ Κ. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟ, Ή ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΞΕΙ,
  ΚΑΙ ΗΔΗ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ ΟΤΙ Η ΔΙΚΗΓ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ Ο.Ε ΗΔΗ ΕΠΕΛΗΦΘΗ ΚΑΙ ΘΑ ΔΡΑΣΕΙ...
  ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΔΡΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΧΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ.
  ΗΔΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΛΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΦΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ.
  ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ.
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΑΣ ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΗ.
  ΟΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.
  ΟΜΩΣ ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑ ΕΚΕΙΝΗ.....ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ....
  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΔΕΡΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. το ερωτημα ειναι ποσο θα παιρνουν αυτοι που αποδεχονται με μειδιαματα να εξαντληθει το ρευστο του αποθεματικου σε καποιες κατηγοριες 100%. εκτος αν θεωρουν οτι ο αποθεματικο ειναι μπαλακι και το κανουμε οπως θελουμε παιχνιδι.ας ερθουν και στα σπιτια μας να ας παρουν και τα υπολοιπα,μιας και θεωρουν οτι αποφασιζουν οπως γουσταρουν.

   Διαγραφή
  2. δηλαδη ολα εξαρτανται απο τον ογλου
   οτι πει αυτος θα γίνει
   ρε ογλου σωσε μας

   Διαγραφή
 132. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΕΤ ΒΕΒΑΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, ΘΑ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΑΓΩΓΕΣ.
  ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΝΕΙ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΛΙ. ΚΑΛΗ ΣΚΕΨΗ.ΑΙΩΝΙΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑ.
  ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΘΕΜΑ.
  ΑΝΑΓΓΕΛΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ. Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ, ΚΑΙ ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ, ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ.
  Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΑΝΤΑ ΕΙΧΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ.
  ΤΩΡΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΤΟ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΔΩΣΟΥΝ ΑΛΛΟΥ.
  ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΙΚΩΣ ΗΛΙΘΙΑ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. η πΙΟ ΗΛΙΘΙΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΚΑΦΤΕΣΙΑ

   Διαγραφή
  2. ακόμα δεν πήγες διακοπές εσύ να μην μας κουράζεις εδώ;στις 15 τελειώνεις;

   Διαγραφή
  3. giati κοπελα μου γλυκια σου κοβω
   τον αυνανισμό
   ετσι ειστε εσεις οι νεοδημοκρατες
   θελετε να ακουτε μονο αυτα που θελετε
   αντιθετη αποψη σας βγαζει απο την νιρβανα σας

   Διαγραφή
 133. ΜΠΟΡΕΙ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΛΟΓΚ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΗΤΗΡΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΙΣΦΡΥΟΥΝ ΒΩΜΟΛΟΧΩΝΤΑΣ ;ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΙ ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙ ΝΑ ΤΑ ΔΩΣΩ ΣΤΟ ΣΔΟΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΒΡΗΚΕς ΤΑ ΤΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΣΑ ΛΕΦΤΑ 400 Η 500 ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΣ

   Διαγραφή
 134. http://www.insurancedaily.gr/blog/%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%AF%CF%82-%CF%80%CF%81/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 135. ΚΥΡΙΑ ΣΙΔΕΡΗ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΡΑΓΙΑΣ 416ΕΝΑ ΒΡΑΧΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΤΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΣΑΠΑΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΣΠΙΣ , ΠΡΟΤΟΝ , ΦΦΒ, ΜΙΛΕΝΙΟΥΜ ,ΠΡΟΜΠΑΝΚ ....ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΗΤΑΝ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΥΣΙΑΝ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΑ 50 ΔΙΣ ΠΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΤΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑΧΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ.
  ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΟΥΤΕ ΕΒΡΙΖΕ ΟΥΤΕ ΠΡΟΕΤΡΕΠΕ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΗ ΔΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΤΕ . ΓΙΑΤΙ; ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ;
  ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΤΙ ΖΗΤΑΝΕ ; ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ;ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ; ΤΑ ΠΑΡΗΓΑΓΕ Ο ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Ο ΒΙΔΑΛΗΣ; ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ; ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΝΤΑ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ; ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΘΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ; ΚΥΡΊΑ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΥΤΟΠΙΑ ΒΓΑΛΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕ ΛΕΞΟΥΛΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΠΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΤΣΙ ΠΟΥ Ο ΕΝΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΛΕΥΕΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΧΙΛΙΕΣ ΔΥΟ ΕΡΜΗΝΙΕΣ. ΚΥΡΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΗΦΑΝΕΥΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΠΟΥΡΔΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ. Η ΟΠΟΙΑ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΣ ΤΟ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΞΕΠΟΥΛΑΤΕ ΑΡΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΑΣΠΙΣ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΤΗ ΛΕΓΑΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΙ. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ ΟΙ ΑΣΦΑΛΗΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΜΑΣ. ΚΑΘΕ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΦΙ ΣΤΟ ΦΕΡΕΤΡΟ ΜΑΣ, ΚΑΘΕ ΚΟΡΟΙΔΟ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΝΟ ΜΑΣ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΑΣ ΠΟΤΕ ΔΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ. ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ΤΑ ΟΡΝΕΑ ΠΟΥ ΜΥΡΙΣΑΝ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΝΑΣ ΦΑΝΕ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΛΥΣΗ; ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ ΚΥΡΊΑ ,ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ;ΜΕΣΑ Η ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΙΔΕΡΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
   ......Ο ΒΙΔΑΛΗΣ........

   Διαγραφή
  2. μονο αυτο δεν ειπε ο ανθρωπος. αλλα αν σχολιαζουν μερικοι με το κομματι, εκει παμε. λασπη λασπη λασπη.

   Διαγραφή
 136. Πόσο πολύ συμφωνούμε όλοι με το σχόλιο 11:43 π.μ!!!
  ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ,ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΟΙ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΜΑΣ.
  ΚΑΘΕ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑ ΚΑΡΦΙ ΣΤΟ ΦΕΡΕΤΡΟ ΜΑΣ.
  Διαδώστε το...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. σε ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ
   ΑΛΛΑ ΓΑΙ ΣΚΕΨΟΥ
   ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ
   Η ΜΣΑΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ο ΑΦΑΛΙΣΤΗΣΝ Η ΕΣΥ
   Η ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
   ΟΠΩς ΣΕ ΟΛΑ ΒΕΒΑΙΑ
   ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ

   Διαγραφή