ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Τελευταίες εξελίξεις στο καυτό θέμα μας

Αγαπητοί μας Ασφαλισμένοι,

Το Σωματείο μας έχει κάνει αρκετές συναντήσεις εδώ και λίγο καιρό με τον κ. Κωνσταντίνο Παπακωστόπουλο δικηγόρο και συνεργάτη KPMG επ' ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του ως επόπτη εκκαθάρισης και με τον κ. Ράουνα νέο εκκαθαριστή. 

Σκοπός των συναντήσεων μας ήταν  η ενημέρωση του Σωματείου για τις νέες ενέργειες που πρέπει να επιτευχθούν το συντομότερο δυνατόν και αφορούν, α) την απελευθέρωση δημόσιων βαρών του ενεργητικού των χαρτοφυλακίων ζωής (ΦΑΠ, ΕΤΑΚ, ΕΕΤΗΔΕ κτλ.), β) την άρση της απόφασης για δέσμευση του 50% επί των διαθεσίμων στο χρηματικό υπόλοιπο των άνω εταιριών από το δημόσιο και γ) την απεγκλώβιση της εκτίμησης της αξίας των υπό εκποίηση ακινήτων των 2 ασφαλιστικών εταιριών από την επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2190/1920. Φυσικά δεν αποκλίνουμε από το στόχο της πλήρους αποζημίωσης όλων των πελατών ζημιωθέντων ασφαλισμένων.

Ως αναφορά τις εξελίξεις στο θέμα της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, πάγιο αίτημα μας είναι η θεσμοθέτηση μιας ταχείας διαδικασίας όπως και το ξεκαθάρισμα πολλών άλλων σχετικών θεμάτων όπως η ολοκλήρωση και ανάρτηση της κατάστασης δικαιούχων ασφαλίσματος ζωής, καθορισμός ποσών από νέες απαιτήσεις κ.α. Όσο πιο γρήγορα ολοκληρωθεί το έργο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης τόσο λιγότερη θα είναι και η απομείωση των περιουσιακών στοιχείων και του ενεργητικού που θα μοιραστούν σε εμάς τους κατεστραμμένους ασφαλισμένους και τόσο πιο γρήγορα θα επέλθει και η τελική λύση.

Όλοι μαζί σύσσωμοι και ενωμένοι σαν μια γροθιά θα τα καταφέρουμε να είσθε σίγουροι. Αγωνιζόμαστε δεν παραδίδουμε τα όπλα σε κάθε περίπτωση και έχουμε θέσει στόχο και σκοπό της ζωής μας την επίλυση του τεράστιου αυτού θέματος που έχει καταστρέψει κόπους και θυσίες ζωής.

3 χρόνια, 2 μήνες και 8 ημέρες ανυποληψίας, αδιαφορίας και ατιμωρησίας. Σαχινίδη, πράκτορα ξένων συμφερόντων δεν ξεχνάμε όσα χρόνια κι αν περάσουν την καταστροφή που μας προξένησες. Κύριοι ασφαλιστές πήγατε στο πάτο και εκεί θα παραμείνετε μέχρι το τέλος της βέβηλης και μιαρής ζωής σας.